pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
»
»
»
Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą)
»
»
»
»
książka:

Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą)

Dane szczegółowe:
Wydawca: DiG
Rok wyd.: 2003
Oprawa: miękka
Ilość stron: 336 s.
Wymiar: 176 x 250 mm
EAN: 9788371812804
ISBN: 83-7181-280-9
Data:2001-01-28
Cena wydawcy: 49.00 złpozycja niedostępna

Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą) - opis wydawcy:

Studia historyczne, archeologiczne i toponomastyczne nad dziejami północnej granicy Mazowsza i posadowionych w jej sąsiedztwie wałów podłużnych.

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I.
DZIEJE POGRANICZA MAZOWIECKO –PRUSKIEGO I GRANICY Z PAŃSTWEM ZAKONUKRZY ŻACKIEGO


ROZDZIAŁ I.Stan badań, problematyka badawcza i źródła do poznania wałów podłużnych oraz dziejów pogranicza mazowiecko –pruskiego i granicy mazowiecko –krzyżackiej

Stan badań i problematyka badawcza
Źródła pisane
Źródła i opracowania kartograficzne
Źródła i opracowania toponomastyczne
Źródła i opracowania archeologiczne

ROZDZIAŁ II. Topografia pogranicza mazowiecko –pruskiego

Regiony fizyczno –geograficzne
Ukształtowanie terenu
Gleby
Rzeki
Brody
Bagna
Jeziora
Lasy
Surowce mineralne
Drogi

ROZDZIAŁ III. Toponimia pogranicza mazowiecko –pruskiego

Nazwy krain
Hydronimy i nazwy terenowe
Nazwy obiektów archeologicznych
Nazwy miejscowe polskie
Nazwy miejscowe pruskie

ROZDZIAŁ IV. Dzieje wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie północnego pogranicza Starego Mazowsza

Osadnictwo wczesnośredniowieczne w świetle źródeł materialnych
Cmentarzyska
Grodziska
Osady
Skarby
Struktury osadnicze w świetle źródeł pisanych i opracowań historycznych

ROZDZIAŁ V. Kształtowanie się pogranicza mazowiecko –pruskiego i granicy mazowiecko –krzyżackiej

Przebieg rzekomej granicy mazowiecko –pruskiej przed 1343 r.
Przebieg granicy mazowiecko –krzyżackiej po zawarciu ugody granicznej w Briatianie w 1343 r.

CZĘŚĆ II.
WAŁY PODŁUŻNE PÓŁNOCNEGO POGRANICZA MAZOWIECKIEGO


ROZDZIAŁ VI. Wały podłużne —stan zachowania,przebieg, wyniki badań wykopaliskowych

Wały na prawym brzegu Nidy
Wały na północ od Orzyca
Wały między Orzycem a Turoślą
Wał Graniczny między Mazowszem a państwem zakonnym

ROZDZIAŁ VII. Charakterystyka,funkcja i czas budowy wałów podłużnych pogranicza mazowiecko –pruskiego i granicy krzyżackiego

Układ przestrzenny wałów i związek z elementami topografii
Drewniane konstrukcje wałów
Przeznaczenie wałów i czas budowy
Wznoszenie i funkcjonowanie wałów

Zakończenie
Streszczenie
Wykaz cytowanych źródeł i opracowań
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!
Elżbieta Kowalczyk - autor m.in.:
Działalność Urzędu Bezpieczeństwa - okładka książki
Działalność Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego... Elżbieta Kowalczyk, Katarzyna Pawlicka;
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Poniedziałek, 25 Marca 2019 roku.