pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
książka:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939

Dane szczegółowe:
Wydawca: Historia Iagellonica
Rok wyd.: 2003
Oprawa: twarda
Ilość stron: 378 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788388737213
ISBN: 83-88737-21-X
Data: 2004-07-21
19.85  42.00  22.15 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939 - Tomasz Kargol - opis książki:

Niniejsza rozprawa została opracowana na podstawie różnorodnych materiałów. Wśród nich na plan pierwszy wysuwają się archiwalia, zwłaszcza zespół Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Spuścizna ta jest przechowywana w Archiwum Państwowym w Krakowie. Jest to potężny zespół liczący 25 metrów bieżących akt. Dzieli się on na dwie części. Pierwsza obejmuje pozostałość aktową z lat 1862-1939 i ona znalazła się w kręgu zainteresowań autora. Drugą tworzą zespoły akt Izby z okresu II wojny światowej oraz powojenne (1945-1950). Zespół z lat 1862-1939 obejmuje akta merytoryczne: protokoły posiedzeń plenarnych, protokoły komisyjne, protokoły poufne komisji dla spraw koncesyjnych i osobistych, różnych organów Izby (Prezydium, Biuro), korespondencję sprawach Związku Izb Przemysłowo-Handlowych RP 1925-1927, akta dotyczące organizacji izb (ustawy, statuty, regulaminy), akta personalne, akta emerytalne, preliminarze budżetowe, materiały dotyczące szkół zawodowych, elektryfikacji, turystyki, komunikacji kolejowej. Centralnego Okręgu Przemysłowego i akta Inspektoratu Eksportu Jaj. W sumie jest to zbiór 78 jednostek archiwalnych (sygnatura IPHKr., 11-78), które stanowią podstawę źródłową rozprawy. Zachowane protokoły z posiedzeń plenarnych i komisyjnych Izby Przemy- słowo-Handlowej w Krakowie dotyczą lat 1862-1869 i 1905-1939. Tworzą je księgi posiedzeń plenarnych i komisyjnych w formie rękopisów i maszynopisów. Część jednostek występuje w formie luźnych kart. Cały zespół został spaginowany i zinwentaryzowany, co znacznie ułatwia kwerendę. W trakcie kwerendy źródłowej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie autor przebadał zespoły ck Ministerstwa Przemysłu i Handlu (sygnatury: HG 2, HG 3, HG 4, HG 5, 4, 5, 6, 8,15,18, 28, 29, 39, 51, 53,54, 55), c.k. Ministerstwa Kolei Żelaznych (sygnatury: II 29, II 30, II 33, II 47, III 164, 364, 365, 366). Rezultaty tych poszukiwań były bardzo skromne. Udało się wydobyć korespondencję z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, preliminarze budżetowe za lata 1893-1913 i akta dotyczące dróg wodnych w Galicji (1901-1912). W znacznej mierze pokrywały się one z materiałami ze zbiorów krakowskich. Krakowska Izba Przemysłowo-Handlowa publikowała protokoły ze swoich posiedzeń. W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności zachowały się sprawozdania z lat 1896-1913 i 1926-1939. Początkowo nosiły one tytuł Protokoły z posiedzeń plenarnych Izby handlowej i przemysłowej w Krakowie odbytych w roku 1896-1899. W 1899 r. uległ on zmianie na Sprawozdania z czynności i publicznych posiedzeń Izby handlowej i przemysłowej w Krakowie za rok 1899-1931. Kolejna zmiana tytułu nastąpiła w latach trzydziestych. Od 1932 r. ukazywały się aż do wybuchu wojny Sprawozdania o działalności i stanie gospodarczym okręgu Izby Przemyslowo-Handlowej w Krakowie. Nowa nazwa wydawnictwa oznaczała, iż - oprócz protokołów z prac Izby - obejmowało ono również dane statystyczne o sytuacji gospodarczej Małopolski. Zawierają one istotny zasób informacji dotyczący tamtejszego przemysłu i handlu. Luki w materiale archiwalnym i sprawozdaniach uzupełniłem kwerendą prasy codziennej. Przestudiowałem roczniki krakowskiego "Czasu" (1850-1918) i "Nowej Reformy" (1884-1892). Rezultaty tych żmudnych poszukiwań były bardzo cenne i owocne. Wspomniane dzienniki na swoich łamach drukowały sprawozdania z posiedzeń krakowskiej Izby lub co najmniej ich streszczenia. Wyjątkowo wartościowe ze względu na skrupulatność podanych informacji są relacje z lat 1850-1860. Na podstawie tych materiałów zrekonstruowałem działalność i politykę Izby za okres, który nie został objęty zbiorami archiwalnymi i drukowanymi sprawozdaniami. Cenna pomocą w zapoznaniu się z polityką gospodarczą krakowskiej instytucji była analiza prasy ekonomicznej Galicji z lat 1850-1918 oraz z czasu II Rzeczypospolitej. Szczególna rola przypadła tygodnikowi "Wiadomości Gospodarcze", wydawanemu z inicjatywy Izby w latach 1916 i 1919-1923. Z innych periodyków na uwagę zasługują: "Czasopismo Gómiczo-Hutnicze", "Kupiec Polski", "Przegląd Gospodarczy", "Przemysł i Handel", "Targowisko", "Tygodnik Handlowy" i Górnośląskie Wiadomości Gospodarcze ". Ze źródeł drukowanych przydatne okazały się wydawnictwa krakowskiej Izby z zakresu administracji, przemysłu, handlu i eksportu, komunikacji i transportu, rzemiosła oraz chałupnictwa Przestudiowałem także sprawozdania z posiedzeń Sejmu Krajowego za lata 1868-1913. Przyniosły one najmniej liczny materiał źródłowy, co wynika z faktu, iż Izba była reprezentowana tylko przez jednego posła. Wykorzystałem również Schematy zmy Królestwa Galicji i Lodomerii za lata 1854-1914. Wydobyłem z nich materiały o składzie osobowym krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Za główny przedmiot studiów przyjęto blisko dziewięćdziesięcioletni okres działalności Izby (1850-1939). Te ramy chronologiczne nie zostały ustalone przypadkowo. Za cezurę początkową wybrano rok powołania instytucji samorząd przemysłowo-handlowego w Krakowie. Data druga - rok 1939 - co prawda nit zamyka jej historii, ale jest istotna ze względu na wybuch II wojny światowej W okresie tym obserwujemy różnorodne zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne. Mimo tych fluktuacji krakowska Izba zawsze starała się wypełniać jak najlepiej swoje funkcje jako przedstawicielka sfer przemysłowych i handlowych. Praca niniejsza jest próbą syntezy dziejów polityki gospodarczej krakowskie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w okresie kształtowania się i rozwoju stosunków kapitalistycznych na ziemiach południowej Polski w XIX i XX w W związku z tym na plan pierwszy autor wysunął jej działania na rzecz rozwoji:gospodarczego Krakowa i okręgu, pominął zaś aspekt jego ogólnoekonomicznego rozwoju oraz historię samej Izby. Jako próbę ujęcia syntetycznego rozprawa ta traktuje niektóre zagadnienia często bardzo skomplikowane, w sposób mniej lub bardziej uproszczony. Autor nie wyjaśniając wszystkich faktów i zjawisk gospodarczych, wskazuje w przypisach na najważniejsze pozycje w literaturze naukowej im poświęcone. Praca powstała w Zakładzie Historii Polski Nowoczesnej Instytutu Histori UJ. W tym miejscu autor składa serdeczne podziękowania Panu Profesowow dr. hab. Mariuszowi Kulczykowskiemu za inspirację i opiekę naukową. Jego pomoc organizacyjna i niezwykle wartościowe rady przyczyniły się do powstania tej rozprawy. Szczególne podziękowania składam również szanownym recenzentom. Panu Profesorowi dr. hab. Janowi M. Małeckiemu i Panu Doktorów hab. Piotrowi Franaszkowi, których wnikliwe i cenne uwagi wpłynęły na ostateczny kształt pracy.

