pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w edu-Libri
Księgarnia »
Wydawnictwa »
edu-Libri

Produkty firmy: edu-Libri

Sortuj wg

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce - okładka książki

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi interesujące uzupełnienie opracowań dotyczących marketingu politycznego na polskim rynku wydawniczym, chociażby ze względu na koncentrację Autorów na kwestii kreowania wizerunku kandydatów na prezydenta.Walorem...
40.36  54.00  13.64 
do koszyka

Aktywność promocyjna polskich miast. Istota, determinanty, doświadczenie - okładka książki

Aktywność promocyjna polskich miast. Istota, determinanty, doświadczenie

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka stanowi studium teoretyczno-empiryczne promocji jako narzędzia stosowanego przez duże polskie miasta. Na podstawie publikacji z zakresu rozwoju regionalnego, marketingu terytorialnego, a także obowiązujących aktów prawnych w...
31.52  75.00  43.48 
do koszyka

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji - okładka książki

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Monografia przedstawia analizę modeli generowania wartości przez firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję w swoich produktach, usługach i zasadach prowadzenia biznesu, a także wyzwania i niezbędne...
28.98  69.90  40.92 
do koszyka

Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości - okładka książki

Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autorka, podejmując pioniersko na gruncie naukowym problematykę triady: startupy - zarządzanie - edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na naukowe podejście do zjawiska startupów,...
24.68  59.00  34.32 
do koszyka

Umowa przewozu osób - okładka książki

Umowa przewozu osób

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Przewóz osób jest regulowany wieloma aktami prawnymi przepisami krajowymi, umowami międzynarodowymi (konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską) oraz rozporządzeniami wydanymi przez uprawnione organy Unii Europejskiej. Przepisy...
27.02  64.00  36.98 
do koszyka

Program lojalnościowy. Od zbierania punktów do grywalizacji - okładka książki

Program lojalnościowy. Od zbierania punktów do grywalizacji

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka stanowi doskonałe narzędzie zarówno dla firm chcących stworzyć własny program lojalnościowy, jak i dla tych, którzy już program posiadają. Dzięki zaprezentowanym case study można dostrzec trendy i rozwiązania,...
20.98  49.00  28.02 
do koszyka

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych - okładka książki

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste nakładanie się na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, jak np. audiowizualnych, czy słowno-muzycznych oznacza...
14.48  54.00  39.52 
do koszyka

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego. Wyzwanie XXI wieku - okładka książki

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego. Wyzwanie XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W książce zaprezentowano modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego z uwzględnieniem funkcji maksymalizującej użyteczność, poprzedzając je analizą trendów oraz cykli koniunkturalnych. Dzięki takiemu podejściu...
36.63  49.00  12.37 
do koszyka

Komunikacja miedzykulturowa w biznesie - okładka książki

Komunikacja miedzykulturowa w biznesie

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Umiędzynarodowienie działalności polskich firm powoduje konieczność poznawania odmiennych kultur i zwyczajów panujących w biznesie. Zróżnicowanie kulturowe jest przyczyną trudności w komunikacji. Współpraca z osobami zachowującymi się...
36.63  49.00  12.37 
do koszyka

Negocjacje i komunikacja. Wybrane aspekty - okładka książki

Negocjacje i komunikacja. Wybrane aspekty

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie niezmienna pozostaje wartość dobrych relacji oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania porozumienia między różnymi stronami. Opanowanie sztuki negocjacji i komunikacji...
pozycja niedostępna

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe - okładka książki

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja napisana została z myślą o dostarczeniu Czytelnikowi fundamentalnej wiedzy na temat możliwości kształtowania krótkoterminowych decyzji finansowych i ich wpływu na realizację celów gospodarki finansowej przedsiębiorstwa.W...
36.63  49.00  12.37 
do koszyka

Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw - okładka książki

Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Opracowanie porządkujące wiedzę i terminologię, związaną z podejmowaniem decyzji strategicznych w łańcuchu dostaw. Szerokie spektrum teoretyczne zilustrowano praktycznymi przykładami. Publikacja adresowana do studentów kierunków związanych...
44.10  59.00  14.9 
do koszyka

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku. Modele biznesowe, finansowanie, innowacje - okładka książki

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku. Modele biznesowe, finansowanie, innowacje

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja podejmuje ważny temat, szczególnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoją kierujący przedsiębiorstwami w XXI wieku. Autorki dokonały rozpoznania problemów i wyzwań pojawiających się przed przedsiębiorcami obecnie i...
20.74  49.00  28.26 
do koszyka

Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji - okładka książki

Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjonowania rynku usług pocztowych oraz rynku usług telekomunikacyjnych w Europie. Porządkuje i systematyzuje zagadnienia ogólnoteoretyczne dotyczące integracji, globalizacji,...
14.46  49.00  34.54 
do koszyka

Smart logistics - okładka książki

Smart logistics

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W części pierwszej zaprezentowano podstawowe definicje oraz ewolucję zmian w obszarze logistyki w kierunku inteligentnych rozwiązań. Przedmiotem rozważań w rozdziale drugim są...
44.23  54.00  9.77 
do koszyka

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym. Wybrane aspekty zarządzania i finansowania - okładka książki

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym. Wybrane aspekty zarządzania i finansowania

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autorki prezentują zagadnienia dotyczące zarządzania samorządem terytorialnym, jego partnerstwem z otoczeniem, polityką komunikacji i finansowaniem przedsięwzięć. Wskazują na ścisłe powiązanie poruszanych tematów. Zadaniem samorządów...
23.32  49.00  25.68 
do koszyka

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego - okładka książki

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Opracowanie wpisuje się w nurt badań nad możliwościami dalszego rozwoju na szczeblu regionalnym i niższym lokalnym. Celem, jaki postawiły sobie Autorki opracowania, było dokonanie wszechstronnej analizy warunków finansowych, które...
27.52  59.00  31.48 
do koszyka

Turysta senior na rynku usług hotelarskich - okładka książki

Turysta senior na rynku usług hotelarskich

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Turystyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Niniejsza monografia dotyczy bardzo ważnego i aktualnego problemu wynikającego ze starzenia się społeczeństwa w krajach emitujących ruch turystyczny, w tym w Polsce, i związanych z tym problemów dostosowania usług do potrzeb...
20.86  44.00  23.14 
do koszyka

Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego. Wyzwania badawcze - okładka książki

Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego. Wyzwania badawcze

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Rozprawa wskazuje i omawia problemy badawcze w zakresie teorii zarządzania ryzykiem i ryzykiem operacyjnym oraz teorii logistyki społecznej i publicznego zarządzania kryzysowego, które dotąd nie zostały rozwiązane, a są znaczące w...
27.45  59.00  31.55 
do koszyka

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe - okładka książki

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe

Książka. Wydawnictwo: edu-Libri; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja napisana została z myślą o dostarczeniu Czytelnikowi fundamentalnej wiedzy na temat możliwości kształtowania krótkoterminowych decyzji finansowych i ich wpływu na realizację celów gospodarki finansowej przedsiębiorstwa.W...
36.63  49.00  12.37 
do koszyka

Strona 1 z 3 : 123...ostatnia» (47 pozycji)