pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Indeks autorów »
Maria Marczewska-Rytko

Maria Marczewska-Rytko - autor


okładka książki - Ruchy separatystyczne
Maria Marczewska-Rytko, Marcin Pomarański (red.)

Ruchy separatystyczne

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Nie po raz pierwszy grupa lubelskich politologów, skupionych wokół prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko, reaguje na doniosły problem polityczny współczesnego świata we właściwy dla naukowców sposób. Reaguje, publikując książkę....
36.10  44.10 

okładka książki - Politologia religii
Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj (red.)

Politologia religii

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia religii; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Politologia religii jest dziedziną wiedzy, która, pod tą nazwą i w obecnej postaci, ma stosunkowo krótki rodowód, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. U jej podstaw leży założenie, że badanie związków pomiędzy religią a...
48.12  58.80  10.68 

okładka książki - Civic Participation in the Visegrad Group Countries after 1989
Maria Marczewska-Rytko, Kamil Aksiuto, Dorota Maj

Civic Participation in the Visegrad Group Countries after 1989

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Civic participation or civic engagement are important which in the recent years have resonated not only with social scientists, but arguably also with a broader public. Therefore, it can be a worthy task to try to apply those concepts to a...
31.75  37.80  6.05 

okładka książki - Nowe ruchy społeczne
Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj (red.)

Nowe ruchy społeczne

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Dynamiczny rozwój nowych ruchów społecznych, powstających w odpowiedzi na pojawiające się problemy i zagrożenia, skłonił autorów niniejszej publikacji do pogłębionej analizy zjawiska. Jej celem jest usystematyzowanie i ocena...
32.65  39.90  7.25 

okładka książki - Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia
Maria Marczewska-Rytko (red.)

Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Przemiany zachodzące we współczesnym świecie skłoniły autorów niniejszej publikacji do refleksji nad znaczeniem czynnika religijnego w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie...
30.03  35.70  5.67 

okładka książki - Ekologizm
Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj (red.)

Ekologizm

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Złożoność i wieloaspektowość ekologizmu, jak również rosnąca popularność ruchów ekologicznych stały się inspiracją do refleksji dla autorów niniejszej publikacji. Jej celem są usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych...
36.04  42.00  5.96 

okładka książki - Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy
Maria Marczewska-Rytko, Wojciech Ziętara (red.)

Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Z wielkim uznaniem należy […] odnieść się do podjętej w recenzowanej pracy próby naświetlenia tej niezwykle istotnej w naukach politycznych problematyki, bowiem w pracy poruszono szereg...
pozycja niedostępna

okładka książki - Feminizm
Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Marcin Pomarański (red.)

Feminizm

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Autorzy publikacji skłonili się do refleksji nad złożonością problematyki feminizmu i ożywionym dyskursem w przestrzeni publicznej dotyczącym jego niektórych aspektów. Powziętym przez nich zamierzeniem stała się próba systematyzacji i oceny...
39.47  46.20  6.73 

okładka książki - Haktywizm (Cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja)
Maria Marczewska-Rytko (red.)

Haktywizm (Cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja)

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Tematyka haktywizmu jest nowatorskim obszarem badawczym zwłaszcza w naukach społecznych. Zagadnienie to jest najczęściej analizowane w wąskim zakresie, jako przyczynek albo wycinek. Dlatego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy
Maria Marczewska-Rytko (red.)

Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2013; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Demokracja elektroniczna jest jednym z przejawów istnienia nowego, różnie nazywanego społeczeństwa: cyberspołeczeństwa, społeczeństwa sieciowego, społeczeństwa elektronicznego itd. Niezależnie od nazwy konieczne jest skonstatowanie, iż od...
30.03  35.70  5.67 

okładka książki - Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym
Stanisław Michałowski, Maria Marczewska-Rytko (red.)

Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Publikacja jest warta uwagi z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze dotyczy problematyki o dużej atrakcyjności teoretycznej i nie mniejszej przydatności praktycznej. Po drugie jest pracą z pogranicza różnych dyscyplin naukowych. Tradycje...
36.04  42.00  5.96 

okładka książki - Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie
Maria Marczewska-Rytko (red.)

Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Praca jest zbiorem artykułów naukowych dotyczących problemów szeroko rozumianej demokracji bezpośredniej. Część artykułów ma charakter teoretyczny. Większość to bardziej szczegółowa analiza konkretnej formy demokracji bezpośredniej albo...
9.44  46.20  36.76 

okładka książki - Encyklopedia politologii. Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata
Maria Marczewska-Rytko, Edward Olszewski

Encyklopedia politologii. Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Encyklopedie; Rok wydania: 2011; Oprawa: twarda;
Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu współczesnej myśli społecznej i ruchów politycznych współczesnego świata. Czytelnik uzyska tu informacje o ideologii, doktrynach, formach organizacyjnych oraz o potencjale i sile oddziaływania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Religia i polityka w globalizującym się świecie
Maria Marczewska-Rytko

Religia i polityka w globalizującym się świecie

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Opracowanie Marii Marczewskiej-Rytko stanowi pierwsze w literaturze polskiej kompleksowe, dojrzałe teoretycznie studium na temat związków między religią i polityką we współczesnym świecie. Monografia jest zwieńczeniem długoletnich i owocnych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Populizm na przełomie XX i XXI wieku
Maria Marczewska-Rytko (red.)

Populizm na przełomie XX i XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Socjologia; Oprawa: miękka;
Czy zatem w istocie populizm stanowi pułapkę dla współczesnych społeczeństw Czy też może być postrzegany jako próba uczulenia rządzących na problemy, z którymi nie radzą sobie współczesne demokracje liberalne Czy populizm stanowi zagrożenie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Religion in a Changing Europe. Between Pluralism and Fundamentalism. Selected Problems
Maria Marczewska-Rytko (red.)

Religion in a Changing Europe. Between Pluralism and Fundamentalism. Selected Problems

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Oprawa: miękka;
This collection of studies connected with religion in a changing Europe and broader in a changing world consists of three parts: theorethical aspects, selected European case studies and comparative...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej
Maria Marczewska-Rytko

Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi owoc konferencji międzynarodowej na temat: Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej - Puławy 25-27 maja 2000 r. Rozważo tam następujące zagadnienia: uwarunkowania przystąpienia Polski do Uni...
pozycja niedostępna

okładka książki - Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej
Maria Marczewska-Rytko (red.)

Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Oprawa: twarda;
Książka ta jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o istotę demokracji bezpośredniej i możliwości jej wykorzystania u progu XXI stulecia. Demokracja bezpośrednia - zrodzona w ateńskiej polis - do dziś inspiruje umysły myślicieli i...
pozycja niedostępna