pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
książka:

Nowa poezja polska. Twórcy - tematy - motywy

Dane szczegółowe:
Producent: Księgarnia Akademicka
Rok wyd.: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 642 s.
Data: 2009-08-25
Cena wydawcy: 40.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Wstęp
I
Piotr Śliwiński - Liryka (najmłodsza) i komunikacja
Elżbieta Dąbrowska - Wiersze i rytmy nowej i najnowszej liryki (tradycja - nowoczesność - ponowoczesność)
Anna Legeżyńska - Jeśli nie klasycyzm, to co? Próba rozpoznania jednej z odmian świadomości poetyckiej po 1989 roku
Marta Skwara - "O´haryzm", "interkulturowość" - dwa bieguny intertekstualności w poezji najnowszej?
Zofia Zarębianka - Polska poezja po 1989 roku wobec sacrum Zenon Ożóg - Modlitwa i quasi-modlitwa w liryce po 1989 roku (na przykładzie młodej poezji)
Marzena Woźniak-Łabieniec - Starość jako temat młodej poezji Piotr Łuszczykiewicz - Stare gatunki nowych erotyków
Alina Świeściak - Dwa obrazy melancholii w poezji współczesnej (Maciej Woźniak i Jacek Dehnel)
Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak - Liryczni pacyfiści? Topika buntu w poezji współczesnej
Anna Pytlewska - Motyw szaleństwa w polskiej poezji współczesnej Tomasz Cieślak - Poezja neolingwistów warszawskich
Joanna Roszak - Zmy+SŁOWO, konkretnie
Tomasz Cieślak - Poezja jako temat liryki najnowszej
II
Elżbieta Sidoruk - "Przecież wiersz nie ma końca". O pewnym wątku autotematycznym w poezji Tadeusza Różewicza
Elżbieta Sidoruk - Formy satyry w poezji Tadeusza Różewicza
Agnieszka Czyżak - Odchodzącym, umarłym, zapomnianym. Julii Hartwig osobny "gest pożegnania"
Marcin Malczewski - Krystyna Miłobędzka: wychodzenie z cienia
Marcin Telicki - "Pamięć jest dla poety sprawą pierwszej wagi" Formy sztuki jako formy pamięci w późnej twórczości Julii Hartwig
Anna Węgrzyniak - "Właściwie każdy wiersz" Metapoezja Wisławy Szymborskiej w Dwukropku
Stanisław Stabro - W rytmie ponowoczesności. Liryka Urszuli Kozioł po roku 1989
Piotr Sobolczyk - Wiersze szpitalne Józefa Barana
Krystyna Pietrych - "Każda odrobina ma wymiar ostateczny". Janusz Szuber i poetyka epifanii
Zofia Zarębianka - "Miejsca święte" w wierszach Wojciecha Kudyby
III
Robert Mielhorski - Tendencje teatralizacyjne i modulacyjne w poezji najnowszej (E. Tkaczyszyn-Dycki, M. Świetlicki, J. Podsiadło)
Józef Olejniczak - O poezji Marcina Świetlickiego. Rozpoznanie wstępne
Jarosław Klejnocki - Rock, czyli podwójny agent. Kilka uwag na marginesie jednej wierszopiosenki Marcina Świetlickiego
Anna Kałuża - Genealogia i przeszłość. Na przykładzie Dziejów rodzin polskich Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
Joanna Orska - Warunki obserwacji. O poezji Marcina Sendeckiego i Marcina Barana
Marcin Jaworski - Wers i wiara. O poezji Krzysztofa Koehlera
Alina Świeściak - O dwóch przypadkach reprezentacji. Wokół motywu daty (Tomasz Różycki i Andrzej Sosnowski)
Marzena Woźniak-Łabieniec - Poeta ludens. Zabawy intertekstualne i językowe Tomasza Majerana
Magdalena Rabizo-Birek - Romantyk postmodernistyczny? O poezji Tadeusza Dąbrowskiego
IV
Jan Wolski - Poeci polscy w Kanadzie - emigracja?
Janusz Pasterski - "Z emigracji się nie wraca". Przypadek Marka Kusiby
Jerzy Wiśniewski - Między ludzką fuszerką a boską harmonią. Motywy muzyczne w wierszach Bolesława Taborskiego z tomu Nowa era Big Brothera (2004)
Michał Kopczyk - Poza historią. Młoda polska poezja w krytyce słoweńskiej
Mariusz Bartosiak - "Szelest kwitnących wiśni" w najnowszej poezji polskiej. Korespondencje z klasyczną estetyką japońską
Monika Kocot - "Wdech i wydech tworzą sutrę serca". Motywy buddyjskie w wierszach pięciu poetów polskich
Joanna Ślósarska - Heterotopia w najnowszej poezji polskiej
Joanna Ślósarska - Przednowoczesność i techgnoza w polskiej poezji po 1989 roku
Piotr Sobolczyk - W stronę krainy łagodności (i na marginesach). Poezja polska po 2000 roku
Tomasz Cieślak-Sokołowski - Rozruszać marginesy!
Karol Maliszewski - Nowa poezja polska w Internecie. Próba rozpoznania zjawiska
Indeks osobowy

Książka "Nowa poezja polska. Twórcy - tematy - motywy" - Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. Książka posiada 642 stron i została wydana w 2009 r.