pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Indeks autorów »
Wojciech Kotowski

Wojciech Kotowski - autor


okładka książki - Hulajnogi elektryczne oraz inne mikropojazdy. Regulacje prawne i rozwiązania samorządowe
Michał Burtowy, Wojciech Kotowski

Hulajnogi elektryczne oraz inne mikropojazdy. Regulacje prawne i rozwiązania samorządowe

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka jest pierwszą na rynku polskim publikacją poświęconą tematyce mikromobilności. Stanowi kompendium rozwiązań dla miast, które stają przed wyzwaniem uregulowania ruchu użytkowników indywidualnych oraz...
83.41  99.00  15.59 

okładka książki - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa, Andrzej Ważny

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
W publikacji szczegółowo zaprezentowano m.in.:- penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających i substancji psychoaktywnych,- postępowanie z osobami uzależnionymi,- zakres zadań...
146.80  179.00  32.2 

okładka książki - Prawo o prokuraturze. Komentarz
Andrzej Kiełtyka, Wojciech Kotowski, Andrzej Ważny

Prawo o prokuraturze. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Opracowanie jest obszernym i zarazem kompleksowym komentarzem do obowiązującej od ponad roku nowej ustawy - Prawo o prokuraturze, wprowadzającej istotne zmiany w zasadach działania tego organu. Uregulowania przyjęte w nowej ustawie dotyczą...
196.02  239.00  42.98 

okładka książki - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Seria: Komentarze Becka
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Seria: Komentarze Becka

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 24.8.2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) oraz ustawy z 24.8.2001 r. - Przepisy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Związki zawodowe. Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Związki zawodowe. Komentarz do ustawy o związkach zawodowych

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Opracowanie stanowi klasyczny komentarz do ustawy o związkach zawodowych z uwzględnieniem dorobku judykatury i doktryny. Z natury rzeczy ustawa dotyczy trzech podmiotów: pracodawcy - pracownika - związku zawodowego. Nie może budzić wątpliwości,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Drogi publiczne. Budowa, utrzymanie, finansowanie
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa, Łukasz Kot

Drogi publiczne. Budowa, utrzymanie, finansowanie

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Publikacja pomoże jednostkom samorządu terytorialnego uniknąć niepotrzebnych kosztów w związku z przekazywaniem im w zarządniechcianych dróg krajowych i wojewódzkich. Pomaga przejść przez proces planowania i realizacji inwestycji drogowych. Odpowiada...
pozycja niedostępna

okładka książki - Straże gminne. Komentarz
Wojciech Kotowski

Straże gminne. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Opracowanie stanowi kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach strażników, które pomoże im w podejmowaniu trafnych decyzji, ułatwi pracę i poprawi jej efektywność z uwagi zwłaszcza na omówienie wszystkich wykroczeń - kodeksowych i pozakodeksowych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o kierujących pojazdami. Komentarz
Wojciech Kotowski

Ustawa o kierujących pojazdami. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów nowej ustawy o kierujących pojazdami, w tym w szczególności zasad: uzyskiwania i utraty uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzenia działalności w zakresie uzyskiwania uprawnień do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz
Andrzej Ważny, Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Komentarz do ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera obszerne omówienie wszystkich jej przepisów przede wszystkim tych, które odnoszą się do administracyjnoprawnej reglamentacji dostępu do środków odurzających i substancji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Związki zawodowe
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Związki zawodowe

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Opracowanie stanowi klasyczny komentarz do ustawy o związkach zawodowych z uwzględnieniem dorobku judykatury i doktryny. Z natury rzeczy ustawa dotyczy trzech podmiotów: pracodawcy pracownika związku zawodowego. Nie może budzić wątpliwości, że...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Publikacja ma na celu przybliżenie zasad: - postępowania koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, - gwarantujących bezpieczeństwo imprez masowych, - wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych, - gromadzenia i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Uprawnienia mandatowe. Komentarz
Wojciech Kotowski

Uprawnienia mandatowe. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: twarda;
W publikacji przedstawiono zakres podmiotowo-przedmiotowy uprawnień do nakładania mandatów. W części pierwszej omówiono postępowanie mandatowe, w tym przesłanki warunkujące jego wystąpienie, oraz opisano rodzaje mandatów. W części drugiej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawo o ruchu drogowym. Komentarz
Wojciech Kotowski

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: twarda;
Prezentowana publikacja stanowi trzecie wydanie komentarza do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono w niej także analizę przestępstw i wykroczeń drogowych,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
Bolesław Kurzępa, Wojciech Kotowski

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym jest nowym aktem prawnym, mającym na celu doskonalenie metod rozwiązywania problemów prawnych wynikających z nieodpowiedzialnego postępowania podmiotów skłonnych do naruszania prawa i tym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bezpieczeństwo produktów Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Bezpieczeństwo produktów Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Publikacja ma na celu przybliżenie ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz zasad i trybu sprawowania nadzoru gwarantujących...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
To pierwsze opracowanie dotyczące nowego sposobu odbywania kary pozbawienia wolności. Publikacja ma na celu przybliżenie Czytelnikom: warunków odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru...
pozycja niedostępna

okładka książki - Inspekcja Transportu Drogowego
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Inspekcja Transportu Drogowego

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Publikacja szczegółowo omawia zasady funkcjonowania Inspekcji Transportu Dro­gowego, której przepisy zostały zaprezentowane w formie klasycznego komentarza do każdego artykułu, uszeregowanego w formie tez, z wykorzystaniem dostępnej literatury...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2006; Oprawa: twarda;
Jest to pierwszy na rynku wydawniczym kompleksowy komentarz do wykroczeń pozakodeksowych stypizowanych w artykułach wielu ustaw szczególnych. Układ książki jest przejrzysty - wprost nowatorski. Całość podzielona jest na dwie części. Pierwsza...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kodeks drogowy w praktyce
Wojciech Kotowski

Kodeks drogowy w praktyce

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Książkę napisano jako poradnik zarówno dla podmiotów zajmujących się kontrolą ruchu drogowego, jak i kierowców objętych tą kontrolą, a zatem dotyczy on prawnych problemów bezpieczeństwa w ruchu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz
Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa

Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: LexisNexis ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2007; Oprawa: twarda;
Jest to pierwszy na rynku wydawniczym kompleksowy komentarz do przepisów dotyczących przestępstw pozakodeksowych stypizowanych w licznych ustawach szczególnych. Układ książki jest przejrzysty. Całość podzielona jest na dwie części. Pierwsza...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (23 pozycji)