pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
CURRENDA

Produkty firmy: CURRENDA


okładka książki - Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych

Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych pod redakcją Prof. A. Marciniaka, to pierwsze naukowe opracowanie fundamentalnej zmiany w systemie funkcjonowania jednego z podstawowych organów egzekucyjnych, a...
pozycja niedostępna

okładka książki - Tytuły egzekucyjne. Seria: Postępowanie Zabezpieczające i egzekucyjne. Tom V

Tytuły egzekucyjne. Seria: Postępowanie Zabezpieczające i egzekucyjne. Tom V

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy...
113.67  149.00  35.33 
do koszyka

okładka książki - Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika
praca zbiorowa

Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Zbiór studiów odnosi się do współczesnych problemów postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego oraz wzajemnych relacji między tymi postępowaniami. Problem rozwiązań prawnych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Studia z postępowania egzekucyjnego

Studia z postępowania egzekucyjnego

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Monografia jest przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym, a autorzy posługują się dobrym, przejrzystym językiem, co ułatwia czytelnikowi przyswojenie trudnych problemów poruszanych w przygotowanych opracowaniach. Z recenzji dr hab....
pozycja niedostępna

okładka książki - Egzamin komorniczy. Zbiór zadań. Kazusy 2018

Egzamin komorniczy. Zbiór zadań. Kazusy 2018

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Przygotowanie do końcowego egzaminu komorniczego to wyjątkowo czasochłonny proces; wymagający wielu wyrzeczeń, trudny okres dla każdego prawnika. Niniejsza publikacja, w zamierzeniu autorek, ma być ułatwieniem w utrwalaniu zdobytej już...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kierunki zmian egzekucji sądowej

Kierunki zmian egzekucji sądowej

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Niniejsza publikacja jest odpowiedzią młodej generacji procesualistów cywilnych na największą od 2011 r. nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie ustawę z dn. 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny,...
99.72  129.00  29.28 
do koszyka

okładka książki - Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona nowa forma sprzedaży ruchomości w toku egzekucji sądowej z ruchomości-licytacja...
pozycja niedostępna

okładka książki - Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Praca obejmuje cztery rozdziały. W pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia związane ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi dotyczącymi praw i wolności człowieka w zakresie związanym z egzekucją opróżnienia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego

Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W dobie poszukiwania przez naukę i praktykę postępowania cywilnego odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uzyskanie przyspieszenia załatwiania spraw cywilnych bez uszczerbku dla rzetelności i sprawiedliwości prowadzonych...
69.71  89.00  19.29 
do koszyka

okładka książki - Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego. Zbiór studiów

Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego. Zbiór studiów

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Oddajemy do rąk Czytelników efekt współpracy przedstawicieli nauki i praktyki, na co dzień zajmujących się problematyką postępowania egzekucyjnego i innych postępowań wykonawczych. W monografii omówiono szerokie spektrum...
pozycja niedostępna

okładka książki - Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie. Zbiór studiów

Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie. Zbiór studiów

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Recenzowana monografia stanowi interesujące opracowanie dotyczące egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie. Przedstawiciele doktryny i komornicy poddali pogłębionej analizie status prawny komornika, zasady ustalania kosztów egzekucji...
57.73  109.00  51.27 
do koszyka

okładka książki - Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego

Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Nowelizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego znacznie skomplikowała proces dochodzenia należności wierzycieli poprzez sięgnięcie do należącego do dłużnika majątku składającego się na gospodarstwo rolne. Poruszona przez...
pozycja niedostępna

okładka książki - Postępowanie zabezpieczające. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Tom 2

Postępowanie zabezpieczające. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy...
127.19  169.00  41.81 
do koszyka

okładka książki - Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Tom 4

Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Tom 4

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czynności egzekucyjne. Zagadnienia ogólne. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Tom 1

Czynności egzekucyjne. Zagadnienia ogólne. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Tom 1

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy...
113.67  149.00  35.33 
do koszyka

okładka książki - Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór studiów

Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór studiów

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Bogactwo tematyczne recenzowanego dzieła, wielość i różnorodność składających się na nie studiów pozwalają je traktować jako opracowanie interesujące nie tylko teoretyka ale także praktyka stykającego się w swej działalności...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Opracowanie stanowi nowatorskie podejście do skomplikowanych kwestii związanych z prowadzeniem postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych z poszanowaniem praw strony biernej tych postępowań, a więc odpowiednio obowiązanego i dłużnika....
pozycja niedostępna

okładka książki - Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Komentarz stanowi odpowiedź na wzmożone zainteresowanie problematyką etyki zawodowej komornika sądowego. Publikacja jest adresowana w szczególności do komorników, asesorów i aplikantów komorniczych. Analiza zasad Kodeksu Etyki...
pozycja niedostępna

okładka książki - Licytacja publiczna ruchomości w toku egzekucji sądowej

Licytacja publiczna ruchomości w toku egzekucji sądowej

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W niniejszej publikacji omówiono tematykę dotyczącą licytacji publicznej ruchomości w toku egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego z dnia...
69.71  89.00  19.29 
do koszyka

okładka książki - Powództwa o zwolnienie od egzekucji w postępowaniu karnym wykonawczym

Powództwa o zwolnienie od egzekucji w postępowaniu karnym wykonawczym

Książka. Wydawnictwo: CURRENDA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Przedmiotem prezentowanej monografii jest opracowane całościowo postępowanie z powództw ekscydencyjnych uregulowanych w Kodeksie karnym wykonawczym. (...) Praca adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, poczynając od sędziów,...
56.15  89.00  32.85 
do koszyka

Strona 1 z 3 : 123...ostatnia» (56 pozycji)