pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk


okładka książki - Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej

Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Autorka skoncentrowała się przede wszystkim na ustaleniu statusu wywodzących się ze staropolszczyzny wariantywnych jednostek wyrazowych w języku literackim doby średniopolskiej przez określenie czy jednostki te dyferencjują regionalnie w XVI XVII...
pozycja niedostępna

okładka książki - Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego

Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Poradniki / Dom; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Autorka sproblematyzowała w książce pojęcie krajobrazu pokazując różnicę między jego rozumieniem metafizycznym estetycznym i kulturowym. Dokonała wszechstronnej analizy i interpretacji pojęcia odsłaniając jego filozoficzne zakorzenienie i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Natchnienie poety i muzyka żenić się z sobą powinny.... Studia i szkice o libretcie

Natchnienie poety i muzyka żenić się z sobą powinny.... Studia i szkice o libretcie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka / Książki o muzyce; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka stanowi efekt badań pierwszej fazy zakrojonych na szeroką skalę prowadzonych w Polsce badań nad librettem operowym rozumianym jako integralna część literatury teatru i kultury muzycznej traktowanym jak wyjątkowe narzędzie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen - Ligeti - Nono - Berio - Xenakis - Grisey

Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen - Ligeti - Nono - Berio - Xenakis - Grisey

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka / Książki o muzyce; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Tematyka książki wpisuje się w interdyscyplinarny zakres badań muzykologicznych w Polsce słabo nadal reprezentowanych mających na celu wielostronny ogląd oraz naukowe rozpoznanie i interpretację założeń estetycznych oraz twórczości muzycznej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego

Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka / Książki o muzyce; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Po raz pierwszy w muzykologii - ni tylko polskiej - oryginalna teoria miejsc niedookreślenia Ingardena została frontalnie zderzona z syntetycznymi ujęciami dziejów muzyki. Marcin Poprawski wnosi do estetyki muzyki Ingarden pewną wartość dodaną....
pozycja niedostępna

okładka książki - Mitologia w wygnańczych utworach Owidiusza

Mitologia w wygnańczych utworach Owidiusza

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Opracowanie które ma przed sobą Czytelnik jest poświęcone ewokacjom mitologicznym jakie zawierają dwa główne zbiory poezji wygnańczych Publiusza Owidiusza Nazona Tristia i Epistulae ex Ponto. Autorce interesujące wydało się zagadnienie jak w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Roma Marmorea 235-284. Gnieźnieńskie Studia Europejskie. Tom XII

Roma Marmorea 235-284. Gnieźnieńskie Studia Europejskie. Tom XII

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Przedmiotem niniejszej książki są inicjatywy budowlane władców rzymskich rządzących w dobie tzw. kryzysu III wieku. W syntetycznym ujęciu to epoka braku politycznej stabilności i trudności ekonomicznych. Splot tych czynników niewątpliwie wpływał...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wokół filozofii i teorii sztuki. Seria: Klasycy Nauki Poznańskiej nr 54

Wokół filozofii i teorii sztuki. Seria: Klasycy Nauki Poznańskiej nr 54

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Przedstawiony Czytelnikowi kolejny tom serii Klasycy Nauki Poznańskiej jest przedrukiem fragmentów czterech publikowanych w latach 1909-1928 prac Profesora Michała Sobeskiego oraz jednej wydanej staraniem Małżonki Uczonego w trzydzieści dwa lata po...
pozycja niedostępna

okładka książki - Tradycje opery, tradycje sztuki. Szaleństwo i patos w utworach scenicznych Georga Friedricha Handla

Tradycje opery, tradycje sztuki. Szaleństwo i patos w utworach scenicznych Georga Friedricha Handla

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka / Książki o muzyce; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Nie istniał zapewne ani wcześniej ani później taki rodzaj teatru w którym balansowanie na skraju przepaści - pomiędzy antynaturalistyczną artyficjalnością a idealną naiwnością - wyniesione byłoby do rangi zasady w sposób tak konsekwentny w jaki...
pozycja niedostępna

okładka książki - Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci

Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
14 sierpnia 0211 roku minęło dziesięć lat od śmierci śp. Profesor Moniki Gruchmanowej. Poznańskie środowisko językoznawcze uczciło Jej pamięć organizując sesję naukową w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Publikowane tu teksty...
pozycja niedostępna

okładka książki - Teatr operowy Petera Sellarsa. Inscenizacje Handla i Mozarta z lat 80. XX wieku

