pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w Europejskie Centrum Edukacyjne
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Europejskie Centrum Edukacyjne

Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne - strona 2

Sortuj wg

Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie 1991-2004 - okładka książki

Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie 1991-2004

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Przedmiotem monografii jest aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie w latach 1991 – 2004. Zagadnienie to stanowi istotny element stosunków między Rosją a Ukrainą, wywołuje także określone implikacje w wymiarze wewnętrznym...
Cena: 31.28  Cena wydawcy: 33.24 zł Oszczędzasz: 1.96 
do koszyka

Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych - okładka książki

Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Książka jest – w chwili obecnej – jedyną polską próbą całościowego spojrzenia na tytułowe zagadnienie. Autor bardzo sprawnie omawia postawione problemy i nie unika podejmowania tematów trudnych czy kontrowersyjnych. Przedstawia też trafne...
pozycja niedostępna

Płeć jako agrafka. O twórczości Witolda Gombrowicza - okładka książki

Płeć jako agrafka. O twórczości Witolda Gombrowicza

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Humanistyka / Filologie; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Autorka dostrzega emancypacyjny potencjał myśli Gombrowicza w świadomości odgrywanych ról i dystansie do obowiązujących form, co nie jest nowością. [...] Rozprawa wyróżnia się dostrzeżeniem nowej problematyki w działach pisarza i nowym sposobem...
Cena: 15.64  Cena wydawcy: 16.63 zł Oszczędzasz: 0.99 
do koszyka

Geneza i ewolucja myśli społecznej Stronnictwa Pracy 1937-1993 - okładka książki

Geneza i ewolucja myśli społecznej Stronnictwa Pracy 1937-1993

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Inspiracją do podjęcia badań nad problematyką niniejszej pracy a więc myśli społecznej Stronnictwa Pracy był rezult moich przemyśleć dotyczących państwa polskiego oraz stosunków społecznych i politycznych i politycznych kształtujących się od...
Cena: 30.16  Cena wydawcy: 32.05 zł Oszczędzasz: 1.89 
do koszyka

Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785-1787) - okładka książki

Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785-1787)

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Dla historyka powyższa wydawnictwo stanowi materiał podwójnie cenny. Przezuje mu z jednej strony strukturę własności i użytkowania gruntów, a to, w podziale na własność dominalną (pańską) i rustykalną (chłopską), pozwala jednoczeście pokazać obraz...
pozycja niedostępna

Prawosławie rosyjskie w kontekście prozy emigranta I fali uchodźstwa rosyjskiego Borysa Zajcewa - okładka książki

Prawosławie rosyjskie w kontekście prozy emigranta I fali uchodźstwa rosyjskiego Borysa Zajcewa

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Prezentowana pozycja jest próbą ukazania wizji świata według Borysa Zajcewa na tle prawosławia rosyjskiego i potwierdzenia uniwersalnego charakteru prozy tego pisarza oraz aktualności pytań w niej stawianych. Adresatem książki są wszyscy,...
Cena: 31.41 
do koszyka

Harcerski czyn niepodległościowy 1910-1921. Tom III - okładka książki

Harcerski czyn niepodległościowy 1910-1921. Tom III

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Kolejne już, III Sympozjum Historyków Harcerskiego Czynu Niepodległościowego na Zamku w Słupsku. Muzeum Pomorza Środkowego trzeci raz gości historyków harcerskich i ich słuchaczy na sympozjum poświęconym tym razem biografistyce harcerskiej....
Cena: 28.49 
do koszyka

Zygmunt Lasocki (1867-1948) - okładka książki

Zygmunt Lasocki (1867-1948)

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Książka ukazuje działalność publiczną hr. Zygmunta Lasockiego 1867 - 1948 - polityka ludowego bliskiego współpracownika Wincentego Witosa działacza społecznego członka wielu komitetów charytatywnych w czasie dwóch wojen światowych urzędnika krajowej...
pozycja niedostępna

Paradoksy liberalizmu - okładka książki

Paradoksy liberalizmu

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Praca, w której kładzie się nacisk na paradoksy i antynomie liberalnej praktyki i ideologii, stanowi dosyć oryginalny pomysł i wypełnia lukę istniejącą w tym zakresie. Już sam wybór tematu zasługuje na uznanie. I chociaż badania nad liberalizmem,...
Cena: 30.87  Cena wydawcy: 31.12 zł Oszczędzasz: 0.25 
do koszyka

Polska polityka wschodnia w latach 1989-1991 - okładka książki

Polska polityka wschodnia w latach 1989-1991

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Przedmiotem niniejszej pracy jest polityka wschodnia Polski w latach 1989–1991. Pod pojęciem polityki wschodniej kryją się szeroko rozumiane stosunki Warszawy ze Związkiem Radzieckim, jak i republikami związkowymi, a po puczu Janajewa z...
Cena: 22.34  Cena wydawcy: 31.05 zł Oszczędzasz: 8.71 
do koszyka

Oświata i szkolnictwo polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej i współczesnej Białorusi 1939-2001 - okładka książki

