pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Seria: Komentarze Becka

Dane szczegółowe:
Wydawca: C H Beck
Rok wyd.: 2016
Oprawa: twarda
Ilość stron: 664 s.
Wymiar: 133x203 mm
EAN: 9788325587635
ISBN: 978-83-2558-763-5
Data: 2016-09-21
Cena wydawcy: 199.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 24.8.2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) oraz ustawy z 24.8.2001 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.). Ponadto opracowanie wzbogacone zostało o wzory pism procesowych m.in.:
- zawiadomienie o niekierowaniu wniosku o ukaranie,
- zawiadomienie sądu o nieprzystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela publicznego,
- zarządzenie poszukiwania,
- wniosek o ukaranie,
- wyrok,
- apelacja,
- skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
- wniosek o uchylenie mandatu karnego.

Publikacja uwzględnia nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. Ponadto komentarz uwzględnia także najnowsze zmiany w obowiązującym prawie wprowadzone m.in.:
- ustawą z 20.5.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Druk sejmowy Nr 408), która określa, że w sprawach o wykroczenia wskazane w art. 27 i art. 28 ustawy oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy (wejście w życie 18.6.2016 r.);
ustawą z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 437), która dotyczy udziału referendarza sądowego w postępowaniu wykroczeniowym (wejście w życie 15.4.2016 r.);
- ustawą z 28.1.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 178), która dostosowuje zmiany wynikające z likwidacji wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i utworzenia stanowisk zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, prokuratora do spraw wojskowych w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych (wejście w życie 4.4.2016 r.);
- ustawą z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1549), która dotyczy grzywny orzekanej na podstawie Prawa budowlanego (wejście w życie 7.1.2016 r.);
- ustawą z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.), która wskazuje naczelnika urzędu skarbowego jako wierzyciela grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, które stanowią dochód budżetu państwa, z wyłączeniem grzywien nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego (wejście w życie 1.1.2016 r.).

Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i funkcjonariuszy Policji, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Książka "Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Seria: Komentarze Becka" - Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa - oprawa twarda - Wydawnictwo C H Beck. Książka posiada 664 stron i została wydana w 2016 r.