pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Europejskie Centrum Edukacyjne

Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne


okładka książki - Irak 2003-2005. Stabilizacja sytuacji społeczno-politycznej i tranzycja władzy

Irak 2003-2005. Stabilizacja sytuacji społeczno-politycznej i tranzycja władzy

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka azjatycka; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
W niniejszej książce przedstawiłem i poddałem analizie poszczególne etapy zainicjowanego przez siły koalicyjne procesu odbudowy instytucji państwa irackiego, stabilizacji sytuacji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Homo Biblicus. Biblijne podstawy filozofii życia

Homo Biblicus. Biblijne podstawy filozofii życia

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Profesor Marian Filipiak nie od dziś znany jest z tego, że swoim pracom naukowym nadaje formę przystępną dla szeregowego” czytelnika. Ten walor popularyzacyjny jego książek sprawia, że jest on...
pozycja niedostępna

okładka książki - Proces instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Proces instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Publikacja Proces instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w sposób całościowy przedstawia ewolucję współpracy państw członkowskich Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej w obszarze polityki...
39.10  49.00  9.9 

okładka książki - Po dwóch stronach Bałtyku. Polityczno-gospodarcze stosunki polsko-szwedzkie w latach 1918-1932

Po dwóch stronach Bałtyku. Polityczno-gospodarcze stosunki polsko-szwedzkie w latach 1918-1932

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Książka wypełnia lukę badawczą w zakresie badań nad polsko szwedzkimi relacjami politycznymi oraz stanowi rozszerzenie i pogłębienie dotychczasowych ustaleń badawczych w kwestii kontaktów godpodaczych w latach 1918 1932. Był to czas, w którym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polska w Unii Europejskiej. Wyzwania, możliwości, ograniczenia

Polska w Unii Europejskiej. Wyzwania, możliwości, ograniczenia

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Akcesja do Unii Europejskiej wyznaczyła Polsce nowe role i stworzyła nowe możliwości oddziaływania na procesy polityczne społeczne ekonomiczne czy kulturowe... członkostwo w Unii Europejskiej z jednej strony wzmacnia procesy modernizacyjne w Polsce...
27.93  35.00  7.07 

okładka książki - Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku. Studium prozopograficzne

Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku. Studium prozopograficzne

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Głównym celem niniejszej publikacji jest odtworzenie możliwie najpełniejszego składu osobowego kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku.Jednym z ważniejszych zadań, jakie stanęło przed autorem tej książki, było napisanie biogramów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Szara strefa a gospodarka w okresie kryzysu

Szara strefa a gospodarka w okresie kryzysu

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Temat szarej strefy od zawsze był zarówno ważny, jak i niewygodny oraz trudny do zbadania, dlatego nie został jeszcze dostatecznie zglębiony. Tymczasem zagadnienie to jest niezwykle istotne z punktu...
26.81  28.98  2.17 

okładka książki - Bunt w więzieniu na Świętym Krzyżu w dniu 20 września 1925 roku

Bunt w więzieniu na Świętym Krzyżu w dniu 20 września 1925 roku

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Książka wyróżniona w Konkursie im. W. Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny 2012 r., organizowanym corocznie przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Pamięci...
pozycja niedostępna

okładka książki - My o przeszłości przeszłość o nas. Problematyka tożsamości narodowej w dawnej i nowej literaturze polskiej

My o przeszłości przeszłość o nas. Problematyka tożsamości narodowej w dawnej i nowej literaturze polskiej

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
W książce tej prezentuję literaturę która zmagała się z problemami świadomości i narodowej tożsamości Polaków. Przynosiła ona na ogół pozytytwny obraz narodu wartości jakim służył o jakie walczył obraz rozsądnych i sensownych zmagań z...
37.98  44.78  6.8 

okładka książki - System władzy publicznej Polski Ludowej od Manifestu PKWN do Konstytucji PRL

System władzy publicznej Polski Ludowej od Manifestu PKWN do Konstytucji PRL

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Przedkładana książka jest opracowaniem, w którym podjęto próbę naszkicowania obrazu nowego typu systemu władzy publicznej, jaki ukształtował się w Polsce w tym okresie. Zawarte w niej rozważania są dalekie od całościowego opisu i wyjaśnienia...
31.28  39.20  7.92 

okładka książki - Konflikty - kolonializm - fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej

Konflikty - kolonializm - fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Książka Raula Andrzeja Kosty pt. Konflikty kolonializm fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej przedstawia analizę relacji Bliski Wschód Zachód i problemów ich dotyczących. W postawie, którą przyjmują poszczególne społeczeństwa, możemy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ariadna i Sinobrody czyli operowa gra z mitem

Ariadna i Sinobrody czyli operowa gra z mitem

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Analizowane dzieło operowe niestety rzadko inscenizowana Ariadna i Sinobrody gra i podejmuje dialog ze zjawiskiem mitu. Z mitem gra także autorka tej książki analizując wielorakie znaczenie mitu za pomocą interpretacji co prawda muzykologicznej...
28.49  33.60  5.11 

okładka książki - Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach 1997-2010

Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach 1997-2010

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Reformy samorządu terytorialnego w Anglii realizowane przez brytyjską Partię Pracy w latach 1997-2010 wprowadzane były przede wszystkim według zasad koncepcji lokalnego współrządzenia local governance. W książce analizuję te reformy pokazuję ich...
35.62  42.00  6.38 

okładka książki - Szkoła po szkole. O idei wirtualnej szkoły magii w kontekście społecznym i dydaktycznym

Szkoła po szkole. O idei wirtualnej szkoły magii w kontekście społecznym i dydaktycznym

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Problematyka podjęta w publikacji jest złożona i trudna. Istotne jest to że celem Autorki był nie wykład akademicki na temat wirtualnych szkół magii a raczej napisanie pracy przedstawiającej pionierskie pedagogiczne badania empiryczne z tego zakresu...
29.67  35.00  5.33 

okładka książki - Papierosy. Palący problem palenia

Papierosy. Palący problem palenia

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Poradniki / Zdrowie i uroda; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Palący problem palenia papierosów stale jeszcze jest zjawiskiem powszechnym tolerowanym ignorowanym i propagowanym. Niniejsza książka przeznaczona jest dla szerokiej publiczności. Mogą z niej korzystać zarówno profesjonaliści jak i wolontariusze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933

Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Problematyka związana z dziejami Narodowej Demokracji ma już dość sporą literaturę. Pomimo to nadal pewne zagadnienia wymagają gruntowniejszych analiz. Jednym z nich jest problematyka mniejszości słowiańskich w myśli politycznej Ruchu Młodych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Instytucjonalizacja życia imigracyjnego w przestrzeni lokalnej Gdańska

Instytucjonalizacja życia imigracyjnego w przestrzeni lokalnej Gdańska

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
W publikacji wykazuje się, że w wyniku przeobrażeń ustrojowych dokonujących się w Polsce od 1989 r. zmienił się stosunek do imigrantów, a wspólna polityka UE kształtuje nową instytucjonalizację migracji. Polityka Polski, a także działalność...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat doświadczeń w subregionie ciechanowskim.

Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat doświadczeń w subregionie ciechanowskim.

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Oryginalność studium poznawczego zawiera się przede wszystkim w: dostarczeniu metodycznie uporządkowanej bogatej wiedzy faktograficznej o wyborach samorządowych przeprowadzanych w ostatnich 20 latach w subregionie ciechanowskim;...
33.24  39.20  5.96 

okładka książki - Próby odnowy życia religijnego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym - wybrane aspekty

Próby odnowy życia religijnego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym - wybrane aspekty

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Książka obejmuje starannie i kompetentnie ujęty zarys stosunków religijnych w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, z uwzględnieniem polityki wyznaniowej władz carskich oraz reakcji na ograniczenia, represji i prześladowania ze strony...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sieć zaufania. Jak dzięki zaufaniu niektórzy internetowi kupcy zarabiają więcej od konkurencji

Sieć zaufania. Jak dzięki zaufaniu niektórzy internetowi kupcy zarabiają więcej od konkurencji

Książka. Wydawnictwo: Europejskie Centrum Edukacyjne; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka / Internet; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Bartosz Mika napisał książkę której celem jest przedstawienie wielowymiarowego charakteru problemu zaufania we współczesnej myśli społecznej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kwestii zaufania dla sfery stosunków ekonomicznych. Fragment recenzji...
30.87 

Strona 1 z 3 : 123...ostatnia» (43 pozycji)