Oświata i szkolnictwo polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej i współczesnej Białorusi 1939-2001

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
Praca dr Agnieszki Grędzik-Radziak jest jedyną w literaturze polskiej i zagranicznej monografią poświęconą szczegółowemu, wręcz drobiazgowemu omówieniu procesu odbudowy i rozwoju systemu polskiego szkolnictwa na Białorusi w latach 1989-2001, opartą...
pozycja niedostępna

Wincenty Rzymowski (1883-1950). Biografia publicysty i polityka - okładka książki

Wincenty Rzymowski (1883-1950). Biografia publicysty i polityka

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Oprawa: miękka;
Książka Lucyny Chmielewskiej o Wincentym Rzymowskim jest owocem dojrzałym, interesującym i wartościowym [...]. Autorka oparła swą pracę na bardzo mocnym cokole źródeł archiwalnych oraz setkach artykułów, opracowań publicystycznych,...
Cena: 33.52  Cena wydawcy: 34.50 zł Oszczędzasz: 0.98 
do koszyka

Paedagogia Perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku - okładka książki

Paedagogia Perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Oprawa: miękka;
Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do stosowania określenia philosophia perennis przez tomistów [...]. Tutaj spotykamy się z określeniem paedagogia perennis. Treść książki daje do zrozumienia, iż Jarosław Horowski wyraża przekonanie, że istnieje jedna...
Cena: 30.87 
do koszyka

Kościerzyna w procesie współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych - okładka książki

Kościerzyna w procesie współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Oprawa: miękka;
Autor z niezwykle dużą starannością, odwołując się do bogatej literatury przedmiotu, wskazał, w czym wyraża się odrębność kulturowa Kościerzyny; wskazał na fundamentalne czynniki kształtujące tę odrębność, jak: położenie...
Cena: 30.87 
do koszyka

Walka konserwatystów krakowskich z demokratami na łamach ich organów prasowych w okresie 1867-1895 - okładka książki

Walka konserwatystów krakowskich z demokratami na łamach ich organów prasowych w okresie 1867-1895

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Oprawa: miękka;
Przedmiotem pracy jest próba ukazania walki politycznej w Galicji między obozem konserwatywnym a demokratami na łamach prasy, związanej z tymi obozami. Chronologicznie praca obejmuje okres od 1867 r., czyli od uzyskania autonomii przez Galicję, do...
Cena: 30.87  Cena wydawcy: 33.80 zł Oszczędzasz: 2.93 
do koszyka

Życie w biedzie. Analiza wzorców kulturowych ubogich mieszkańców Torunia - okładka książki

Życie w biedzie. Analiza wzorców kulturowych ubogich mieszkańców Torunia

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Socjologia; Oprawa: miękka;
Życie w biedzie” składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona teoretycznym rozważaniom na temat biedy – jej pochodzenia, przyczyn, charakterystyki i konsekwencji. Autorka wyraźnie skłania się ku kulturowym teoriom...
pozycja niedostępna

Homo Biblicus. Biblijne podstawy filozofii życia - okładka książki

Homo Biblicus. Biblijne podstawy filozofii życia

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Profesor Marian Filipiak nie od dziś znany jest z tego, że swoim pracom naukowym nadaje formę przystępną dla szeregowego” czytelnika. Ten walor popularyzacyjny jego książek sprawia, że jest on autorem chętnie czytanym i poszukiwanym przez...
pozycja niedostępna

Kamionka Mała. Wieś powiatu limanowskiego - okładka książki

Kamionka Mała. Wieś powiatu limanowskiego

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Socjologia; Oprawa: miękka;
Przyszło nam żyć w osobliwych czasach. Od Heraklita wiemy, że nie sposób wejść dwa razy do tej samej rzeki - ale co robić, gdy nas samych unosi rwąca rzeka zmian, zasypująca przeszłość piaskiem niepamięci, pokrywająca mułem masowej kultury wszystko,...
pozycja niedostępna

Stosunki polsko-niemieckie w polskiej publicystyce katolickiej w latach 1945-1989 - okładka książki

Stosunki polsko-niemieckie w polskiej publicystyce katolickiej w latach 1945-1989

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / nauka społeczna; Oprawa: miękka;
Tematem niniejszego opracowania są stosunki polsko-niemieckie w latach 1945-1989 i ich obraz ukazywany w polskiej publicystyce katolickiej tegoż okresu. Przez polską publicystykę katolicką rozumie się wszelkie enuncjacje prasowe zawarte w...
Cena: 23.74  Cena wydawcy: 31.00 zł Oszczędzasz: 7.26 
do koszyka

Przemysł zbrojeniowy w COP - okładka książki

Przemysł zbrojeniowy w COP

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Tematem niniejszego opracowania jest przemysł zbrojeniowy w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Przez pojęcie przemysł zbrojeniowy autor rozumie produkcję wszystkich przedmiotów, które służyty do wyposażenia i uzbrojenia armii. Prezentowana praca składa...
pozycja niedostępna

Strona 2 z 3 : «123...ostatnia» (44 pozycji)