pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Meritum Ubezpieczenia społeczne

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wolters Kluwer business
Rok wyd.: 2022
Oprawa: miękka
Ilość stron: 1704 s.
EAN: 9788383280479
ISBN: 978-83-8328-047-9
Data: 2022-11-02
188.82 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Stan prawny: 15 września 2022 r.

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu. Nie jest to więc komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale swoisty poradnik przybliżający w sposób przystępny zasady funkcjonowania w praktyce systemu ubezpieczeń społecznych, jak i wszystkich związanych z nim świadczeń. Zaprezentowane zagadnienia mają szerokie ujęcie, gdyż dotyczą również świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń znajdujących się poza ubezpieczeniami społecznym, tj. świadczeń rodzinnych. Omówiono także zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE.

Nowości w "Meritum. Ubezpieczenia społeczne", wyd. 9 - szczegółowo omówiono m.in. następujące zagadnienia:
- ulga na start - czym jest, komu przysługuje
- mały ZUS plus - którzy przedsiębiorcy i na jakich warunkach mogą korzystać z tej formy opłacania składek
- zawieszenie/wznowienie działalności gospodarczej a podleganie ubezpieczeniom społecznym
- ubezpieczenie akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, których wkładem jest świadczenie pracy lub usług
- nowe zasady przysługiwania zasiłku chorobowego w 2022 roku
- zasiłek chorobowy a COVID-19
- nowe dokumenty (formularze) wymagane do wypłaty zasiłku opiekuńczego
- dokumentowanie nieobecności w pracy w okresie pandemicznym a wypłata zasiłku chorobowego
- regulacje związane z zasiłkiem chorobowym dla obywateli Ukrainy
- zasiłek chorobowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą/osób współpracujących - nowe regulacje
- nowe, istotne dla wypłaty świadczeń - definicje utraty dochodu
- forma rzeczowa wypłaty świadczenia rodzinnego
- zmienione zasady dokumentowania przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny
- wymogi przy ubieganiu się o specjalny zasiłek opiekuńczy
- rodzinny kapitał opiekuńczy - nowe świadczenie na rzecz rodzin z dziećmi na utrzymaniu (wysokość, zasady przyznawania, wymagane dokumenty)
- świadczenie Dobry start
- nowe zasady i kwoty zasiłków wolne od potrąceń i egzekucji
- nowe regulacje dotyczące uprawnień do świadczeń rodzinnych (dot. m.in. cudzoziemców)
- płatnik składek na ubezpieczenie w przypadku sukcesji przedsiębiorstwa
- omówienie ubezpieczenia doktorantów - zakresu, ram czasowych ubezpieczenia
- obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło
- omówienie nowego typu świadczenia - świadczenia teleinformatycznego - komu i na jakich zasadach przysługuje
- zmiany w warunkach przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy
- omówienie zasad funkcjonowania subkonta w ZUS
- zmiany w przysługiwaniu okresowej emerytury kapitałowej
- dziedziczenie środków po członkach OFE
- świadczenia przyznawane przez Prezesa ZUS (przyznawane w drodze wyjątku, rodzicielskie świadczenie uzupełniające)
- świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki
- świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/osoby represjonowanej z powodów politycznych
- dodatki i inne świadczenia poza ubezpieczeniowe (m.in. pielęgnacyjny, kombatancki, za tajne nauczanie, ryczałt energetyczny, ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, deputat węgłowy)
- nowe formularze ZUS-owskie - wzory wypełniania
- najnowsze, aktualne interpretacje ZUS-u, m.in. w kwestii ubezpieczenia zleceniobiorców
- omówienie najnowszego orzecznictwa z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników działów kadr, księgowości, biur księgowo-rachunkowych oraz terenowych oddziałów ZUS i jednostek pomocy społecznej.

Książka "Meritum Ubezpieczenia społeczne" - oprawa miękka - Wydawnictwo Wolters Kluwer business. Książka posiada 1704 stron i została wydana w 2022 r. Cena 188.82 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.