pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Wydawnictwo Instytut Archeologii i Etnologii PAN


okładka książki - Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915)

Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W pierwszej z serii książkowych publikacji stanowiących wynik naszych dotychczasowych badań, zatytułowanych Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) prezentujemy treści stanowiące...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim

Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / początki; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Pogranicze Mazowsza i Rusi okresu wczesnego średniowiecza stanowi dla archeologów i historyków-mediewistów wyjątkowe pole badań. Tereny te stosunkowo późno zaczynają wchodzić w orbitę wpływów chrześcijaństwa, czemu sprzyjało...
pozycja niedostępna

okładka książki - Od fajansu do szkła. Kontakty ziem polskich z głównymi centrami cywilizacyjnymi w II-I tys. p.n.e.. w świetle badań archeometrycznych tworzyw szklistych

Od fajansu do szkła. Kontakty ziem polskich z głównymi centrami cywilizacyjnymi w II-I tys. p.n.e.. w świetle badań archeometrycznych tworzyw szklistych

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia autorstwa Tomasza Purowskiego jest wartościowym dziełem o bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz edytorskim. Niezwykle dogłębna i wieloaspektowa analiza wyrobów z tworzyw szklistych, jak również wnioskowanie prowadzące...
108.48  140.00  31.52 
do koszyka

okładka książki - Gniezno. Wczesnośredniowieczny zespół grodowy

Gniezno. Wczesnośredniowieczny zespół grodowy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Gniezno wczesnośredniowieczny zespół...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zawichost we wczesnym średniowieczu

Zawichost we wczesnym średniowieczu

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Zawichost to ośrodek, który zgodnie z późnośredniowieczną tradycją, odnotowaną przez Jana Długosza, uznawano za czołowy na Sandomierszczyźnie - caput terrae Sandomiriensis. W historiografii powraca myśl, iż tu właśnie należy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Krowie królestwa. Zwierzęta w historii Doliny Środkowego Nilu. Studium archeozoologiczne

Krowie królestwa. Zwierzęta w historii Doliny Środkowego Nilu. Studium archeozoologiczne

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka prezentuje fenomen unikalnej relacji człowiek-zwierzę na terenie współczesnego Sudanu, od czasów starożytnych po nowożytność. Jest to pierwsza praca poruszająca ten temat w tak szerokim zakresie. W oparciu o dane...
pozycja niedostępna

okładka książki - Moneta polska i obca w średniowieczu

Moneta polska i obca w średniowieczu

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Książka zawiera 32 teksty powstałe w ciągu ostatniego półwiecza. Spośród nich 6 zostało pierwotnie opublikowanych w językach obcych, a 10 ujrzało światło dzienne za granicą. Jeden z tekstów ukazuje się obecnie po raz pierwszy....
pozycja niedostępna

okładka książki - Janowiec nad Wisłą. Źródła archeologiczne do dziejów miasta (XVI-XVII w.)

Janowiec nad Wisłą. Źródła archeologiczne do dziejów miasta (XVI-XVII w.)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Dawamy też temu miastu plac śród rynku ku zbudowaniu ratusza, który wolny czyniemy od wszelkich podatków naszych i dopraszamy w nim ku pożytkowi miejskiemu wino, miód, piwo miejskie, a nie przewoźne, wolno... szynkować. Pozwalamy też, aby...
pozycja niedostępna

okładka książki - Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne

Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Część narracyjna to 10 rozdziałów (dotyczących m.in. genezy, funkcji, chronologii, fundatorów, nomenklatury, kultury materialnej).- katalog 433 obiektów z całego historycznego Śląska (a zatem Dolnego, Górnego, Czeskiego, ob. cz....
pozycja niedostępna

okładka książki - Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji

Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Wstęp Barbara Szubert, Epinetron. Na co prządkom attyckim ceramiczne rynny Marcin Bohr, Naczynia ceramiczne z grobów książęcych z Wrocławia-Zakrzowa. Stylistyczny, funkcjonalny i technologiczny fenomen Sylwia Siemianowska, Bliska...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów (+ CD)

Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów (+ CD)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Ostrów Lednicki to największa z wysp położonych na Jeziorze Lednica, w środkowej części Wielkopolski, która we wczesnym średniowieczu stanowiła jeden z najważniejszych punktów osadniczych na mapie kulturowej tworzącego się...
pozycja niedostępna

okładka książki - Codzienność kuracjusza. w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku

Codzienność kuracjusza. w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
SPIS TREŚCIWSTĘPROZDZIAŁ IRozwój uzdrowisk w zaborze austriackimROZDZIAŁ IIRozwój uzdrowisk w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego ROZDZIAŁ IIIŻycie codzienne kuracjuszy w uzdrowiskach galicyjskichROZDZIAŁ...
51.96  64.50  12.54 
do koszyka

okładka książki - Reguła zakonna jest wozem do nieba. Realia życia w klasztosztorach Klarysek od XVIII wieku do końca XVI w. w Małopolsce Wielkopolsce i na Śląsku

Reguła zakonna jest wozem do nieba. Realia życia w klasztosztorach Klarysek od XVIII wieku do końca XVI w. w Małopolsce Wielkopolsce i na Śląsku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Religia / Życie Chrześcijańskie / etyka - formacja; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Uwagi wstępne1.Stan i problematyka badań2.Zakres rzeczowy pracy i charakterystyka bazy źródłowej3.Początki zakonu św. KlaryRozdział I. Fundacja. Podstawy gospodarcze1.Okoliczności i czas powstania rodzimych fundacji. Uposażenia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej

Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Sztuka / Moda; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
...Problematyka ubioru, bardziej niż jakikolwiek inny przedmiot zainteresowania historii kultury materialnej, ściśle łączy się z zagadnieniem form i technik komunikacji społecznej w epoce przednowoczesnej. W czasach przemysłowej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bodzia Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego

Bodzia Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / początki; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Oddajemy do rąk Czytelników monografię jednego z najbardziej fascynujących odkryć dokonanych po II wojnie światowej na ziemiach polskich, jakim jest położone niedaleko Włocławka cmentarzysko w Bodzi. Jego osobliwością jest to, że...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ceramika Płocka między XI a XIX wiekiem.. Studium archeologiczne

Ceramika Płocka między XI a XIX wiekiem.. Studium archeologiczne

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
...Niniejsza praca jest przede wszystkim próbą wykorzystania znalezisk archeologicznych i metod analiz obecnych w warsztacie archeologii historycznej dla studiowania mechanizmów zmian społecznych zachodzących w ciągu ponad 900 lat...
pozycja niedostępna

okładka książki - Protoneolit. Obozowiska łowieckie ze schyłku okresu atlantyckiego w Tanowie na Pomorzu Zachodnim

Protoneolit. Obozowiska łowieckie ze schyłku okresu atlantyckiego w Tanowie na Pomorzu Zachodnim

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Pojęcie kultury protoneolitycznej obejmuje społeczności łowiecko -zbierackie drugiej połowy okresu atlantyckiego, tj. około 5-3 tys. lat p.n.e., które kultywując tradycje ludów epipaleolitycznych i mezolitycznych strefy śródziemnomorskiej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu

Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
... Specyficznej atmosferze Kalisza, manifestującej się powszechnym zainteresowaniem Mieszkańców Miasta jego przeszłością oraz głęboką troską miejscowych Władz o rozwój badań naukowych, przypisać należy osiągnięcia archeologów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zabawa w średniowiecznym mieście. Studium archeologiczne z miast południowego Bałtyku

Zabawa w średniowiecznym mieście. Studium archeologiczne z miast południowego Bałtyku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Obecność zabawy w świecie zwierząt każe nam myśleć o niej, jak o czymś naturalnym. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest ona również jednym z ważniejszych elementów kultury. Źródła potrzeby bawienia się poszukiwane są w związku...
pozycja niedostępna

okładka książki - Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej

Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Archeologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
W dotychczasowych studiach nad schyłkiem neolitu w Małopolsce obszar Lubelszczyzny pozostawał w cieniu bogatych materiałów z terenów podkrakowskich i z Wyżyny Sandomierskiej. Niemniej to właśnie z tego regionu pochodzą liczne i...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (28 pozycji)