pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wydawnictwa Prawnicze PWN

Wydawnictwo Prawnicze PWN


okładka książki - Historia ustroju i prawa polskiego

Historia ustroju i prawa polskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Istotnym elementem kultury prawniczej jest historyczne podejście do nauk prawnych. W książce jest mowa o dziejach ustroju społeczno-politycznego i prawa Polski od zarania do czasów najnowszych. Jest...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawo pracy i ubezpieczeń spolecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń spolecznych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 1998; Oprawa: miękka;
- ogólnoteoretyczne problemy prawa pracy- konstrukcje prawne oraz treść poszczególnych instytucji prawa pracy- omówione uprawnienia związków zawodowych, organizacji pracodawcow, samorządu pracowniczego- rozwiązywanie sporów zbiorowych- prawo do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 1997; Oprawa: miękka;
Wykonywanie przez Naczelny Sąd Administracyjny kontroli decyzji administracyjnej rozpoczyna się od wniesienia skargi. Związane jest to ze spełnieniem licznych wymogów prawnych. Problematyka ta została przeanalizowana przez autora ze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nowa Konstytucja RP uchwalona dnia 2.IV.1997r.

Nowa Konstytucja RP uchwalona dnia 2.IV.1997r.

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 1997; Oprawa: miękka;
Konstytucja RP uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 roku, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 16 lipca 1997 roku, ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Historia ustroju i prawa Polski Ludowej

Historia ustroju i prawa Polski Ludowej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
W tym nietypowym podręczniku Autorzy prezentują historycznoprawne ujęcie dziejów Polski Ludowej. Książka zawiera charakterystykę podstawowych instytucji ustrojowych i prawnych w powojennej Polsce (do 1989 r.). Tematyka - ukazana interesująco i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym

Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 1999; Oprawa: miękka;
Niniejsze zaktualizowane opracowanie jest zwięzłym komentarzem do umów najczęściej występujących w obrocie krajowym i międzynarodowym, takich jak sprzedaż, dostawa, umowy z bankiem. Autor szczególnie zaakcentował i rozwinął komentarz do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o naczelnym sądzie administracyjnym

Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o naczelnym sądzie administracyjnym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Książki inne; Rok wydania: 1998; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i ich omówienie a także w III części książki podstawowe akty...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 1998; Oprawa: miękka;
Książka zawiera tekst USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYMoraz teksty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. - w sprawie wysokości oraz zasad pobierania wpisu od skargi...
24.07  26.25  2.18 
do koszyka

okładka książki - Prawo Konsularne. Studium prawno - międzynarodowe

Prawo Konsularne. Studium prawno - międzynarodowe

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 1998; Oprawa: miękka;
Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich omówiono początki kształtowania się instytucji konsulatu, źródła prawa konsularnego, prawa państw do nawiązywania i utrzymywania stosunków konsularnych, tworzenie urzędów konsularnych na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej

Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
W wykładzie autorzy ukazali linię rozwojową tej gałęzi prawa, omawiając korzenie historyczne i tendencje rozwojowe polskiego ustawodawstwa, a także kluczowe rozwiązania prawne obowiązujące w ustawodawstwie Unii...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wybór źródeł do Historii państwa i prawa

Wybór źródeł do Historii państwa i prawa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Teksty zawarte w tym zwięzłym tomiku mają na celu zilustrowanie materiałem normatywnym, pochodzącym z różnych krajów, najbardziej typowych instytucji państwa, ich zmiennych form i historycznej ewolucji.Wybór opiera się przede wszystkim na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polityka a moralność

Polityka a moralność

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka została zainicjowana na międzyśrodowiskowej konferencji ogólnopolskiej w Warszawie na temat polityki i moralności. Zagadnienie określone tytułem tej książki stało się niezmiernie aktualne. Wiele zjawisk, takich jak faktyczna...
pozycja niedostępna

okładka książki - Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej

Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Książka zawiera następujące rozdziały:Samorząd zawodowy i jego uprawnienia wobec członkówOdpowiedzialnośc zawodowa a odpowiedzialność karnaPostępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowejIlustracje wybranych przewinień...
pozycja niedostępna

okładka książki - Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
- pojęcie i uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych i samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego- samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania ich działaności-...
pozycja niedostępna

okładka książki - Źródła prawa pracy

Źródła prawa pracy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
- źródła prawa pracy w świetle Konstytucji RP- rola związków zawodowych w tworzeniu prawa pracy- rola organizacji pracodawców w tworzeniu prawa pracy- międzynarodowe źródła prawa pracy- niektóre problemy funkcjonowania postanowień normatywnych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Konstytucja. Wybory. Parlament

Konstytucja. Wybory. Parlament

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Zdzisław Jarosz - życiorys i twórczość naukowaKonstytucyjne zasady wyboru Prezydenta RPKilka uwag o konstytucyjnych aspektach przystąpienia Polski do Unii EuropejskiejOdesłania do ustawy w Konstytucji Rzeczypospolitej PolskiejPojęcie zawodu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Au-Dela Des Frontieres 1/2

Au-Dela Des Frontieres 1/2

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Status prawny przewoźnika lotniczego w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej

Status prawny przewoźnika lotniczego w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
- prawo rządzące transportem lotniczym- przynależnośćwspólnotowa przewoźników lotniczych i wynikające z niej prawa- poddanie przewoźników lotniczych wspólnoty reżimowi wolnej konkurencji- wdrażanie prawa lotniczego wspólnoty w państwach członkowskich...
pozycja niedostępna

okładka książki - Themesis A Clio czyli Prawo a Historia

Themesis A Clio czyli Prawo a Historia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Książka niniejsza stanowi zbiór studiów powstałych w różnym czasie, ale powiązanych ze sobą przez dwa, stałe obecne w twórczości autora kręgi zainteresowań.Szczególną uwagę poświęcono problematyce recepcji w ustroju i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa XII tablic. Tekst. Tłumaczenie. Objaśnienia

Ustawa XII tablic. Tekst. Tłumaczenie. Objaśnienia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwa Prawnicze PWN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (26 pozycji)