pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Collegium Columbinum

Produkty firmy: Collegium Columbinum


okładka książki - Ślady, czyli tajemnice krakowskich kościołów (wersja ang.)

Ślady, czyli tajemnice krakowskich kościołów (wersja ang.)

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Napisano już setki historycznych opracowań na temat krakowskich kościołów. Nie chcemy z nimi konkurować. Pragniemy, byście po przeczytaniu lub tylko przejrzeniu tej książeczki, spojrzeli na mijane...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ślady, czyli tajemnice krakowskich kościołów

Ślady, czyli tajemnice krakowskich kościołów

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Przewodniki i mapy / Polska; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Napisano już setki historycznych opracowań na temat krakowskich kościołów. Nie chcemy z nimi konkurować. Pragniemy, byście po przeczytaniu lub tylko przejrzeniu tej książeczki, spojrzeli na mijane...
pozycja niedostępna

okładka książki - Stary Pies i siedem szczeniaków

Stary Pies i siedem szczeniaków

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Dla dzieci / Literatura dziecięca; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Autor i Wydawca tej publikacji pragną skierować ją do Czytelników z przesłaniem: MOJA PIERWSZA, DOROSŁA, KSIĄŻKA O ŻYCIU. Myśl ta określa więc zarazem oczekiwanych, czy mówiąc modnym dziś językiem, wirtualnych odbiorców opowiadania ...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dialog z Tradycją. Tomy 3-4

Dialog z Tradycją. Tomy 3-4

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Prezentowana seria wydawnicza Dialog z Tradycją tom III i IV stanowi kontynuację projektu badawczego podjętego z inicjatywy Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Przyszłym czasom swej sławy gotować poprawce. Studia o literaturze i pismiennictwie wieków dawnych

Przyszłym czasom swej sławy gotować poprawce. Studia o literaturze i pismiennictwie wieków dawnych

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Przedstawiony do oceny zbiór studiów prof. Piotra Borka zawiera prace wartościowe, erudycyjne i odkrywcze. Autor książki odsłania nowe horyzonty badawcze. Zajmuje się wyłącznie tekstami, które czekały na swego badacza, zapomniane...
pozycja niedostępna

okładka książki - Słowianie i Słowianofile

Słowianie i Słowianofile

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Książka Słowianie i słowianofile jest próbą rekonstrukcji romantycznych dyskursów o Słowiańszczyźnie i poszukiwaniu słowiańskiej tożsamości. To próba scalania różnych aspektów ówczesnej słowiańskiej świadomości...
pozycja niedostępna

okładka książki - O miejsce książki w historii sztuki

O miejsce książki w historii sztuki

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Pomysł konferencji zrodził się z niezgody na zadziwiającą dysproporcję między rzeczywistą rolą jaką odgrywała książka w dziejach sztuki a miejscu jaką zajmuje w badaniach nad nią, w akademickich studiach historyczno-artystycznych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Z ziemi włoskiej do Polski

Z ziemi włoskiej do Polski

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
O kulturalnych i literackich kontaktach polsko-włoskich pisano już wiele, głównie o tym, co Italii zawdzięczamy, ale i o naszym skromnym wkładzie - zwłaszcza w średniowieczu i w renesansie - w kulturę Półwyspu. Nie można wyobrazić...
pozycja niedostępna

okładka książki - Teatr Apollinaire a

Teatr Apollinaire a

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Wilhelm Kostrowitzky, szerzej znany jako Guillaume Apollinaire uważany jest powszechnie za jednego z najważniejszych poetów ubiegłego stulecia oraz za krytyka awangardowego malarstwa. Jego poezje doczekały się licznych komentarzy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Meandry romantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy

Meandry romantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
[Autor] podjął się ambitnego planu podważenia stereotypu myślowego o wzajemnej i konsekwentnej wrogości między romantykami a autorem Ziemiaństwa polskiego. Jego ustalenia wykazują niezmienna i bezkompromisową postawę Koźmiana wobec...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sny o Polsce i o Europie. Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micinskiego u progu pierwszej wojny światowej

Sny o Polsce i o Europie. Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micinskiego u progu pierwszej wojny światowej

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Rozprawa Marcina Bajki poświęcona została tak konkretnym i wyodrębnionym zagadnieniom, że nie ma obawy, iż nie znajdzie się dla niej miejsce wśród dotychczasowych odczytań. Autor to badacz o dużym i wartościowym dorobku,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bibliografia analityczna Lingwistyki Dyskursu Edukacujnego za lata 1993-2011

Bibliografia analityczna Lingwistyki Dyskursu Edukacujnego za lata 1993-2011

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Filologie; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Książka prof. Teodozji Rittel i prof. Stefana J. Rittela jest bardzo cenną i oryginalną pozycją pośród istniejących bibliografii językoznawczych. Jej wyjątkowa wartość polega na analitycznym opracowaniu niezwykle ważnej dla...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nowa Logopedia. Tom 6. Rozumienie - diagnoza i terapia

Nowa Logopedia. Tom 6. Rozumienie - diagnoza i terapia

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Studia pomieszczone w tym tomie reprezentują zróżnicowany metodologicznie, ale wysoki poziom naukowy. Poszerzają one stan dotychczasowej wiedzy z zakresu kognitywistyki, łącząc rozważania teoretyczne z praktyką logopedyczną, która...
pozycja niedostępna

okładka książki - Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej

Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Michał Gołębiowski (ur. 1989) - doktorant Wydziału Polonistyki UJ. Zajmuje się długim trwaniem tradycji patrystycznej w literaturze staropolskiej, a także kulturą religijną XVI-XVIII wieku. Do jego zainteresowań należy również...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ecclesiastes REPRINT. Ksiegi Salomona, króla ishraelskiego, po polsku kaznodziejskie nazwane

Ecclesiastes REPRINT. Ksiegi Salomona, króla ishraelskiego, po polsku kaznodziejskie nazwane

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
W staropolskiej medytacji nad Biblią szczególne miejsce zajmuje Księga Koheleta czyli Eklezjastesa - ukazana w niej idea marności życia doczesnego stała się bliska dla wielu pisarzy nawiązujących do utworu na różny sposób i w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Willa Pod Minerwą. Historia domu rodziny Komornickich na krakowskich Dębnikach

Willa Pod Minerwą. Historia domu rodziny Komornickich na krakowskich Dębnikach

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Willa Pod Minerwą - monografia jednego z najciekawszych obiektów na krakowskich Dębnikach. Drobiazgowa analiza przemian architektonicznych, kulturowych i społecznych jakie zaszły w domu przy ul. Tynieckiej 7 na przestrzeni minionych 150...
pozycja niedostępna

okładka książki - Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. Tom V-VI

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. Tom V-VI

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Kontynuując rozpoczętą przed kilku laty w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie inicjatywę badawczą, której przyświecało przekonanie o potrzebie zgłębienia tajników, motywacji oraz wartości poznawczych i estetycznych zbiorów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polski Inflantczyk Kazimierz Bujnicki. Pisarz i wydawca

Polski Inflantczyk Kazimierz Bujnicki. Pisarz i wydawca

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Dzieło Kazimierza Bujnickiego zamknięte jest w minionej epoce, ograniczone do terenu, na którym tworzył, adresowane do współziomków-Polaków, by nie zapomnieli wiary ojców, historii swej krainy, języka przodków; dzieło skierowane...
pozycja niedostępna

okładka książki - Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. Tom 3-4

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. Tom 3-4

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Sztuka / Historia sztuki; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Zebrane w niniejszej publikacji studia przekonują, że rozważania nad epistolografią minionych wieków podjęte przez reprezentantów odrębnych dyscyplin naukowych, zwolenników heterogenicznych metod i szkół badawczych, wreszcie specjalistów o...
pozycja niedostępna

okładka książki - W galicyjskim tyglu etnicznym, narodowym i społecznym

W galicyjskim tyglu etnicznym, narodowym i społecznym

Książka. Wydawnictwo: Collegium Columbinum; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
U źródeł tej książki leżą dwie fascynacje: wieloetnicznością galicyjskiego świata oraz literaturą XIX stulecia, która ze światem tym była związana. Podczas lektury powieści, których akcja dzieje się w Galicji czy na Podolu, lub których autorzy ziemie...
pozycja niedostępna