pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Indeks autorów »
Zofia Wojdylak-Sputowska

Zofia Wojdylak-Sputowska - książki lub utwory autora


okładka książki - Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 r. wzmocniła pozycję wierzyciela należności pieniężnych wierzyciel niebędący równocześnie organem egzekucyjnym, ale także w sytuacji kiedy przepisy prawa przyznają...
187.69  199.50  11.81 
do koszyka

okładka książki - Zarządzanie opłatą przedszkolną
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Zarządzanie opłatą przedszkolną

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) reguluje kwestie funkcjonowania w obrocie prawnym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach...
174.22  178.50  4.28 
do koszyka

okładka książki - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Począwszy od 1 stycznia 2019 r., ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2247), zmieniły się zasady postępowania w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) jako środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności niepieniężnych wymienia: grzywnę w celu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP. Wzory list kontrolnych z komentarzem
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP. Wzory list kontrolnych z komentarzem

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),...
pozycja niedostępna

okładka książki - Audyt wewnętrzny programu 500 - wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Audyt wewnętrzny programu 500 - wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym na podstawie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).jest wójt, burmistrz lub...
148.71  168.00  19.29 
do koszyka

okładka książki - Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST. Wzory pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST. Wzory pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Poradnik zawiera 156 wzorów pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń w zakresie postępowania podatkowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Dokumenty mają formę szablonów, pozwalających przyjąć określoną koncepcję...
pozycja niedostępna

okładka książki - Opłata reklamowa. Wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Zofia Wojdylak-Sputowska, Sputowski Arkadiusz Jerzy

Opłata reklamowa. Wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Od 11 września 2015 r. nowa opłata lokalna - opłata reklamowa. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zmienioną przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czystość i porządek w gminie. 114 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów z objaśnieniami
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Czystość i porządek w gminie. 114 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów z objaśnieniami

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w związkach...
pozycja niedostępna

okładka książki - Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych. Wzory pism, postanowień
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych. Wzory pism, postanowień

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności pieniężnych. Opracowanie zawiera także kilka...
148.18  157.50  9.32 
do koszyka

okładka książki - Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych. 121 wzorów
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych. 121 wzorów

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który: pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie: zadania i organizacja pracy Referatu Egzekucji Administracyjnej + biurowość wskazówki dotyczące ogólnych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism (z suplementem elektronicznym)
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism (z suplementem elektronicznym)

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Instrukcja egzekucji administracyjnej dla urzędu gminy urzędu miasta. Gotowy wzorzec instrukcji przygotowany z uwzględnieniem szeregu bardzo istotnych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku oraz od 1 stycznia 2014 roku. W ustawie z dnia...
124.75  147.00  22.25 
do koszyka

okładka książki - Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach. 67 list kontrolnych z suplementem elektroniczym
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach. 67 list kontrolnych z suplementem elektroniczym

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W ramach tych zadań, rada gminy uchwala zarówno...
pozycja niedostępna

okładka książki - Postępowanie podatkowe w gminie
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Postępowanie podatkowe w gminie

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Zbiór 276 decyzji, postanowień i pism w sprawach podatkowych opracowany w oparciu o Ordynację podatkową, a także o ustawy: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, o dochodach jednostek...
pozycja niedostępna

okładka książki - Skuteczna likwidacja zaległości podatkowych w gminach
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Skuteczna likwidacja zaległości podatkowych w gminach

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Opracowanie zawiera wzory pism, postanowień oraz decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań związanych z realizacją dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat: Podzielono je...
pozycja niedostępna

okładka książki - Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz J. Sputowski

Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
W publikacji omówiono zasady i sposoby wykonywania badania finansowego i merytorycznego w ramach audytu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi w latach...
pozycja niedostępna