Teatr operowy Petera Sellarsa. Inscenizacje Handla i Mozarta z lat 80. XX wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka / Książki o muzyce; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Peter Sellars należy do najbardziej znanych współczesnych reżyserów teatralnych i operowych. Miejsce w historii reżyserii operowej XX w. zapewnił sobie inscenizacjami sprzed bez mała dwudziestu pięciu lat - trylogią Mozarta i da Pontego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy Stephana Gendrona. Lorigine des noms de lieux en France. Essai de toponymie 2e edition revue et corrigee Editions Errance Paris 2008

Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy Stephana Gendrona. Lorigine des noms de lieux en France. Essai de toponymie 2e edition revue et corrigee Editions Errance Paris 2008

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Stephane Gendron należy do najwybitniejszych francuskich językoznawców-toponomastów. Jego dzieło Lorigine des noms de lieux en France według Marianne Mulon stanowi punkt szczytowy tego co można i co się musi wiedzieć o nazwach miejscowych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk

Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka / Książki o muzyce; Rok wydania: 2013; Oprawa: twarda;
Wraz z tą książką otrzymaliśmy wielką syntezę muzyki Młodej Polski jakiej dotąd nie było. Zmienia ona naszą wiedzę o tej epoce muzycznej a wywierać będzie także wpływ na samą muzykologię i możliwe że również na praktykę muzyczną ponieważ...
pozycja niedostępna

okładka książki - Studia nad dawną polszczyzną ogólną i regionalną. Seria: Klasycy Nauki Poznańskiej nr 62

Studia nad dawną polszczyzną ogólną i regionalną. Seria: Klasycy Nauki Poznańskiej nr 62

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Przedstawiony Czytelnikowi kolejny tom serii Klasycy Nauki Poznańskiej jest przedrukiem jedenastu publikowanych w latach 1968-1997 prac Profesora Wojciecha Ryszarda...
pozycja niedostępna

okładka książki - Współczynnik humanistyczny. Seria: Klasycy Nauki Poznańskiej nr 60

Współczynnik humanistyczny. Seria: Klasycy Nauki Poznańskiej nr 60

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Przedstawiony Czytelnikowi kolejny tom serii Klasycy Nauki Poznańskiej jest przedrukiem trzynastu fragmentów dziesięciu prac Profesora Floriana Znanieckiego z lat 1910-1952 przy czym cztery z nich wykorzystane w niniejszej edycji zostały opublikowane...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kręte drogi myśli politycznej Józefa Kalasantego Szaniawskiego 1764-1843. Wybór pism

Kręte drogi myśli politycznej Józefa Kalasantego Szaniawskiego 1764-1843. Wybór pism

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Historia filozofii; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Józef Kalasanty Szaniawski to postać budząca głębokie kontrowersje obejmujące zarówno jego postawę polityczną jak i charakter uprawianej refleksji. Ten jeden z pierwszych polskich konserwatystów z jednej strony został surowo ocenionym przez potomnych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze Wielkopolski i Pomorza Zachodniego

Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze Wielkopolski i Pomorza Zachodniego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Treści książki to niepublikowane materiały Profesor dr hab. Izabeli Dąmbskiej tragicznie zmarłej 29 sierpnia 1984 roku. Materiały mają formę referatów głosów w dyskusji jak i programów naukowych przedstawianych na różnych sesjach naukowych......
pozycja niedostępna

okładka książki - Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13

Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Praca Słowotwórstwo słowiańskie system i tekst zawiera 34 zróżnicowane tematycznie artykuły prezentujące problemy teoretyczno-metodologiczne oraz analizy materiałowe także w ujęciu porównawczym z zakresu słowotwórstwa języków słowiańskich....
pozycja niedostępna