Książka „Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939” - oprawa twarda - Wydawnictwo Historia Iagellonica.

Książka posiada 378 stron i została wydana w 2003 r.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział I: Charakterystyczne cechy rozwoju gospodarczego okręgu krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w latach 1850-1939.
Rozdział II: Historia, struktura członków, podstawy prawne oraz organizacja Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w latach 1850-1939
Rozdział III: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie wobec podstawowych teorii i zagadnień ekonomicznych
Rozdział IV: Polityka przemysłowa
Rozdział V: Polityka handlowa
Rozdział VI: Polityka komunikacyjna
Rozdział VII: Polityka finansowa
Rozdział VIII: Polityka społeczna
Rozdział IX: Izba wobec nowych trendów w gospodarce II RP
Zakończenie
Wykaz skrótów
Aneks
Bibliografia
Spis tabel i schematów
Indeks
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939"
Tomasz Kargol - autor m.in.:
Galicja. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych - okładka książki
Galicja. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych Michał Baczkowski, Tomasz Kargol (red.);
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Kraków zmitologizowany - okładka książki
Kraków zmitologizowany Anna Grochowska, Piotr Żołądź (red.)
Produkty podobne:
Walka między ortodoksją a postępowcami - okładka książki
Walka między ortodoksją a postępowcami w Krakowie... Teofila Mahler, Alicja Maślak-Maciejewska
Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. - okładka książki
Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. Tom... Marian M. Drozdowski, B. Janicka (red.)
Księga sądowa podlubelskiej wsi - okładka książki
Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy 1521-1555 Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel