pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Indeks autorów »
Jarosław Syrnyk

Jarosław Syrnyk - autor


okładka książki - Przemoc i chaos. Powiat sanocki i okolice: sierpień 1944 - lipiec 1947. Analiza antropologiczno-historyczna
Jarosław Syrnyk

Przemoc i chaos. Powiat sanocki i okolice: sierpień 1944 - lipiec 1947. Analiza antropologiczno-historyczna

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Zasadniczym przedmiotem dociekań prowadzonych w książce jest zjawisko przemocy, warstwą ilustracyjną zaś wydarzenia, które miały miejsce na terenie powiatu sanockiego w latach 1944-1947. Przemoc starano się ukazać z różnych...
36.23  50.00  13.77 

okładka książki - Propaganda w PRL i NRD / Propaganda in der Volksrepublik Polen. Tematy, instytucje, kampanie / Themen, Institutionen, Kampagnen
Robert Klementowski, Ewa Matkowska, Jarosław Syrnyk (red.)

Propaganda w PRL i NRD / Propaganda in der Volksrepublik Polen. Tematy, instytucje, kampanie / Themen, Institutionen, Kampagnen

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Dwujęzyczny tom studiów jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a zatytułowanej Propaganda w PRL i NRD - tematy, instytucje,...
28.99  40.00  11.01 

okładka książki - Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944-1956
Jarosław Syrnyk (red.)

Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944-1956

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2019; Oprawa: ;
Problematyka związana z funkcjonowaniem mniejszości narodowych w okresie Polski Ludowej stanowiła przez wiele lat jeden z wyodrębnionych kierunków badań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej....
22.07  30.00  7.93 

okładka książki - Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim 1944-1947
Jarosław Syrnyk

Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim 1944-1947

Książka. Wydawnictwo: Libra ; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Trójkąt bieszczadzki to historyczno-antropologiczna monografia stosunków polsko-ukraińskich w powiecie leskim w latach 1944-1947, zawierająca niepublikowane dotąd fotografie, dokumenty, archiwalia i relacje. Autor stosując nowatorską...
pozycja niedostępna

okładka książki - Antropologia donosu. Seria: Inne strony historii
Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski (red.)

Antropologia donosu. Seria: Inne strony historii

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Książka podejmuje problematykę agenturalnej współpracy z perspektywy interdyscyplinarnej, co ma znaczenie dla poszerzenia nie tylko stanu badań nad tym zagadnieniem, lecz także horyzontu naukowych...
23.76  30.00  6.24 

okładka książki - Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947-1989. Seria: Monografie
Jarosław Syrnyk

Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947-1989. Seria: Monografie

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Jest to jedna z lepszych książek, jakie ostatnio przeczytałem […]. Początek badań nad aparatem bezpieczeństwa w nowej paradygmatycznie perspektywie jest zawsze trudny, szczególnie gdy dotąd...
pozycja niedostępna

okładka książki - W stronę antropologii bezpieki. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej
Jarosław Syrnyk, Agnieszka Klarman, Mariusz Mazur, Eugeniusz Kłosek (red.)

W stronę antropologii bezpieki. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Większość prac o komunistycznej służbie bezpieczeństwa to statystyki terroru. Ta książka jest inna. Sięgając do historii idei, antropologii, psychologii, próbujemy - przez zmianę narzędzi analizy -...
pozycja niedostępna

okładka książki - Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych - doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie
Magdalena Semczyszyn, Jarosław Syrnyk (red.)

Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych - doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Myślą przewodnią tomu stała się próba odpowiedzi na pytania, na ile polityka narodowościowa poszczególnych państw bloku wschodniego była konsekwencją założeń ideologicznych, a w jakim stopniu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Po linii rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu... Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945-1989). Seria: Historia Dolnego Śląska
Jarosław Syrnyk

Po linii rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu... Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945-1989). Seria: Historia Dolnego Śląska

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2013; Oprawa: twarda;
Fragmenty Wstępu Intensywne, trwające od kilkunastu lat badania naukowe nad funkcjonowaniem aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, znacząco poszerzyły naszą wiedzę faktograficzną o powojennej...
15.84  31.00  15.16 

okładka książki - Urząd bezpieczeństwa w Wołowie 1945-1956
Jarosław Syrnyk

Urząd bezpieczeństwa w Wołowie 1945-1956

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Monografia Urzędu Bezpieczenstwa w Wołowie - istniejącego w latach 1945-1954 jako Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP), a następnie (1954-1956) jako Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego (PUdsBP) - jest kolejnym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Internacjonalizm czy...? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944-1989)
Joanna Hytrek-Hryciuk, Grzegorz Strauchold, Jarosław Syrnyk (red.)

Internacjonalizm czy...? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944-1989)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 2011; Oprawa: twarda;
Książka zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 22–23 kwietnia 2010 r., Mniejszości narodowe były traktowane przez organy bezpieczeństwa jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa...
pozycja niedostępna

okładka książki - Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców
Jarosław Syrnyk (red.)

Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 2009; Oprawa: twarda;
Prezentowany tom jest próbą analizy działań aparatu bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w kontekście polityki narodowościowej komunistycznego państwa. W celach porównawczych umieszczono w niej również artykuł ilustrujący działania podjęte...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956-1990)
Jarosław Syrnyk

Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956-1990)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2008; Oprawa: twarda;
Monografia Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK) ukazuje dzieje tego Towarzystwa od chwili jego powołania w 1956 r., do przekształcenia w Związek Ukraińców w Polsce w roku 1990. Bogactwo źródeł oraz dotychczasowy stan badań sprawiły,...
pozycja niedostępna

okładka książki - PSL w realiach społeczno-politycznych Dolnego Śląska drugiej połowy lat czterdziestych XX w.
Jarosław Syrnyk (red.)

PSL w realiach społeczno-politycznych Dolnego Śląska drugiej połowy lat czterdziestych XX w.

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2008; Oprawa: twarda;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945-1989)
Jarosław Syrnyk

Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945-1989)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, IPN ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Oprawa: twarda;
W monografii przedstawiono dzieje ludności ukraińskiej na Dolnym Śląsku od zakończenia II wojny światowej do upadku ustroju komunistycznego w Polsce. Składa się na nią: opis osadnictwa ukraińskiego, w tym próba określenia skali tego zjawiska sprzed...
pozycja niedostępna