pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Eduterapeutica Gimnazjum. Dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia

Dane szczegółowe:
Wydawca: EI SYSTEM sp. z o.o.
Rok wyd.: 2017
Oprawa: Pudełko kartonowe
Wymiar: 350x250 mm
EAN: 9788365418388
ISBN: 978-83-6541-838-8
Data: 2018-01-26
Cena wydawcy: 1299.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

W programie Eduterapeutica Gimnazjum przeprowadzisz wstępną diagnozę, na podstawie której dowiesz się, jakie konkretnie trudności ma Twój uczeń i w jakim zakresie (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii bądź dysortografii), a także poddasz go diagnozie funkcjonalnej. Skutecznie zaplanujesz zajęcia terapeutyczne, zarejestrujesz dane (wyniki diagnoz oraz przebieg terapii), a także przeanalizujesz efekty zajęć z uczniem.

Celnie zdiagnozujesz, jakiego wsparcia potrzebują Twoi uczniowie!
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb, możliwości i trudności ucznia umożliwią diagnoza wstępna oraz diagnoza funkcjonalna. Pomogą one zwrócić uwagę szczególnie na te obszary, w których uczeń przejawia wyjątkowe problemy i w których szczególnie trzeba mu pomóc.

Diagnoza wstępna pozwala szybko i skutecznie określić, jakie trudności szkolne wykazuje uczeń i z czego one wynikają. Badanie koncentruje się na czytaniu, pisaniu, matematyce i językach obcych. Wyniki przeliczane są przez automatyczny program i stanowią podstawę zakwalifikowania do odpowiednich grup ryzyka, wskazując na słabe oraz mocne strony danego ucznia.

Diagnoza funkcjonalna stanowi drugi etap rozpoznania i ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w danej sferze rozwojowej. W ramach diagnozy przeprowadza się testy umiejętności czytania, pisania, pisania ortograficznego, myślenia matematycznego oraz posługiwania się tabliczką mnożenia (diagnoza umiejętności szkolnych).

Na podstawie wyników diagnozy wstępnej i funkcjonalnej powstaje graficzny wykres zakresu możliwości i deficytów ucznia - tzw. Osobisty Profil Kompetencji. Jest to ilościowa i jakościowa ocena w zakresie ośmiu funkcji rozwojowych, warunkujących powstawanie specyficznych trudności w uczeniu się.

Eduterapeutica Gimnazjum daje także możliwość orientacyjnej oceny opanowania umiejętności szkolnych.

Eduterapeutica Gimnazjum jest pomocna w pracy z uczniami w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 14-17 lat, a wypadku uczniów z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów, którzy nie rozwinęli ich wcześniej z powodu:
zaniedbań społecznych
niewielkiego deficytu rozwoju intelektualnego,
niewielkich problemów widzenia i słyszenia,
różnych form nadpobudliwości (np. ADHD),
problemów emocjonalnych w tym problemów ze spektrum autyzmu.

Szybko dobierzesz odpowiednie i atrakcyjne ćwiczenia!
Po postawieniu diagnozy nauczyciel lub terapeuta tworzy plan pracy z uczniem, dobierając do jego indywidualnych potrzeb i trudności odpowiednie narzędzia (gry, karty pracy, filmy). Program zapewnia również możliwość przeprowadzenia zajęć grupowych oraz ewaluacji postępów ucznia i grupy. Program Eduterapeutica Gimnazjum zawiera:
ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od problemów ucznia
zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas tradycyjnych zajęć,
zestaw filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe, które wspierają rozwój motoryki, koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów.

Program zawiera ponad 1 000 ćwiczeń multimedialnych, w tym 50 filmów z ćwiczeniami ruchowymi oraz 360 zestawów kart pracy do wydrukowania!
Zestaw Eduterapeutica Gimnazjum zawiera:
płytę DVD-ROM z programem
poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi,
wydrukowany komplet kart pracy - aż 600 kart.

Książka "Eduterapeutica Gimnazjum. Dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia" - oprawa Pudełko kartonowe - Wydawnictwo EI SYSTEM sp. z o.o.. Książka posiada 0 stron i została wydana w 2017 r.

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]