pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
edu-Libri

Produkty firmy: edu-Libri


okładka książki - Holistic management of the COVID-19 pandemic

Holistic management of the COVID-19 pandemic

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
The authors of the monograph apply their competences in the field of risk management in the financial system in order to organise what is currently known about the COVID-19 pandemic. They recognise that by nature it is both endogenous as a result...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule  partnerstwa publiczno-prywatnego

Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Ciągle postępująca degradacja tkanki miejskiej, permanentny brak środków pieniężnych będących w dyspozycji samorządu terytorialnego powoduje, że jednostki samorządowe coraz częściej poszukują alternatywnych form...
46.82  59.00  12.18 

okładka książki - O czytaniu. Uczyć polskiego w niełatwych czasach

O czytaniu. Uczyć polskiego w niełatwych czasach

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Teksty składające się na ten zbiór pisane były w ciągu wielu lat. Część z nich była już publikowana. Wszystkie zostały ponownie przejrzane, z pewną dozą krytycznego dystansu poprawione, a niektóre rozszerzone. Zawierają...
54.05  69.00  14.95 

okładka książki - Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia Covid-19

Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia Covid-19

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorzy monografii wykorzystują swoje kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem systemu finansowego, aby uporządkować dotychczasową wiedzę o pandemii koronawirusa. Szukając analogii dla COVID-19, formułują rekomendacje praktyczne,...
46.82  59.00  12.18 

okładka książki - Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi interesujące uzupełnienie opracowań dotyczących marketingu politycznego na polskim rynku wydawniczym, chociażby ze względu na koncentrację Autorów na kwestii kreowania wizerunku kandydatów na prezydenta.Walorem...
38.18  54.00  15.82 

okładka książki - Aktywność promocyjna polskich miast. Istota, determinanty, doświadczenie

Aktywność promocyjna polskich miast. Istota, determinanty, doświadczenie

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka stanowi studium teoretyczno-empiryczne promocji jako narzędzia stosowanego przez duże polskie miasta. Na podstawie publikacji z zakresu rozwoju regionalnego, marketingu terytorialnego, a także obowiązujących aktów prawnych w...
52.33  75.00  22.67 

okładka książki - Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Monografia przedstawia analizę modeli generowania wartości przez firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję w swoich produktach, usługach i zasadach prowadzenia biznesu, a także wyzwania i niezbędne...
49.40  69.90  20.5 

okładka książki - Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości

Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autorka, podejmując pioniersko na gruncie naukowym problematykę triady: startupy - zarządzanie - edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na naukowe podejście do zjawiska startupów,...
41.71  59.00  17.29 

okładka książki - Umowa przewozu osób

Umowa przewozu osób

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Przewóz osób jest regulowany wieloma aktami prawnymi przepisami krajowymi, umowami międzynarodowymi (konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską) oraz rozporządzeniami wydanymi przez uprawnione organy Unii Europejskiej. Przepisy...
45.23  64.00  18.77 

okładka książki - Program lojalnościowy. Od zbierania punktów do grywalizacji

Program lojalnościowy. Od zbierania punktów do grywalizacji

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka stanowi doskonałe narzędzie zarówno dla firm chcących stworzyć własny program lojalnościowy, jak i dla tych, którzy już program posiadają. Dzięki zaprezentowanym case study można dostrzec trendy i rozwiązania,...
38.72  49.00  10.28 

okładka książki - Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste nakładanie się na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, jak np. audiowizualnych, czy słowno-muzycznych oznacza...
38.18  54.00  15.82 

okładka książki - Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego. Wyzwanie XXI wieku

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego. Wyzwanie XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W książce zaprezentowano modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego z uwzględnieniem funkcji maksymalizującej użyteczność, poprzedzając je analizą trendów oraz cykli koniunkturalnych. Dzięki takiemu podejściu...
34.63  49.00  14.37 

okładka książki - Komunikacja miedzykulturowa w biznesie

Komunikacja miedzykulturowa w biznesie

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Umiędzynarodowienie działalności polskich firm powoduje konieczność poznawania odmiennych kultur i zwyczajów panujących w biznesie. Zróżnicowanie kulturowe jest przyczyną trudności w komunikacji. Współpraca z osobami zachowującymi się...
38.89  49.00  10.11 

okładka książki - Negocjacje i komunikacja. Wybrane aspekty

Negocjacje i komunikacja. Wybrane aspekty

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie niezmienna pozostaje wartość dobrych relacji oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania porozumienia między różnymi stronami. Opanowanie sztuki negocjacji i komunikacji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja napisana została z myślą o dostarczeniu Czytelnikowi fundamentalnej wiedzy na temat możliwości kształtowania krótkoterminowych decyzji finansowych i ich wpływu na realizację celów gospodarki finansowej przedsiębiorstwa.W...
34.63  49.00  14.37 

okładka książki - Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw

Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Opracowanie porządkujące wiedzę i terminologię, związaną z podejmowaniem decyzji strategicznych w łańcuchu dostaw. Szerokie spektrum teoretyczne zilustrowano praktycznymi przykładami. Publikacja adresowana do studentów kierunków związanych...
46.82  59.00  12.18 

okładka książki - Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku. Modele biznesowe, finansowanie, innowacje

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku. Modele biznesowe, finansowanie, innowacje

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja podejmuje ważny temat, szczególnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoją kierujący przedsiębiorstwami w XXI wieku. Autorki dokonały rozpoznania problemów i wyzwań pojawiających się przed przedsiębiorcami obecnie i...
34.63  49.00  14.37 

okładka książki - Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji

Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjonowania rynku usług pocztowych oraz rynku usług telekomunikacyjnych w Europie. Porządkuje i systematyzuje zagadnienia ogólnoteoretyczne dotyczące integracji, globalizacji,...
31.99  49.00  17.01 

okładka książki - Smart logistics

Smart logistics

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W części pierwszej zaprezentowano podstawowe definicje oraz ewolucję zmian w obszarze logistyki w kierunku inteligentnych rozwiązań. Przedmiotem rozważań w rozdziale drugim są...
38.18  54.00  15.82 

okładka książki - Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym. Wybrane aspekty zarządzania i finansowania

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym. Wybrane aspekty zarządzania i finansowania

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autorki prezentują zagadnienia dotyczące zarządzania samorządem terytorialnym, jego partnerstwem z otoczeniem, polityką komunikacji i finansowaniem przedsięwzięć. Wskazują na ścisłe powiązanie poruszanych tematów. Zadaniem samorządów...
38.89  49.00  10.11 

Strona 1 z 3 : 123...ostatnia» (51 pozycji)