pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Kadry i płace w instytucjach pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Zasady zatrudniania, wymogi kwalifikacyjne, czas pracy, urlopy, rozliczanie wynagrodzeń

Autor książki:

Karolina Woźniczko

Dane szczegółowe:
Wydawca: C H Beck
Rok wyd.: 2013
Oprawa: miękka
Ilość stron: 440 s.
Wymiar: 145x205 mm
EAN: 9788325553319
ISBN: 978-83-2555-331-9
Data: 2013-08-02
pozycja niedostępna

Opis książki:

Kompendium wiedzy z zakresu specyfiki prawa pracy w jednostkach pomocy społecznej, pomocy rodzinie i pieczy zastępczej.

Książka skierowana jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi m.in. w gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w placówkach wsparcia dziennego, w ośrodkach adopcyjnych oraz wszystkich innych instytucjach działających w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Omawiane zagadnienia dotyczą: zasad zatrudniania i zwalniania pracowników, formalnych wymagań kwalifikacyjnych, prowadzenia akt osobowych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozliczania czasu pracy i udzielania urlopów, naliczania wynagrodzeń, odpowiedzialności porządkowej pracowników oraz mobbingu Cały komentarz poparty jest użytecznymi poradami i praktycznymi przykładami. Nie zabrakło w opracowaniu także omówienia najważniejszych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy - Regulaminu pracy oraz Regulaminu wynagradzania wraz ze wzorami dokumentów.

Dodatkowo książka jest rozszerzona o wyciągi z aktów prawnych, najistotniejszych - z punktu widzenia zatrudniania w instytucjach pomocy społecznej, pomocy rodzinie i pieczy zastępczej W naszej książce czytelnik znajdzie odpowiedzi na takie pytania jak min.: Kto może być pracownikiem socjalnym i jakie musi spełniać kryteria i wymogi Jakie są obowiązki kierowników jednostek pomocy społecznej i jakie wynikają konsekwencja z nienależytego wykonywania swoich zadań Jakie są zadania asystenta rodziny i jakie musi on spełniać wymagania Co oznacza wymóg niekaralności w pracy w pomocy społecznej i pomocy rodzinie Na jakich zasadach pracownik socjalny otrzymuje dodatkowy urlop i czy zawsze się mu on należy Na czym polegają szczególne zasady wynagradzania pracowników pomocy społecznej, pomocy rodzinie i pieczy zastępczej

Książka "Kadry i płace w instytucjach pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Zasady zatrudniania, wymogi kwalifikacyjne, czas pracy, urlopy, rozliczanie wynagrodzeń" - Karolina Woźniczko - oprawa miękka - Wydawnictwo C H Beck. Książka posiada 440 stron i została wydana w 2013 r.