pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo DiG - strona 55


okładka książki - Wędrówki po Warszawie

Wędrówki po Warszawie

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Literatura / Podróże, reportaże; Oprawa: twarda;
Drugi, bogato ilustrowany zbiór felietonów tej autorki, zapraszający do wędrówki po zakątkach Warszawy, budzących wspomnienia o ludziach związanych z tymi miejscami. Historia łączy się tu ze współczesnością, anegdota przybiera niekiedy formę...
pozycja niedostępna

okładka książki - Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873

Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2001; Oprawa: twarda;
W książce przedstawiono strukturę i liczebność armii carskiej w latach wzmiankowanych w tytule, następnie omówiono zasady branki w Królestwie Polskim oraz sytuację polskich żołnierzy w carskim wojsku. Praca powstała na podstawie badań...
36.13  43.00  6.87 

okładka książki - Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII w.

Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII w.

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2002; Oprawa: twarda;
Tom zawiera dwa teksty źródłowe oraz artykuły dotyczące mało dotąd zbadanych, lecz niezwykle ważnych dla dalszych losów państwa polskiego, XVI-XVII-wiecznych epizodów wojennych. Autorzy poza kwestiami związanymi ściśle z batalistyką zajęli...
25.20  30.00  4.8 

okładka książki - Moneta mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin

Moneta mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2002; Oprawa: twarda;
Moneta... to pozycja szczególnie aktualna w dobie euro. W obecnej sytuacji dążeń unifikacyjnych ukazuje bowiem jedność europejskiej tradycji monetarnej, a także przedstawia najnowsze osiągnięcia badawcze w historii pieniądza i numizmatyce...
32.00  63.00  31 

okładka książki - Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku

Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2002; Oprawa: twarda;
Pełny tytuł: Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku. Studium z dziejów powiązań polskiej elity politycznej z Andegawenami. Dzieje małopolskiego rodu Kurozwęckich, który, zrobiwszy karierę polityczną za panowania Władysława Łokietka i...
32.76  39.00  6.24 

okładka książki - Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Tom 9

Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Tom 9

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Artykuły i studia dotyczące m.in. elit i stronnictw politycznych w Polsce XII-XIV w., środowiska dworskiego Piastów śląskich w XIII w., problemów gospodarczych Śląska w tymże...
25.20  30.00  4.8 

okładka książki - Klasztor bernardyński w społeczeństwie polskim 1453-1530

Klasztor bernardyński w społeczeństwie polskim 1453-1530

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2001; Oprawa: twarda;
Praca omawia początki funkcjonowania na ziemiach polskich wspólnot bernardyńskich, powstałych w ramach ruchu franciszkańskiej odnowy religijnej. Dzieje zakonu, tak ściśle związanego ze środowiskiem miejskim, przybliżają też społeczną historię...
28.80  36.00  7.2 

okładka książki - Głosy tradycji

Głosy tradycji

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Humanistyka / Antropologia; Rok wydania: 2001; Oprawa: twarda;
Głosy tradycji Rocha Sulimy, autora głośnej książki Antropologia codzienności (2000 r.) poświęcone są przemianom znaczeń symboli polskiej tradycji w ostatnich dekadach XX wieku. Znaczenia te odnawiają się w pojęciach lokalności i małej...
28.56  34.00  5.44 

okładka książki - Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po powstaniu listopadowym...

Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po powstaniu listopadowym...

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Pełny tytuł: Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po powstaniu listopadowym. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Materiały i dokumenty z archiwów rosyjskich. Upadek powstania listopadowego to nie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Benedykt Zientara (15 VI 1928-11 V 1983). Dorobek i miejsce w historiografii polskiej

Benedykt Zientara (15 VI 1928-11 V 1983). Dorobek i miejsce w historiografii polskiej

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / przekrojowe; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Wspomnienia poświęcone jednemu z najwybitniejszych polskich mediewistów w związku z siedemdziesiątą rocznicą urodzin i piętnastą rocznicą śmierci, napisane przez Jego studentów oraz kolegów z Instytutu Historycznego UW. Oprócz wspomnień książka...
17.64  21.00  3.36 

okładka książki - Aleje czarów

Aleje czarów

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Literatura / Esej i szkic; Rok wydania: 2000; Oprawa: twarda;
Zbiór esejów wybitnego polskiego filologa, edytora, bibliofila i varsavianisty, podzielony na: Spacery literackie, Sylwety i portrety, Zagadki literackie, Varsaviana i O sobie. Z każdego z tych rozdziałów, jak mówi sam Autor, wyziera coś czarownego...
40.33  48.00  7.67 

okładka książki - Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w.

Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w.

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Humanistyka / Antropologia; Rok wydania: 2001; Oprawa: twarda;
Praca jest pierwszą w Polsce (i jedyną tak obszerną w tej części Europy) książką ukazującą historię Romów. Autor zweryfikował źródła wcześniej publikowane; większość dokumentów stanowią jednak materiały nieznane, publikowane po raz pierwszy....
pozycja niedostępna

okładka książki - Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgią i Prusami Książęcymi w latach 1648-1658 w opinii i działaniach szlachty koronnej

Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgią i Prusami Książęcymi w latach 1648-1658 w opinii i działaniach szlachty koronnej

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2002; Oprawa: twarda;
Pełny tytuł: Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgią i Prusami Książęcymi w latach 1648-1658 w opinii i działaniach szlachty koronnej. Publikacja przedstawia czasy panowania Jana Kazimierza, które były przełomowe dla stosunków...
33.59  39.99  6.4 

okładka książki - O kształt zjednoczonego Królestwa

O kształt zjednoczonego Królestwa

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2000; Oprawa: twarda;
Pełny tytuł: O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski. Studium porównawcze, ukazujące wpływ modelu niemieckich władztw terytorialnych na księstwa polskie doby...
22.40  28.00  5.6 

okładka książki - Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek)

Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek)

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Autor przedstawia takie formy obyczaju rycerskiego, jak pasowanie na rycerza, turnieje, polowania, miłość dworną, reguły zachowania się przy stole,...
25.20  30.00  4.8 

okładka książki - Kobieta i praca. Wiek XIX i XX

Kobieta i praca. Wiek XIX i XX

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Zbiór studiów analizujących różne aspekty pracy zawodowej kobiet na przełomie XIX i XX w. (sytuacja na rynku pracy, warunki w miejscu pracy, relacje między kobietami i mężczyznami tamże). Istotne rozważania na temat oceny pracujących kobiet przez...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Tom 3

Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Tom 3

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2000; Oprawa: twarda;
Kolejny tom 289 (w tym 100 niepublikowanych) średniowiecznych dokumentów mazowieckich. Obejmuje lata 1356-1381, kiedy to całe Mazowsze - oprócz ziemi płockiej - zostało po raz ostatni zjednoczone pod rządami Siemowita III. Wystawcy to: Siemowit III...
37.80  45.00  7.2 

okładka książki - Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym

Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / średniowiecze; Rok wydania: 2000; Oprawa: twarda;
Autorzy rozpatrują szeroko pojęte relacje między człowiekiem a przyrodą w okresie od XII do XVII w., m.in. odczuwanie przyrody we wczesnym średniowieczu, elementy natury na wybranych średniowiecznych pieczęciach śląskich, klęski żywiołowe w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917-1922

Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917-1922

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 1999; Oprawa: miękka;
Wybór artykułów wielkiego humanisty i filologa klasycznego, obejmujący przekład siedmiu tekstów publicystycznych zupełnie w Polsce nieznanych. Przygotowane do druku przekłady tekstów zasługują na uwagę jako cenny przyczynek do biografii...
14.40  18.00  3.6 

okładka książki - Syberia w życiu i pamięci rodu Gieysztorów - zesłańców postyczniowych. Wilno-Sybir-Wiatka-Warszawa

Syberia w życiu i pamięci rodu Gieysztorów - zesłańców postyczniowych. Wilno-Sybir-Wiatka-Warszawa

Książka. Wydawnictwo: DiG; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2000; Oprawa: twarda;
Publikacja zawiera notatnik i memoriał Jakuba Gieysztora, działacza partii Białych na Litwie, który spędził na Syberii 20 lat. Uzupełniają ją biogramy Gieysztorów Sybiraków, ich rodzin oraz ponad 1000 innych zesłańców, z którymi los zetknął...
70.20 

Strona 55 z 58 : «pierwsza...5354555657...ostatnia» (1157 pozycji)