pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Vizja Press & IT

Wydawnictwo Vizja Press & IT


okładka książki - Perspektywa rozwoju podejścia procesowego. Szanse i ograniczenia

Perspektywa rozwoju podejścia procesowego. Szanse i ograniczenia

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Perspektywa podejścia procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych, a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. W naukach o zarządzaniu można zaobserwować postępującą ewolucję...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wojna XXI wieku. Początki wojny trzeciej fali

Wojna XXI wieku. Początki wojny trzeciej fali

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / wojny; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
(...) celem niniejszej monografii jest konceptualizacja pojęcia wojny (w ujęciu kla-sycznym i nowoczesnym), a także zilustrowanie organizacji przestrzeni bezpieczeństwa w kon-tekście wojny oraz przedstawienie stanu przygotowania państwa polskiego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej. Studium finansowo-prawne

Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej. Studium finansowo-prawne

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Recenzowana praca wydaje się interesująca z uwagi na specyficzną tematykę powstawania i wdrażania unii bankowej oraz czynników stabilizujących system bankowy w Unii Europejskiej. Przedstawione informacje pozwolą na zdobycie wiedzy i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Mikroekonomia współczesna

Mikroekonomia współczesna

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Książka ta jest autorskim podejściem do mikroekonomii. Autorskim zarówno, co do zakresu przedmiotowego, jak i do ujęcia, czyli sposobu analizy oraz wykładu. Zakres analizy i wykładu odbiega nieco od standardu podręcznikowego. To ujęcie to...
pozycja niedostępna

okładka książki - Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka

Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Problematyka podejścia procesowego, wykorzystywanych metod i narzędzi stanowi podstawę wielu rozważań i dyskusji naukowych badaczy, jak również praktyków. Metodologiczne podstawy zostały ukształtowane na podstawie klasycznych rozwiązań...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka

Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Zagadnienia zarządzania procesowego w ostatnich latach w coraz większym stopniu przyciągają uwagę badaczy i praktyków organizacji gospodarczych. W prezentowanej monografii przedstawiono wybrane kierunki badań nad zarządzaniem procesowym. Chodzi...
pozycja niedostępna

okładka książki - Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych

Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Autorzy poruszają następujące zagadnienia:Rozdział 1. Gmina...
pozycja niedostępna

okładka książki - Równowaga czy nierównowaga w ekonomii?

Równowaga czy nierównowaga w ekonomii?

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
-Jakie są przyczyny kryzysów finansowych - Czy gospodarka rynkowa jest układem, który samorzutnie dąży do równowagi czy też potrzebna jest ingerencja państwa - Dlaczego polityka gospodarcza wielu krajów odzwierciedla Keynesowską wizje gospodarki...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rodzice a młodzież. Teoria i metoda badania

Rodzice a młodzież. Teoria i metoda badania

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Rozwój percepcji siebie i świata: kontekst rodzinnySkala postaw rodzicielskich (SPR-2)Trafność czynnikowa (analiza konfirmacyjna)SPR-2 w badaniach młodzieży (trafność...
pozycja niedostępna

okładka książki - Historia Armii Krajowej. Leksykon krzyżówkowy

Historia Armii Krajowej. Leksykon krzyżówkowy

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Leksykony; Rok wydania: 2014; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Leksykon jest zbiorem informacji o Armii Krajowej - największej na świecie tajnej organizacji bojowej w czasie drugiej wojny światowej. Struktura, organizacja, działalność i osiągnięcia tej najliczniejszej tajnej organizacji są podane w formie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw

Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Niniejszy zbiór ukazał się z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Marii Sierpińskiej. Praca składa się z 24 rozdziałów poświęconych aktualnym problemom funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Poprzedza je...
pozycja niedostępna

okładka książki - Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Publikacja ta jest okazją do przybliżenia Czytelnikom szans kobiet w procesie rekrutacji politycznej. Zjawisko reprezentacji wyborczej kobiet zostało umiejscowione w interesującym z punktu widzenia procesów życia społeczno-politycznego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Projekt Polska. Silne i bezpieczne państwo

Projekt Polska. Silne i bezpieczne państwo

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Projekt Polska stanowi przyczynek do dyskusji dotyczącej osiągnięć i niepowodzeń naszego państwa po 1989 roku. Dwadzieścia pięć lat od odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności jest właściwym czasem do dokonania oceny wielowymiarowych...
pozycja niedostępna

okładka książki - System podatkowy

System podatkowy

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Niniejsza monografia - podobnie jak jej pierwsze wydanie - została poświęcona polskiemu systemowi podatkowemu. W stosunku do pierwszego wydania które zostało napisane na podstawie badań dotyczących polskiego systemu podatkowego drugie wzbogacone...
pozycja niedostępna

okładka książki - Biurokracja w funkcjonowaniu aparatu państwowego po 1989 roku

Biurokracja w funkcjonowaniu aparatu państwowego po 1989 roku

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Historia / Polska / po roku 1989; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
W 1955 roku Cyril Northcote Parkinson ogłosił swoją tezę dotyczącą or-ganizacji typu biurokratycznego work expands as to fill the time available for its completion tzn. praca rozszerza się tak aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie. Zasada...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sztuka jako prowokacja. Akty wandalizmu wobec dzieł sztuki

Sztuka jako prowokacja. Akty wandalizmu wobec dzieł sztuki

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Przedmiotem niniejszej pracy jest problematyka aktów wandalizmu wobec dział sztuki, lecz nie wszystkich, tylko takich, które prowokują do ich zaatakowania. Praca te jest jedynie próbą zbadania omawianego zjawiska w oparciu o jego genezę, rozmiary,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania

Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2013; Oprawa: twarda;
Prezentowana monografia zdaniem jej autorów może ułatwiać osobom zajmującym się analizą bliskich związków zarówno w perspektywie diagnostycznej i terapeutycznej jak i naukowobadawczej lepsze odczytywanie poziomu i jakości komunikacji między partnerami...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kompetencje indywidualne w sprzedaży bezpośredniej

Kompetencje indywidualne w sprzedaży bezpośredniej

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Praca; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja zawiera umiejętne połączenie rozważań teoretycznych z praktyką osób zajmujących się sprzedażą bezpośrednią. Analizowane jest pojęcie kompetencji podające jej różne aspekty podział oraz historię a także pod względem budowy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju

Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Monografia koncentruje uwagę na przedstawieniu metod monitorowania z perspektywy interesów właścicielskich wartości rynkowej spółek kapitałowych. Odnosi się przede wszystkim do charakterystyki możliwości wyodrębniania i późniejszej oceny...
pozycja niedostępna

okładka książki - Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych

Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych

Książka. Wydawnictwo: Vizja Press & IT; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Książka prezentuje w ujęciu holistycznym problemy chorych przewlekle. Autorka zapoznaje czytelnika ze wspólnymi i odrębnymi problemami doświadczanymi przez chorych z zagrożeniem życia i sprawności na skutek najczęstszych, współczesnych,...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 8 : 12345...ostatnia» (147 pozycji)