pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w edu-Libri
»
edu-Libri

Produkty firmy: edu-Libri

Sortuj wg

Aktywność promocyjna polskich miast. Istota, determinanty, doświadczenie - okładka książki

Aktywność promocyjna polskich miast. Istota, determinanty, doświadczenie

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka stanowi studium teoretyczno-empiryczne promocji jako narzędzia stosowanego przez duże polskie miasta. Na podstawie publikacji z zakresu rozwoju regionalnego, marketingu terytorialnego, a także obowiązujących aktów prawnych w...
Cena: 60.47  Cena wydawcy: 75.00 zł Oszczędzasz: 14.53 
do koszyka

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji - okładka książki

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Monografia przedstawia analizę modeli generowania wartości przez firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję w swoich produktach, usługach i zasadach prowadzenia biznesu, a także wyzwania i niezbędne...
Cena: 51.04  Cena wydawcy: 69.90 zł Oszczędzasz: 18.86 
do koszyka

Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości - okładka książki

Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autorka, podejmując pioniersko na gruncie naukowym problematykę triady: startupy - zarządzanie - edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na naukowe podejście do zjawiska startupów,...
Cena: 44.10  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 14.9 
do koszyka

Umowa przewozu osób - okładka książki

Umowa przewozu osób

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Przewóz osób jest regulowany wieloma aktami prawnymi przepisami krajowymi, umowami międzynarodowymi (konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską) oraz rozporządzeniami wydanymi przez uprawnione organy Unii Europejskiej. Przepisy...
Cena: 47.83  Cena wydawcy: 64.00 zł Oszczędzasz: 16.17 
do koszyka

Program lojalnościowy. Od zbierania punktów do grywalizacji - okładka książki

Program lojalnościowy. Od zbierania punktów do grywalizacji

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka stanowi doskonałe narzędzie zarówno dla firm chcących stworzyć własny program lojalnościowy, jak i dla tych, którzy już program posiadają. Dzięki zaprezentowanym case study można dostrzec trendy i rozwiązania,...
Cena: 36.48  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 12.52 
do koszyka

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych - okładka książki

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste nakładanie się na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, jak np. audiowizualnych, czy słowno-muzycznych oznacza...
Cena: 40.36  Cena wydawcy: 54.00 zł Oszczędzasz: 13.64 
do koszyka

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego. Wyzwanie XXI wieku - okładka książki

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego. Wyzwanie XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W książce zaprezentowano modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego z uwzględnieniem funkcji maksymalizującej użyteczność, poprzedzając je analizą trendów oraz cykli koniunkturalnych. Dzięki takiemu podejściu...
Cena: 36.63  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 12.37 
do koszyka

Komunikacja miedzykulturowa w biznesie - okładka książki

Komunikacja miedzykulturowa w biznesie

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Umiędzynarodowienie działalności polskich firm powoduje konieczność poznawania odmiennych kultur i zwyczajów panujących w biznesie. Zróżnicowanie kulturowe jest przyczyną trudności w komunikacji. Współpraca z osobami zachowującymi się...
Cena: 36.63  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 12.37 
do koszyka

Negocjacje i komunikacja. Wybrane aspekty - okładka książki

Negocjacje i komunikacja. Wybrane aspekty

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie niezmienna pozostaje wartość dobrych relacji oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania porozumienia między różnymi stronami. Opanowanie sztuki negocjacji i komunikacji...
Cena: 44.10  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 14.9 
do koszyka

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe - okładka książki

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja napisana została z myślą o dostarczeniu Czytelnikowi fundamentalnej wiedzy na temat możliwości kształtowania krótkoterminowych decyzji finansowych i ich wpływu na realizację celów gospodarki finansowej przedsiębiorstwa.W...
Cena: 36.63  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 12.37 
do koszyka

Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw - okładka książki

Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Opracowanie porządkujące wiedzę i terminologię, związaną z podejmowaniem decyzji strategicznych w łańcuchu dostaw. Szerokie spektrum teoretyczne zilustrowano praktycznymi przykładami. Publikacja adresowana do studentów kierunków związanych...
Cena: 44.10  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 14.9 
do koszyka

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku. Modele biznesowe, finansowanie, innowacje - okładka książki

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku. Modele biznesowe, finansowanie, innowacje

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja podejmuje ważny temat, szczególnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoją kierujący przedsiębiorstwami w XXI wieku. Autorki dokonały rozpoznania problemów i wyzwań pojawiających się przed przedsiębiorcami obecnie i...
Cena: 36.63  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 12.37 
do koszyka

Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji - okładka książki

Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjonowania rynku usług pocztowych oraz rynku usług telekomunikacyjnych w Europie. Porządkuje i systematyzuje zagadnienia ogólnoteoretyczne dotyczące integracji, globalizacji,...
Cena: 36.63  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 12.37 
do koszyka

Smart logistics - okładka książki

Smart logistics

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W części pierwszej zaprezentowano podstawowe definicje oraz ewolucję zmian w obszarze logistyki w kierunku inteligentnych rozwiązań. Przedmiotem rozważań w rozdziale drugim są...
Cena: 40.36  Cena wydawcy: 54.00 zł Oszczędzasz: 13.64 
do koszyka

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym. Wybrane aspekty zarządzania i finansowania - okładka książki

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym. Wybrane aspekty zarządzania i finansowania

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autorki prezentują zagadnienia dotyczące zarządzania samorządem terytorialnym, jego partnerstwem z otoczeniem, polityką komunikacji i finansowaniem przedsięwzięć. Wskazują na ścisłe powiązanie poruszanych tematów. Zadaniem samorządów...
Cena: 36.63  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 12.37 
do koszyka

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego - okładka książki

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Opracowanie wpisuje się w nurt badań nad możliwościami dalszego rozwoju na szczeblu regionalnym i niższym lokalnym. Celem, jaki postawiły sobie Autorki opracowania, było dokonanie wszechstronnej analizy warunków finansowych, które...
Cena: 44.10  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 14.9 
do koszyka

Turysta senior na rynku usług hotelarskich - okładka książki

Turysta senior na rynku usług hotelarskich

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Turystyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Niniejsza monografia dotyczy bardzo ważnego i aktualnego problemu wynikającego ze starzenia się społeczeństwa w krajach emitujących ruch turystyczny, w tym w Polsce, i związanych z tym problemów dostosowania usług do potrzeb...
Cena: 32.90  Cena wydawcy: 44.00 zł Oszczędzasz: 11.1 
do koszyka

Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego. Wyzwania badawcze - okładka książki

Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego. Wyzwania badawcze

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Rozprawa wskazuje i omawia problemy badawcze w zakresie teorii zarządzania ryzykiem i ryzykiem operacyjnym oraz teorii logistyki społecznej i publicznego zarządzania kryzysowego, które dotąd nie zostały rozwiązane, a są znaczące w...
Cena: 44.10  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 14.9 
do koszyka

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe - okładka książki

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja napisana została z myślą o dostarczeniu Czytelnikowi fundamentalnej wiedzy na temat możliwości kształtowania krótkoterminowych decyzji finansowych i ich wpływu na realizację celów gospodarki finansowej przedsiębiorstwa.W...
Cena: 36.63  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 12.37 
do koszyka

Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej. Etapy tworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego - okładka książki

Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej. Etapy tworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Celem podstawowym książki jest prezentacja ewolucji modelu funkcjonowania unijnego sektora kolejowego od 1991 r. oraz ukazanie głównych cech i zasad tego modelu według stanu na koniec roku 2016.Książka jest skierowana do bardzo...
Cena: 51.04  Cena wydawcy: 69.00 zł Oszczędzasz: 17.96 
do koszyka

Strona 1 z 3 : 123...ostatnia» (46 pozycji)