pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko: autor tytuł  24h
Księgarnia »
Książki »
»
Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503-1918
Księgarnia »
Książki »
Księgarnia »
Książki »
książka:

Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503-1918

Dane szczegółowe:
Producent: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Oprawa: miękka
Ilość stron: 311 s.
Data: 2004-05-21
Cena wydawcy: 21.00 złpozycja niedostępna

Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503-1918 - Mieczysław Wieliczko - opis książki:

Oddaję Czytelnikom książkę szczególną, bowiem w znacznej części pisaną w czasie zbieżnym klimatem z wydarzeniami historycznymi, o których opowiada. Stąd drugi człon w tytule Określanie problemu; albo inaczej opisywanie, objaśnianie, dopełnianie. A że czyni to kilku autorów niezależnie od siebie, z motywacji równie rozmaitych tworząc przekazy pamiętnikarskie, tym bardziej godzi się to zaznaczyć już w treści tytułu. Ale nie tylko. Wybieram do przedruku z niejednokrotnie obszernych tekstów tylko frag- menty, nie zawsze będące większą całością - przyporządkowując te teksty przyjętemu założeniu zapowiedzianemu przez pierwszy człon tytułu: Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji. I to powoduje dobór całego materiału w szczególnym aspekcie; staram się przy jego pomocy ukazać całą rozmaitość uwarunkowań wyjątkowego ludzkiego losu -jeńca wojennego, Polaka różnego wieku, stanu i pochodzenia terytorialnego, Polaka zbrojnego, który popadł w niewolę rosyjską i fakty te opisał. Ale nie tylko. Także Polaka, który w różną postać jenieckiej niewoli z stał zagnany tylko dlatego, że był młodym Polakiem, na przykład brańcem do rosyjskiej służby wojskowej od 1832 r. na lat 25. Dobór materiału, to przede wszystkim informacja z historii politycznej potrzebna jak kanwa, by łączyć owe opisy. Nie sposób więc uniknąć uproszczeń bądź przemilczeń, opinii fragmentarycznych i wątków procesu dziejowego tylko sygnalizowanych nazwą wydarzenia niejednokrotnie o znaczeniu powszechnodziejowym. Dlatego proszę Czytelnika o życzliwą wyrozumiałość dla braków w systematyczności wykładu. Eksponuję bowiem te momenty, które szczególnie charakteryzują "materię historyczną" j eniectwa. Prezentowane jest ono poprzez świadectwa - niezwykłej doniosłości przekazy pamiętnikarskie uprzystępniane z pierwodruków dokonanych w większości w ostatnich kilku latach (o czym bliższe noty wydawnicze w stosownych miejscach), uprzystępniane we fragmentach zaopatrzonych we własne przypisy, bowiem korzystam tylko ze źródłowej części wcześniejszych edycji. Wybierając fragment tekstu, przypisem trzeba objaśnić nie tylko osobliwości języka staropolskiego, tj. zapisu słów i ich znaczenia (niejednokrotnie kontekstowej wieloznaczności jednego pojęcia), składni i stylu, ale także dodać konieczne informacje biograficzne, topograficzne i inne; powodowane koniecznym szacunkiem dla źródła historycznego i podobnym odniesieniem dla współczesnego Czytelnika. gn, ai& uwuwwm zoroamą również wobec innych narodów. Jeniectwo zaś wojenne Polaków stało się częścią ukształtowania rosyjskiego stereotypu - postrzegania Polaków jako narodu. O tym jednak szerzej po lekturze tej książki, w Posłowiu.

