pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Homini


okładka książki - Starożytne kulty misteryjne

Starożytne kulty misteryjne

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Kult Dionizosa, Izydy, Mitry, Wielkiej Macierzy, misteria eleuzyjskie — o tajemnych rytuałach starożytności słyszał niemal każdy. Informacje na ich temat były jednak zawsze skąpe i mniej lub bardziej zagadkowe, a czas...
pozycja niedostępna

okładka książki - Eros Greków

Eros Greków

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
W 1836 roku w Glarus (kanton i miasto w Szwajcarii, w miejscowym niemieckim – Glaris) ukazał się pierwszy tom dzieła o znamiennym tytule: Eros. Die Männerliebe der Griechen, ihre Beziehung zur Geschichte, Erziehung, Literatur und...
pozycja niedostępna

okładka książki - List do Pana Daciera

List do Pana Daciera

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Cała społeczność egiptologiczna z wielką radością przygotowuje się do przypadających we wrześniu tego roku obchodów dwusetnej rocznicy odczytania w Akademii Napisów i Literatury słynnego Listu do Pana Daciera..., prawdziwego aktu...
29.55 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Księgi o przyjaźni

Księgi o przyjaźni

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Utwór Cycerona zawiera wiele odniesień do historii i kultury starożytnego Rzymu. Mówiąc o przyjaźni, Leliusz przywołuje często postaci wybitnych wodzów wojskowych, polityków, mówców i poetów rzymskich. Jego przyjaciel, Scypion...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pisma monastyczne cz. 2. Seria: Źródła monastyczne 92

Pisma monastyczne cz. 2. Seria: Źródła monastyczne 92

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Religia / Źródła / Ojcowie Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W pierwszym tomie Pism monastycznych Piotra Damianiego znalazł się wybór jego listów, kazań i traktatów adresowanych nie tylko do kręgów monastycznych i eremickich, lecz także do przedstawicieli Kościoła hierarchicznego oraz do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dionizos. Trzy szkice

Dionizos. Trzy szkice

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Etyka; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Ta książka ma, jak zresztą chyba każda, swoją historię. Powstawała, albo raczej - dojrzewała we mnie, bardzo długo. Moje zainteresowania wierzeniami Greków zrodziły się jeszcze w trakcie studiów uniwersyteckich, a utwierdziły...
pozycja niedostępna

okładka książki - Niech się stanie ja!

Niech się stanie ja!

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Religia / Życie Chrześcijańskie; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Współczesny, postmodernistyczny świat jest naznaczony pewnego rodzaju paradoksem. Z jednej strony, postmodernizm kontestuje wybrane tradycyjne wartości, kwestionując na przykład istnienie obiektywnej i absolutnej prawdy, co jest związane z rozczarowaniem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ekspresja jako spotkanie chrystologii i antropologii

Ekspresja jako spotkanie chrystologii i antropologii

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: ;
Niniejsza praca analizuje jeden z wątków estetyki teologicznej Hansa Ursa von Balthasara przedstawionej w dziele tegoż autora zatytułowanym Herrlichkeit. Jest to próba autorskiego spojrzenia, inspirowanego jednak tyleż rosnącym...
14.66 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Historyczny księgozbiór kamedułów eremitów z krakowskich Bielan. Spojrzenie na kulturę materialno-duchową polskich kamedułów

Historyczny księgozbiór kamedułów eremitów z krakowskich Bielan. Spojrzenie na kulturę materialno-duchową polskich kamedułów

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Kameduli eremici Góry Koronnej są tajemniczy, niemal nierzeczywiści w swym oderwaniu i ucieczce od świata, od jego codzienności, pogoni za nowoczesnością, zgiełku i pośpiechu. Mnisi tajemniczy, fascynujący i a może przede wszystkim...
27.41 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Metrum Leonis czyli wilcza zbrodnia

Metrum Leonis czyli wilcza zbrodnia

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Literatura / Proza, powieść; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Metrum Leonis jest mało znanym utworem skomponowanym na początku XI w. przez Leona biskupa Vercelli, który w ten sposób dał upust swym żalom na los, jaki go spotkał po śmierci cesarza Ottona III. W poemacie, czerpiącym z tradycji...
13.20 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza

Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka niniejsza jest próbą opisania wyobraźni poetyckiej Adama Mickiewicza. Przez wyobraźnię rozumiemy tutaj nie tylko zdolność kreowania obrazów, lecz także coś bardziej istotnego - sposób postrzegania, odczuwania i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Teologie Szekspira

Teologie Szekspira

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Kiedy rozpoczynam ze studentami rozmowę o tekście, razem wprawiamy słowa w ruch. Taka rozmowa ma jednak sens tylko wtedy, kiedy wcześniejsza lektura nas samych poruszyła, przeciwstawiła się nam, potrąciła jakąś istotną strunę, wyrwała...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ponad podziałami. Ponad kastami. Bede Griffiths OSB i jego chrześcijański ideał sannyasina

Ponad podziałami. Ponad kastami. Bede Griffiths OSB i jego chrześcijański ideał sannyasina

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Celowo użyłem w tytule określenia ponad podziałami ; chciałoby się może rzec: ponad współczesnymi kastami. Sądzę, że nie możemy z czystym sumieniem powiedzieć, iż kastowość nie istnieje. Jest to sprzeczne z tym, co widzimy na co...
pozycja niedostępna

okładka książki - Galeriusz. Cesarz, wódz i prześladowca

Galeriusz. Cesarz, wódz i prześladowca

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Historia / Świat / Starożytność; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Galeriusz nie jest postacią znaną zwykłym ludziom. Zapewne większość studentów historii nie ma pojęcia, kim był. Dobrze wiem, że nawet ci, którzy przygotowują się do zdania egzaminu kursowego z historii starożytnej na pierwszym roku...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dawni mistrzowie. Kultura humanistyczna w kręgu Akademii Krakowskiej doby renesansu

Dawni mistrzowie. Kultura humanistyczna w kręgu Akademii Krakowskiej doby renesansu

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Książka ta jest zbiorem ośmiu studiów. Dwa z nich pierwsze i ostatnie publikowane są po raz pierwszy. Pozostałe są mniej lub bardziej przeredagowanymi wersjami artykułów ogłoszonych w ciągu ostatnich kilku lat. Cztery teksty dotyczą...
23.38 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Teatr w Biblii

Teatr w Biblii

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Teatr w Biblii omawia biblijne instrukcje sceniczne dotyczące czasu, przestrzeni, przemieszczeń bohaterów, kostiumów, rekwizytów, oświetlenia i innych elementów teatralnych, które zawarte są w tekście ksiąg i współtworzą ich treść. Książka zajmuje...
pozycja niedostępna

okładka książki - David musicus i inne studia z pogranicza tradycji antycznej i historii opery

David musicus i inne studia z pogranicza tradycji antycznej i historii opery

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Zawarte w książce analizy i interpretacje wychodzą z kilku podstawowych założeń: - Nowoczesne rozumienie opery polega na odejściu od traktowania jej w perspektywie redukcjonistycznej, wyłącznie jako formy muzycznej, wobec której zarówno słowo, jak...
pozycja niedostępna

okładka książki - Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna

Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Jaką rolę więzi braterskie odgrywały w zachowaniu spójności grupy rodzinnej i pozycji społecznej jej członków, także w sytuacjach zagrożenia Jakie relacje łączyły brata, bratową i bratanków Jakie wzorce i wartości kształtowały wyobrażenie autora o...
pozycja niedostępna

okładka książki - Grecy i irracjonalność

Grecy i irracjonalność

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Jedna z najważniejszych książek w nowożytnych badaniach nad kulturą i religią starożytnej Grecji, włączająca do badań osiągnięcia współczesnej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju. Niektóre aspekty doświadczenia religijnego od Marka Aureliusza do Konstantyna Wielkiego

Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju. Niektóre aspekty doświadczenia religijnego od Marka Aureliusza do Konstantyna Wielkiego

Książka. Wydawnictwo: Homini; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Każda przestrzeń pograniczna jest terenem skłaniających do twórczych poszukiwań filozoficznych, antropologicznych, artystycznych. Niniejsza książka pióra wybitnego oksfordzkiego uczonego to syntetyczne opracowanie jednego z takich tematów,...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 10 : 12345...ostatnia» (189 pozycji)