pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w Neriton
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Neriton

Wydawnictwo Neriton - strona 35

Sortuj wg

Protestanci i prawosławni. Patronat wyznaniowy Radziwiłłów birżańskich nad Cerkwią prawosławną w księstwie słuckim w XVII w. - okładka książki

Protestanci i prawosławni. Patronat wyznaniowy Radziwiłłów birżańskich nad Cerkwią prawosławną w księstwie słuckim w XVII w.

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Oprawa: miękka;
Autor przeanalizował stosunki pomiędzy ewangelickimi właścicielami i zarządcami dóbr a ich prawosławnymi poddanymi. W książce opisano m.in. stosunek Radziwiłłów ewangelickich do problemu prawosławia w Rzeczypospolitej, dzieje Cerkwi prawosławnej...
pozycja niedostępna

Między społeczeństwem szlacheckim a władzą - okładka książki

Między społeczeństwem szlacheckim a władzą

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2002; Oprawa: miękka;
Autorka analizuje udział szlachty w procesach politycznych i wpływ na mechanizmy ustrojowe: rolę posła, granice jego samodzielności, przejawianą aktywność. Prezentuje też recepcję decyzji sejmowych przez lokalną społeczność szlachecką oraz...
Cena: 43.79  Cena wydawcy: 44.00 zł Oszczędzasz: 0.21 
do koszyka

Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588 - okładka książki

Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Oprawa: miękka;
Praca dotyczy słabo poznanego, a ważnego zagadnienia stosunków między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Polską po zawarciu unii lubelskiej. Autor zaprezentował m.in. problem ewolucji prawno-ustrojowej Wielkiego Księstwa Litewskiego,...
pozycja niedostępna

Szpitale średniowiecznego Wrocławia - okładka książki

Szpitale średniowiecznego Wrocławia

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Szpitale stanowiły istotną część miasta i analiza ich losów pozwala, przy dobrej znajomości ogólnoeuropejskich tendencji w rozwoju szpitalnictwa, na wysunięcie wniosków dotyczących samego miasta. Autor śledzi rosnące aspiracje wrocławskiej Rady...
pozycja niedostępna

Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki. - okładka książki

Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki.

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Oprawa: miękka;
Książka omawia stan badań w poszczególnych dziedzinach historii średniowiecza. Autorzy wskazują luki w dotychczasowych badaniach oraz dają propozycje projektów naukowych i kierunków...
Cena: 43.79 
do koszyka

Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais - okładka książki

Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Oprawa: miękka;
Praca stanowi wszechstronną analizę problematyki wychowania, zawartej w dziełach Wincentego z Beauvais. Autor przedstawia sylwetkę bohatera, opisuje środowisko, z którego pochodził i w którym pracował, jego działalność naukową, poglądy na...
Cena: 32.11 
do koszyka

Polska około roku 1400. Państwo, społeczeństwo, kultura - okładka książki

Polska około roku 1400. Państwo, społeczeństwo, kultura

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Sztuka / Sztuka użytkowa; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Praca, będąca wspólnym dziełem czołowych polskich historyków i historyków sztuki, obejmuje lata od śmierci Kazimierza Wielkiego do śmierci Władysława Jagiełły (1370–1434). Przedstawia sytuację społeczną, polityczną, gospodarczą i...
pozycja niedostępna

Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 1918-1945 - okładka książki

Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 1918-1945

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Autor zajął się mało zbadaną dziedziną historii wojskowości. Przedstawił kierunki i formy działalności oświatowo-wychowawczej i jej przemiany w czasie wojny i pokoju. Wskazał na istotną rolę społeczną armii w okresie międzywojennym, kiedy to...
Cena: 42.33  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 6.67 
do koszyka

3. Armia sowiecka w agresji na Polskę 1939 r. (dokument sprawozdawczy) - okładka książki

3. Armia sowiecka w agresji na Polskę 1939 r. (dokument sprawozdawczy)

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Publikacja źródłowa, przygotowana przez uznanego badacza problematyki stosunków polsko-radzieckich w czasie II wojny światowej, posiada ogromną wartość jako kronikarski wręcz zapis przebiegu działań militarnych. Na jego podstawie można odtworzyć...
pozycja niedostępna

Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939-VI 1941 - okładka książki

Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939-VI 1941

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Praca powstała w wyniku konfrontacji relacji ustnych zbieranych przez autora na terenach nadbiebrzańskich w latach 80. z dokumentacją NKWD udostępnioną w latach 90. Autor omawia dzieje regionu w czasie wojny, narodziny i rozwój konspiracji jako...
pozycja niedostępna

Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-1939 - okładka książki

Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-1939

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Oprawa: twarda;
Marek Piotr Deszczyński (1967) - absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych tejże uczelni. Doktoryzował się na Wydziale Historycznym...
pozycja niedostępna

Konflikt polsko-czeski 1918-1921 - okładka książki

Konflikt polsko-czeski 1918-1921

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Oprawa: twarda;
Niezwykle interesująca monografia o wydarzeniach do dziś wzbudzających wiele emocji, została napisana na podstawie materiałów archiwalnych czeskich i brytyjskich. Autor wykorzystał niedostępne dla historyków do 1989 r. źródła z archiwum...
pozycja niedostępna

Polacy a Rosjanie (w jęz. polskim i rosyjskim) - okładka książki

Polacy a Rosjanie (w jęz. polskim i rosyjskim)

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: miękka;
Materiały z konferencji Polska Rosja. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń. Warszawa-Płock, 14-17 maja 1998 r. Truizmem jest twierdzenie, że wzajemne stosunki polsko-rosyjskie nigdy nie były łatwe, ale mimo to warto...
pozycja niedostępna

Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego - okładka książki

Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Sztuka / Malarstwo i rysunek; Oprawa: miękka;
Autorka przedstawia nowatorskie spojrzenie na malarstwo polskie w latach 1918-1939. Omawia kolejno najważniejsze zjawiska determinujące twórczość tego okresu: tradycję ludową z uwzględnieniem jej recepcji po odzyskaniu przez Polskę...
pozycja niedostępna

Polska-Francja z dziejów sojuszu 1933-1936 - okładka książki

Polska-Francja z dziejów sojuszu 1933-1936

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Państwa świata; Oprawa: miękka;
Lata 1933-1936, którym poświęcamy II część naszej książki są najlepiej i najgłębiej zbadanym okresem w dziejach stosunków i sojuszu polsko-francuskiego. Zawdzięczają to przede wszystkim pracom Tadeusza Kuźmińskiego, Jarosława Jurkiewicza,...
pozycja niedostępna

Czas nadziei. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach - okładka książki

Czas nadziei. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Oprawa: twarda;
Książka Czas nadziei stanowi podsumowanie wieloletnich badań autora nad rozmiarami represji wobec ludności polskiej w ZSRR oraz opiece, jaką roztoczył nad nią Rząd RP na wychodźstwie w Londynie. W pracy autor podejmuje próbę ponownego, opartego...
pozycja niedostępna

Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie - okładka książki

Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Oprawa: miękka;
Osiemdziesiąta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się impulsem do konferencji, która miała miejsce w Instytucie Historii PAN. Jej tytuł, Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie. Problemy ustrojówo-prawne, określa zakres...
pozycja niedostępna

Antykwariaty Artystyczne, Salony i Domy Aukcyjne. Historia warszawskiego rynku sztuki w latach 1800-1950 - okładka książki

Antykwariaty Artystyczne, Salony i Domy Aukcyjne. Historia warszawskiego rynku sztuki w latach 1800-1950

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Książki inne; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Historia handlu dziełami sztuki ma ogromne znaczenie dla ustalania ich autentyczności i dziejów. Autor podzielił swą pracę omawiającą tę dziedzinę na dwie części. W pierwszej omawia dzieje kolekcjonerstwa i obrotu dziełami od czasów Wazów,...
pozycja niedostępna

Boska Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka. Ikonografia Patronów od Chorób i Świętych Miłujących Żebraków w sztuce polskiej XIV-XVII w. - okładka książki

Boska Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka. Ikonografia Patronów od Chorób i Świętych Miłujących Żebraków w sztuce polskiej XIV-XVII w.

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Oprawa: miękka;
Przygotowywana praca ma charakter interdyscyplinarny i wykazuje związki łączące historię medycyny z historią sztuki. Autorka, prezentując możliwości ówczesnego lecznictwa, wykazuje, że wówczas największe znaczenie dla powodzenia zabiegów...
pozycja niedostępna

Strona 35 z 35 : «pierwsza...3132333435 (699 pozycji)