pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie
Podręczniki »
podręcznik:

Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Rok wyd.: 2012
Oprawa: miękka
Ilość stron: 381 s.
Wymiar: 170x243 mm
EAN: 9788372053077
ISBN: 978-83-7205-307-7
Data: 2009-07-09
48.33  51.45  3.12 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Książka niniejsza jest oryginalną - jedną z nielicznych na naszym rynku wydawniczym - publikacją poświęconą problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w warunkach transformowanej polskiej gospodarki. Rozważania teoretyczne, znane z innych opracowań, zostały w książce ograniczone do niezbędnych treści, a szczególny nacisk położono na ich praktyczny aspekt.

Zamiarem autorki było przedstawienie bardzo złożonych zjawisk w obrębie finansów w sposób zrozumiały i przystępny dla studentów, z czego udało się jej wywiązać znakomicie. Układ pracy podporządkowano ujęciu, które powinno być bardziej przydatne dla analizy finansów publicznych w polskiej rzeczywistości gospodarczej niż podejście tradycyjne. Dowodem na to jest odwoływanie się w każdym rozdziale nie tylko do teorii, lecz także doświadczeń praktycznych, zwłaszcza lat 1991-2003. Analizę gospodarki środkami publicznymi w Polsce poparto obszerną dokumentacją liczbową, uwzględniono również prognozy na lata 2004-2005. Powoływane w książce regulacje prawne obejmują też ustawy, które wchodzą w życie w 2005 r. W niektórych fragmentach ponadto, w zakresie koniecznym dla zrozumienia ciągłości i ewolucji procesów objętych finansami publicznymi, pojawiły się bardzo interesujące nawiązania do ich historii.

Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów szkół wyższych, może być także pożyteczny dla praktyków zajmujących się zagadnieniami publicznymi na różnych szczeblach władzy, którzy aspirują do możliwości szerszego spojrzenia na problemy gospodarowania środkami publicznymi.

Książka "Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie" - Wiesława Ziółkowska - oprawa miękka - Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Książka posiada 381 stron i została wydana w 2012 r. Cena 48.33 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

1. Podstawowe pojęcia

1.1. Ujęcie finansów publicznych w nauce
1.2. Sektor publiczny a finanse publiczne
1.3. Finanse publiczne w konstytucji
1.4. Pojęcie i zakres finansów publicznych w ustawodawstwie polskim
1.5. Struktura sektora finansów publicznych w Polsce
1.6. Zagadnienia kontrolne

2. Finanse publiczne w teorii

2.1. Nurt interwencjonalistyczny w teorii finansów publicznych
2.2. Doktryna neutralności finansów publicznych
2.3. Zagadnienia kontrolne

3. Funkcje finansów publicznych

3.1. Czynniki określające funkcje finansów publicznych w gospodarce rynkowej
3.2. Rodzaje funkcji finansów publicznych
3.3. Zagadnienia kontrolne

4. Wpływ zagregowanego popytu władz publicznych na wzrost gospodarczy

4.1. Działania mnożnika wydatkowego, podatkowego oraz mnożnika zrównoważonego budżetu
4.2. Zmiana w popycie a polityka pieniężna
4.3. Skuteczność polityki stabilizacyjnej
4.4. Zagadnienia kontrolne

5. Zasady gospodarowania finansami publicznymi

5.1. Zasady gospodarowania finansami publicznymi w teorii
5.2. Zasady gospodarowanie finansami publicznymi w ustawie o finansach publicznych
5.3. Zagadnienia kontrolne

6. Dochody publiczne

6.1. Klasyfikacja dochodów publicznych
6.2. Zasady podatkowe w teorii i praktyce
6.3. Wpływ podatków na skłonność do oszczędzania i inwestowania, wielkość dochodów budżetowych oraz redystrybucje dochodów społeczeństwa
6.4. Elementy prawne konstrukcji podatków
6.5. Klasyfikacje podatków
6.6. Zagadnienia kontrolne

7. Polski system podatkowy

7.1. Pierwsze formy opodatkowania w Polsce
7.2. Pojęcie i zarys ewolucji systemu podatkowego
7.3. Podatek od towarów i usług
7.4. Podatek akcyzowy
7.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
7.6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7.7. Podatek rolny
7.8. Podatek leśny
7.9. Podatek od nieruchomości
7.10. Podatek od posiadania psów
7.11. Podatek od gier
7.12. Podatek od spadków i darowizn
7.13. Podatek od środków transportowych
7.14. Podatek od czynności cywilno prawnych
7.15. Opłaty
7.16. Cło
7.17. Zagadnienia kontrolne

8. Wydatki publiczne

8.1. Klasyfikacja wydatków
8.2. Planowanie wydatków
8.3. Zagadnienia kontrolne

9. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

9.1. Jednostki budżetowe
9.2. Gospodarka pozabudżetowa
9.3. Fundusze celowe
9.4. Pozostałe podmioty gospodarujące środkami publicznymi
9.5. Zagadnienia kontrolne

10. Budżet państwa

10.1. Rozwój budżetu państwa
10.2. Konstrukcja budżetu państwa w Polsce
10.3. Tryb prac nad budżetem
10.4. Zagadnienia kontrolne

11. Decentralizacja finansów publicznych

11.1. Rozwój gospodarki lokalnej
11.2. Korzyści i uwarunkowania denentralizacji
11.3. Zagadnienia kontrolne
12. Budżet jednostek samorządu terytorialnego

12.1. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego
12.2. Opracowanie i wykonywanie budżetu
12.3. Zagadnienia kontrolne

13. Deficyt i dług publiczny

13.1. Rodzaje sald budżetowych
13.2. Przyczyna powstawania deficytów
13.3. Kształtowanie się deficytu budżetowego w Polsce
13.4. Finansowanie deficytów
13.5. Dług publiczny
13.6. Ujęcie długu publicznego w ustawie o finansach publicznych oraz regulacje obowiązujące w UE
13.7. Dług publiczny w transformowanej gospodarce polskiej
13.8. Zarządzanie długiem publicznym
13.9. Ekonomiczne konsekwencje deficytów budżetowych
13.10. Zagadnienia kontrolne

14. Dyscyplina i kontrola finansów publicznych

14.1. Dyscyplina gospodarowania środkami publicznymi
14.2. Kontrola finansów publicznych
14.3. Zagadnienia kontrolne

15. Rozliczenia z Unią Europejską

15.1. Zagadnienia kontrolne
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Produkty podobne:
Finanse w nowoczesnej gospodarce. - okładka książki

Finanse w nowoczesnej gospodarce. Tom 1

Jacek Jaworski, Jan Wiśniewski (red.)