pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939

Autor książki:

ks. Józef Dębiński

Dane szczegółowe:
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Rok wyd.: 2010
Oprawa: miękka
Ilość stron: 878 s.
EAN: 9788323124009
ISBN: 978-83-2312-400-9
Data: 2012-09-10
pozycja niedostępna

Opis książki:

Przedmiotem analiz studium Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939 uczyniono życie i działalność tylko tych osób, które przyjęły święcenia kapłańskie i tworzyły zhierarchizowaną wspólnotę, pozostającą w łączności ze swoim biskupem. [ ] Tytułowa problematyka została omówiona w ramach kilku wyodrębnionych grup zagadnień, w których zastosowano ujęcie chronologiczne, lepiej odzwierciedlające rozwój wydarzeń i bieg dziejów także w przypadku jednej diecezji. W zakres opracowania wchodzą lata 1918-1925 oraz 1925-1939. Pierwszy zestaw dat obejmuje istnienie diecezji kujawsko-kaliskiej w odrodzonym państwie polskim do czasu zawarcia konkordatu między Rzeczpospolitą a Stolicą Apostolską, drugi - okres od wydania papieskiej bulli Vixdum Poloniae Unitas w 1925 r. do wybuchu drugiej wojny światowej.

Jako główny cel rozprawy postawiono ukazanie działalności duszpasterskiej i pozaparafialnej duchowieństwa diecezji włocławskiej. Badania przeprowadzono na tyle precyzyjnie, na ile pozwalał stan bazy źródłowej, a także zasób dotychczasowej wiedzy.

Książka "Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939" - ks. Józef Dębiński - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Książka posiada 878 stron i została wydana w 2010 r.