pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Księgarnia »
Indeks autorów »
Grzegorz Gorzelak

Grzegorz Gorzelak - autor


okładka książki - Polska gmina 2015
Grzegorz Gorzelak (red.)

Polska gmina 2015

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Książka jest kopalnią danych o polskich gminach, a jej lektura pozwala na lepsze zrozumienie procesów społecznych, gospodarczych i procesów polityki publicznej, zachodzących na lokalnym poziomie organizacji społeczeństwa. Autorzy...
32.54 
Ostatni egzemplarz! Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Financial Crisis in Central and Eastern Europe: from similarity to diversity
Grzegorz Gorzelak, Chor-Ching Goh

Financial Crisis in Central and Eastern Europe: from similarity to diversity

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
The financial crisis of 2008-2009 has become the most serious challenge for the Central and Eastern European countries after they had completed the process of post-socialist transformation and became EU members. The negative impacts of the recession...
29.36 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Rozwój - region - społeczeństwo. Z okazji jubileuszu prof. Bohdana Jałowieckiego
Grzegorz Gorzelak (red)

Rozwój - region - społeczeństwo. Z okazji jubileuszu prof. Bohdana Jałowieckiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Rolewski ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 1999; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne
Krzysztof Zagórski, Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki

Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Procesy społeczno-polityczne i ekonomiczne zachodzące obecnie w Polsce nie mają już tak radykalnego charakteru jak budowa ustroju demokracji wolnorynkowej i przystąpienie do Unii Europejskiej. Najważniejszym ich aspektem był dokonujący się w...
31.75 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Człowiek - miasto - region. Związki i interakcje
Grzegorz Gorzelak, Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir

Człowiek - miasto - region. Związki i interakcje

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2009; Oprawa: twarda;
Autorzy tomu dedykowanego Profesorowi Bohdanowi Jałowieckiemu podejmują najważniejsze problemy funkcjonowania miasta, społeczności lokalnych i regionalnych. Czytelnik znajdzie zatem odwołania do refleksji i badań nad przestrzeniami miejskimi,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Studia Regionalne i Lokalne nr 3/2007
Grzegorz Gorzelak (red.)

Studia Regionalne i Lokalne nr 3/2007

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
W numerze: - Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Marek Kozak, Maciej Smętkowski - Władze miast wobec zagrożenia degradacją społeczno-gospodarczą w warunkach transformacji systemowej - Paweł Kościelecki - Kultura w regionach - analiza...
pozycja niedostępna

okładka książki - Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina
Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska (Red.)

Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
W książce szczególną uwagę poświęcono pięciu kluczowym obszarom, które są istotne dla wyjaśnienia różnic między wschodem a zachodem Polski i Ukrainy: – historyczno-kulturowym podziałom Europy, ukształtowanym w procesie długiego trwania...
25.52 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Polska lokalna 2007
Grzegorz Gorzelak (Red.)

Polska lokalna 2007

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Książka Polska lokalna 2007 prezentuje część wyników badań podjętych z inicjatywy rządu przez CBOS w 2007 roku, których celem był wszechstronny opis warunków życia społeczeństwa polskiego. Praca jest raportem podsumowującym wywiady z...
23.87 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u
Grzegorz Gorzelak (red.)

Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2007; Oprawa: twarda;
Z okazji trzydziestolecia istnienia zespół tworzący obecnie Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW przygotował książkę prezentującą najważniejsze nurty prowadzonych przezeń badań. Główne wątki badań to: – analiza procesów...
34.92 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Nowe granice Unii Europejskiej - współpraca czy wykluczenie?
Grzegorz Gorzelak, Katarzyna Krok (red.)

Nowe granice Unii Europejskiej - współpraca czy wykluczenie?

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Granice i tereny przygraniczne są szczególnymi obszarami, gdzie zaobserwować można dwa wykluczające się procesy: integracji i izolacji, współpracy i wyłączenia. Granica jest barierą, która rozdziela różne systemy polityczne, utrudnia...
23.87 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej
Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski

Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia procesy metropolizacji zachodzące we współczesnej gospodarce informacyjnej. Ich najistotniejszym przejawem jest powstawanie sieci wielkich miast – ośrodków koordynacji, zarządzania i działalności innowacyjnej w skali...
23.87 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie
Grzegorz Gorzelak, John Bachtler, Mariusz Kasprzyk (red.)

Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Praca; Rok wydania: 2004; Oprawa: twarda;
Książka przedstawia wyniki kompleksowej ewaluacji ex post, przeprowadzonej dla działań finansowanych z budżetów czterech pierwszych lat Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska–Niemcy 1994–1999. Ocen dokonywano w terenie –...
30.95 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń
Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Mirosław Stec (red.)

Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Oprawa: miękka;
Autorzy książki analizują proces wdrażania i skutki reformy terytorialnej organizacji kraju, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku. Uwzględniają wszystkie aspekty zagadnienia, poczynając od kwestii prawnych i nowych mechanizmów...
pozycja niedostępna