pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Między wschodem a zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2010
Oprawa: twarda
Ilość stron: 374 s.
Wymiar: 176x240 mm
EAN: 9788377020845
ISBN: 978-83-7702-084-5
Data: 2013-01-29
46.07 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie to z jednej strony teren bezpośredniego sąsiedztwa Polaków i Słowiańszczyzny "ruskiej", ale też z drugiej to bardzo rozległy obszar, na którym następowało przez stulecia stykanie się kultury polskiej i wschodniosłowiańskiej oraz ich wzajemne oddziaływanie wykraczające swymi konsekwencjami niekiedy daleko poza Europę Środkowo-Wschodnią. Bezpośrednia koegzystencja polsko-ruska była i jest polem różnie rozumianych konfrontacji, niekiedy bardzo dramatycznych. Znacznie donioślejsze znaczenie ma jednak tysiącletnie oddziaływanie na siebie kultury ruskiej, silnie związanej ze wschodnim chrześcijaństwem i polskiej łączonej z kultura łacińską. W ciągu dziejów aż do dziś relacje polsko-katolickie z jednej strony oraz wschodniosłowiańskie i prawosławne z drugiej strony pełne były wzajemnej podejrzliwości, niechęci, nawet wrogości, ale też i pewnej wzajemnej fascynacji. Przy tym i Polacy, i Wschodni Słowianie (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini) czuli się zawsze związani z kulturą ogólnoeuropejską. Stąd różne zjawiska w literaturze, języku czy życiu religijnym tych narodów powiązane były i są z tendencjami zmian w kulturze euroatlantyckiej. Niniejszy tom stanowi zbiór artykułów, poświęconych dawnym i współczesnym przejawom i powiązaniom kulturalnym polsko-wschodniosłowiańskim, z pewnym naciskiem na postrzeganie tych związków do strony polskiej. Publikacja podzielona jest na dwie części: językoznawstwo oraz kultura i literatura. (ze Wstępu)

Książka "Między wschodem a zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego" - Witold Kołbuk, Albert Nowacki, Lubomyr Puszak (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 374 stron i została wydana w 2010 r. Cena 46.07 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wstęp
JĘZYKOZNAWSTWO
Magdalena Barańska
Sąsiad - "swój” czy "obcy”? Stereotypy jako podstawa motywacyjna wtórnego systemu onomastycznego na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim
Дмитро Бучко
Принципи і способи номінації поселень Лемківщини
Ewa Gładyś
Реклама як історичне та культурне явище
Tatiana Kołodyńska
Wpływ języka polskiego na fonetykę i leksykę ukraińskich gwar nadsańskich
Ольга Левицкая
Религиозные тексты в программе преподавания русского языка филологам-русистам в Люблинском Католическом университете Ивана Павла II
Michał Łesiów
Treść i osobliwości językowe ukraińskich pieśni wielkopostnych
Maria Mocarz
Sposoby organizacji przekazu elementów kulturowych w przewodnikach turystycznych i ich przekładach
Dagmara Nowacka
Zaimki w zachodnioukraińskim języku literackim XIX w. Tendencje rozwojowe w porównaniu z językiem polskim
Олег Тищенко
Образна номінація прізвиськ. Польсько-східнослов’янські мовні й культурні стереотипи
Małgorzata Wideł-Ignaszczak
O polskiej i rosyjskiej leksyce teonimicznej (na materiale przekładu Dzienniczka. Miłosierdzie Boże w duszy mojej św. Faustyny Kowalskiej na język rosyjski)

KULTURA I LITERATURA
Стефанія Андрусів
Себе побачити, як в люстрі . Дещо про антропологічну природу транскордонних переміщень
Katarzyna Babkiewicz
Polonica w utworach Wasilija Aksionowa
Monika Grygiel
Problematyka antropocentryczna w Darze Vladimira Nabokova
Mirosława Kawecka
Sebastian Fabian Klonowic - poeta pogranicza
Witold Kołbuk
Prawosławne cerkwie-sobory w Kongresówce
Стефан Козак
У руслі європейських пошуків суспільного поступу
Magdalena Majchrzyk
"Dialog dusz bardzo różnych” - relacje polsko-rosyjskie w prozie Wiktora Jerofiejewa
Małgorzata Matecka
Siergiej Rachmaninow w kręgu kultury polskiej
Edyta Moskowicz
Polska recepcja twórczości Oksany Zabużko
Albert Nowacki
Recepcja spuścizny literackiej Mykoły Chwylowego w ukrainoznawstwie polskim
Jan Orłowski
Polskie stronice poezji Jana Bernarda
Любомир Пушак
Літературно-критичне перо Михайла Грушевського і польська белетристика
Marta Reda
Polska recepcja twórczości Łesi Ukrainki
Monika Sidor
Pogranicze jako doświadczenie indywidualne i ogólne. Konotacje przestrzeni w utworze Iwana Szmielowa Granica
Beata Siwek
Nocą, kiedy jest jasno Alesia Astaszonka w kontekście dramaturgii europejskiej XX w.
Jerzy Traczuk
"Naszeniwska” tradycja czasopiśmienniczo-literacka wobec odradzającej się literatury zachodniobiałoruskiej
Aneks nr 1
Aneks nr 2