WPROWADZENIE. O TREŚCI POJĘCIA"JENIECTWO"

Temat tak precyzowany wymaga, szczególnie na wstępie, analizy semantycznej pojęcia ,jeniectwo",jako pochodnego i uogólnionego do liczby mnogiej pojęcia Jeniec", analizy, w której ten termin jako pierwotny najpierw przyciąga uwagę. "Jeniec" należy do słownictwa staropolskiego i oznaczał, co zgodnie odnotowują słowniki języka polskiego, "[...] który jest jętym" u Samuela Bogumiła Lindego, albo to "człowiek wzięty do niewoli w czasie wojny niewolnik", jak odnotowuje nowszy Witolda Doroszewskiego1. Wspomnijmy tu jeszcze piękną wykładnię dawnej polszczyzny w jej słowniku autorstwa Stefana Reczka, że Jęcstwo,jeństwo,jętstwo", to "niewola", a najstarszy, Jeniec, braniec, imaniec, pojmaniec" tworzy zbiorowe formy Jeństwo, połon, zagnanie"2.1 konkluzja: mimo upływu kilku stuleci treści tych pojęć zdają się być nieodmienne, zrozumiałe, jakby wyjęte z obiegowej polszczyzny schyłku XX wieku. Nieoceniony Linde przy polskim terminie przydał jeszcze porównawczy rosyjski i wymienia w formie pojedynczej odpowiednik .Jeńca", że jest to "plennik, połonienik, wojennoplennik, kołodnik", zaś współczesne słowniki języka rosyjskiego podają terminy: "plennik, plennyj, wojennoplennyj"3, czyli w obydwu językach strona semantyczna pojęcia zdaje się zachowywać formę przedmiotową w sposób trwały i jednoznaczny. Strona semiotyczna pojęcia ulega natomiast zasadniczej zmianie, ale tę kwestię odłożyć trzeba do innego nieco wątku rozważań. Warto jeszcze dodać jedno spostrzeżenie: w języku niemieckim, także serbskim i węgierskim, pojęcia Jeńca" i Jeniectwa" wykazują analogiczną "historyczną" niezmienność - trwałość. A więc strona podmiotowa pojęcia - określone położenie człowieka lub grupy ludzkiej, nazwijmy to "zniewoleniem" - bez względu na jego etymologię w danym języku (w powołanym przykładzie

Książka „Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503-1918” - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej.

Książka posiada 311 stron i została wydana w 0000 r.

Spis treści:

PRZEDSŁOWIE
WPROWADZENIE. O TREŚCI
POJĘCIA „JENIECTWO"
STOSUNKI MIĘDZYPAŃSTWOWE. WOJNY. JEŃCY
ŻOŁNIERZ POLSKI JEŃCEM W ROSJI. PIERWSZE ŚWIADECTWA

Historia moskiewskiej wojny prawdziwa
Mikołaj Ścibor H. Ostoja Marchocki

Dyjariusz Samuela Maskiewicza
Samuel Maskiewicz H. Odrowąż

Wojna moskiewska wzniecona i prowadzona z okazji fałszywych dymitrów od 1603 do 1612
Józef Budziło

Dyaryusz więźnia moskiewskiego miast i miejsc spisany przez pana kamieńskiego
Adam Kamieński

Pamięć dzieł polskich. Podróż i niepomyślny sukces Polaków
Karol Lubicz-Chojecki

Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk polskich
Pamiętnik więźnia stanu i zesłańca
Walerian Staniszewski

Z wygnania
Agaton Giller

Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi
Agaton Giller

Pamięci rodaków katorżników rozstrzelanych na Syberyi

Powstanie polskie nad bajkałem i sprawa kazańska
Zygmunt Odrzywolski

Męczeństwo i ofiara

Wśród dzikich zwierząt. Z dziennika jeńca wojennego
Ludwik Romocki

Przed drugąwojną była pierwsza
Edmund Semil

UWAGI ZAMYKAJĄCE. O NIEZMIENNOŚCI TREŚCI POJĘCIA JENIECTWO
POSŁOWIE
INDEKS NAZWISK
INDEKS NAZW MIEJSCOWYCH
INDEKS NAZW TOPOGRAFICZNYCH W DYARIUSZU
ADAMA DLUŻYKA-KAMIEŃSKIEGO

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503-1918"