pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Leasing w przedsiębiorstwie. Leasing in Enterprises
Tytuł książki:

Leasing w przedsiębiorstwie. Leasing in Enterprises

Dane szczegółowe:
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rok wyd.: 2007
Ilość stron: 280 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373783010
ISBN: 978-83-7378-301-0
Data: 2010-04-28
Cena wydawcy: 35.00 złpozycja niedostępna
Produkty podobne:
okładka książki - Ubezpieczenia
Ubezpieczenia 49.36 zł pozycja dostępna!
okładka książki - Rachunkowość. Zasady i metody
Rachunkowość. Zasady i metody 42.87 zł pozycja dostępna!

Leasing w przedsiębiorstwie. Leasing in Enterprises - Jacek Grzywacz, Monika Burżacka-Majcher - opis książki:

W książce przedstawiono podstawowe zasady funkcjonowania leasingu w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Jest to obecnie ważna forma realizowania inwestycji, zwłaszcza w tych jednostkach, które wykazują niedobór kapitału, zaś wykorzystanie kredytu jest z różnych względów utrudnione lub wręcz nieopłacalne. Coraz większa liczba przedsiębiorców w Polsce podejmuje próby skorzystania z usług firm leasingowych. Zachęcają ich oferty bądź opinie płynące z rynku. Nadal jednak, ta forma finansowania działalności nie jest powszechnie znana. Potoczne wyobrażenie o leasingu, w żadnym razie, nie powinno być podstawowym argumentem podejmowania decyzji dotyczącej tego źródła kapitału. Tymczasem, może być to znakomity sposób na rozwój firmy, jednak pod warunkiem dokładnego poznania specyfiki leasingu, w relacji do innych możliwości finansowania inwestycji. W opracowaniu zwrócono uwagę na najważniejsze elementy leasingu, z punktu widzenia racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Na początku omówiono istotę leasingu, szczególnie akcentując jego walory i słabe strony mające duży wpływ na uzyskane efekty gospodarcze. Następnie szczegółowo scharakteryzowano przepisy prawa normujące leasing, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to zagadnienie nader istotne, zważywszy na fakt różnej interpretacji obowiązujących regulacji oraz wielu nieustannie pojawiających się kontrowersji, zresztą nie tylko wśród przedsiębiorców. Dotyczy to w istotnym stopniu unormowań podatkowych, integralnie związanych, jak wiadomo, z opłacalnością transakcji leasingowych.
W dalszej części książki zwrócono uwagę na specyfikę umowy leasingowej, regulującej wzajemne stosunki pomiędzy uczestnikami transakcji. Treść zawartych tu wniosków potwierdza konieczność zachowania dużej staranności podczas przygotowywania samej umowy, zwłaszcza z punktu widzenia korzystającego z leasingu. Szereg sformułowań ma bowiem wiążący charakter i wpływa ostatecznie na kształt wzajemnych kontaktów pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą. Potwierdzono również, że wybór firmy leasingowej musi być poprzedzony szczegółową analizą ofert oraz warunków funkcjonowania umowy.
Dużo uwagi poświęcono problematyce sprawozdawczości finansowej z punktu widzenia aspektów podatkowych i bilansowych. Zwrócono uwagę na istotne zasady księgowania leasingu, w świetle aktualnych przepisów prawa. Wskazano też na znaczenie regulacji dotyczących leasingu, zawartych w Międzynarodowych standardach rachunkowości.
W kolejnym rozdziale omówiono kalkulację opłacalności leasingu, uwzględniającej głównie aspekty finansowe. Wykazano, że każda decyzja o skorzystaniu z leasingu powinna być poprzedzona taką kalkulacją, stwarzającą realne przesłanki dla właściwej oceny transakcji, w porównaniu np. z kredytem.
Książkę zamyka rozdział, w którym zwrócono uwagę na specyfikę rynku leasingu w Polsce, na tle sytuacji w państwach europejskich. Oceniając możliwości rozwojowe leasingu wskazano, że struktura naszego rynku powoli upodabnia się do leasingu w państwach Europy Zachodniej. Na tym tle określono możliwości ekspansji leasingu w Polsce, w świetle zmian, jakie zachodzą w naszej gospodarce.
Treść książki ściśle powiązana jest z praktyką gospodarczą. Może ona być wykorzystywana nie tylko przez studentów kierunków ekonomicznych, ale również praktyków, w tym przedsiębiorców poszukujących możliwości finansowania własnego rozwoju.
Istotne dla strony metodologicznej jest to, że książka ta wydana jest również w wersji anglojęzycznej, dzięki czemu czytelnik skutecznie może opanować terminologię dotyczącą poruszanej problematyki.

Książka „Leasing w przedsiębiorstwie. Leasing in Enterprises” - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Książka posiada 280 stron i została wydana w 2007 r.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Istota leasingu
1.1. Pojęcie leasingu i krótka historia
1.2. Różnorodność form leasingu
1.3. Korzyści i niedogodności korzystania z leasingu
1.3.1. Walory leasingu
1.3.2. Niedogodności korzystania z leasingu
1.4. Podsumowanie

Rozdział II. Aspekty prawne leasingu
2.1. Znaczenie regulacji prawnych
2.1.1. Konwencje międzynarodowe
2.1.2. Leasing w Kodeksie cywilnym
2.2. Porównanie leasingu z umowami o podobnym charakterze
2.3. Leasing a przepisy prawno-podatkowe
2.3.1. Leasing w podatku dochodowym
2.3.2. Leasing a amortyzacja
2.3.3. Leasing z punktu widzenia ustawy VAT
2.4. Podsumowanie

Rozdział III. Specyfika umowy leasingu
3.1. Uczestnicy transakcji
3.2. Elementy umowy i zasady jej funkcjonowania
3.3. Przedmiot leasingu
3.4. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu
3.5. Zasady wyboru firmy leasingowej
3.6. Podsumowanie

Rozdział IV. Leasing w sprawozdawczości finansowej
4.1. Księgowość leasingu
4.2. Podatkowa a bilansowa klasyfikacja umów leasingu
4.3. Leasing finansowy w księgach korzystającego
4.4. Leasing finansowy w księgach finansującego
4.5. Kalkulacja rat w leasingu finansowym
4.6. Leasing operacyjny w księgach korzystającego
4.7. Leasing operacyjny w księgach finansującego
4.8. Leasing w Międzynarodowych standardach rachunkowości
4.9. Podsumowanie

Rozdział V. Opłacalność leasingu w stosunku do alternatywnych form finansowania inwestycji
5.1. Metody porównawcze kalkulacji opłacalności inwestycji finansowanej w formie leasingu lub kredytu
5.1.1. Metoda NPV strumienia wydatków
5.1.2. Metoda NPV różnicy wydatków efektywnych
5.1.3. Metoda TLV – skumulowanej nadwyżki płynności
5.1.4. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu IRR (ang. Internal Rate of Return)
5.2. Aspekty jakościowe w metodach porównawczych
5.3. Podsumowanie

Rozdział VI. Rynek leasingu w Polsce
6.1. Historyczne i prawne tło uwarunkowań rozwojowych leasingu
6.2. Przedsiębiorstwa leasingowe
6.3. Polska a Europa
6.4. Struktura leasingu w Polsce
6.5. Perspektywy rozwoju leasingu
6.6. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce ""
Jacek Grzywacz, Monika Burżacka-Majcher - autor m.in.: