pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Wydawnictwo Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - strona 2


okładka książki - Edukacja niesłyszących - wczoraj, dziś i jutro

Edukacja niesłyszących - wczoraj, dziś i jutro

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest wyrazem poszukiwań zmian w polskiej surdopedagogice, które wskazują najnowsze kierunki działań na rzecz osób niesłyszących. Dokonujące się zmiany społeczne, w ocenie Autorów,...
30.54  37.00  6.46 

okładka książki - Kształcenie ustawiczne w pielęgniarstwie. Analizy i refleksje

Kształcenie ustawiczne w pielęgniarstwie. Analizy i refleksje

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Współczesnemu pielęgniarstwu potrzebne są pielęgniarki świadome, dobrze przygotowane do wykonywania trudnego i bardzo odpowiedzialnego zawodu i gotowe do podejmowania różnorodnych działań na rzecz jego rozwoju.Nadrzędnym celem...
24.75  29.99  5.24 

okładka książki - Miklaszanki. wspomnienia biograficzne absolwentek Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. H. Miklaszewskiej w Łodzi

Miklaszanki. wspomnienia biograficzne absolwentek Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. H. Miklaszewskiej w Łodzi

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zainspirowana metodą biograficzną, stosowaną w naukach społecznych, Autorka książki postanowiła wykorzystać motyw szkolny do napisania tej książki i podjąć próbę odpowiedzi na wciąż aktualne pytania: Jaka jest nasza pamięć o szkole...
28.89  35.00  6.11 

okładka książki - Satysfakcja zawodowa nauczycieli

Satysfakcja zawodowa nauczycieli

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zadowolenie nauczycieli z pracy edukacyjnej przejawia się w ocenie czerpanej z niej satysfakcji i świadomym docenianiu wartości z niej płynących, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Jest wynikiem swoistej równowagi...
32.19  39.00  6.81 

okładka książki - Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności

Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Kreatywność z pewnej niszy naukowej powoli przedostaje się do głównego nurtu badań w naukach społecznych i humanistycznych. Przykładem tego jest praca zbiorowa Konceptualizacja profesjonalizacji...
24.77  30.00  5.23 

okładka książki - Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla zespołu opieki interdyscyplinarnej

Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla zespołu opieki interdyscyplinarnej

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Demograficzne starzenie się ludności Polski i wzrastający odsetek ludzi starych w społeczeństwie staje się dyskutowanym szeroko tematem, stanowiąc jednocześnie wyzwanie dla socjologów, psychologów,...
33.81  40.95  7.14 

okładka książki - Laboratorium podstaw elektroniki i miernictwa elektrycznego

Laboratorium podstaw elektroniki i miernictwa elektrycznego

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Elektrotechnika; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
W oparciu o prawa dotyczące elektrotechniki podano tu zasady wyznaczania wartości prądów i napięć w różnorodnych obwodach elektrycznych i elektronicznych. Przedstawiono i omówiono również podstawowe...
16.47  19.95  3.48 

okładka książki - Zarządzanie w biznesie i administracji. Zasady działania operacyjnego i strategicznego

Zarządzanie w biznesie i administracji. Zasady działania operacyjnego i strategicznego

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Dobre zarządzanie powinno być sztuką wyboru, stosowania i robienia tego, co dobre, mądre i słuszne, co prowadzi do optymalnego powiązania organizacji ze środowiskiem swego działania. Nie wszyscy menedżerowie mogą zawierzać własnej...
32.94  39.90  6.96 

okładka książki - Wychowanie patriotyczne. Pedagogika - polityka bezpieczeństwa - polityka historyczna

Wychowanie patriotyczne. Pedagogika - polityka bezpieczeństwa - polityka historyczna

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Spór o to, jak mówić o własnej przeszłości, dotyczy w istocie kształtowania swojej tożsamości. Po raz kolejny stoimy przed wyzwaniem zdefiniowania polskości bądź to jako samoistnego bytu, bądź istniejącego w jakiejś relacji z Zachodem:...
28.89  35.00  6.11 

okładka książki - Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie
praca zbiorowa

Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Tom Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie jest zbiorem artykułów badaczy zajmujących się problematyką dyskursu publicznego w aspekcie lingwistycznym, etycznym i socjologicznym. [...] Z prezentowanych prac wyłania się...
33.32  35.00  1.68 

okładka książki - Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej

Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W publikacji podjęto próbę ukazania wpływu Internetu i nowych technologii na młode pokolenie. Autorzy artykułów skoncentrowali się przede wszystkim na wskazaniu negatywnych, ale też pozytywnych aspektów korzystania przez dzieci i młodzież...
33.34  35.00  1.66 

okładka książki - Zagrożenia zdrowia publicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce

Zagrożenia zdrowia publicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Medycyna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Zdrowie publiczne definiowane jest jako nauka i kompleksowe postępowanie, zmierzające do zachowania i umacniania zdrowia w wymiarze makrospołecznym i lokalnym. [...] Pielęgniarstwo w swym holistycznym wymiarze wpisuje się w szeroko...
33.34  35.00  1.66 

okładka książki - Szkoła - uczniowie - nauczyciele. Elizjum czy Tartar? Rzecz o współczesnej (nie)amorficznej przestrzeni edukacyjnej

Szkoła - uczniowie - nauczyciele. Elizjum czy Tartar? Rzecz o współczesnej (nie)amorficznej przestrzeni edukacyjnej

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Współczesne problemy oświatowe i wychowawcze. Pedeutologiczna perspektywa edukacyjna w kontekście funkcjonowania współczesnej szkoły. Trudności związane z funkcjonowaniem w zawodzie...
33.34  35.00  1.66 

okładka książki - Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej. Wybrane problemy i kwestie społeczne w ujęciu podmiotowym

Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej. Wybrane problemy i kwestie społeczne w ujęciu podmiotowym

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Współczesny pedagog zadaje sobie następujące pytanie: czy przyczyną pogarszającej się jakości procesu wychowawczego są jedynie zmiany, które są efektem progresu cywilizacyjnego Istnieje przekonanie, iż są one naturalną konsekwencją przemian,...
27.51 

okładka książki - Wokół badań biograficznych w andragogice

Wokół badań biograficznych w andragogice

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Z treści [...] wyłania się bogactwo ludzkiej refleksji wokół najważniejszych dla każdego z nas problemów egzystencjalnych, sformułowane wyzwania i zapytania, które ukazują potencjalne i realne bogactwo swoistości uczenia się osób dorosłych czy...
25.72  29.00  3.28 

okładka książki - Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania

Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Czterdziesty szósty tom Biblioteki Edukacji Dorosłych wydany wspólnie z Akademickim Towarzystwem Andragogicznym. Tom dedykowany jest prof. Oldze Czerniawskiej z okazji Jej 85. urodzin.Autorzy tego jubileuszowego tomu dzielą się zarówno...
35.36 

okładka książki - Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna

Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Monografia o nowatorskim charakterze. Ukazuje trwałość tożsamości kulturowej wynikającej z rekonstrukcji zagadnień związanych z jedzeniem w różnych okresach historycznych naszego kraju i naszego kręgu kulturowego. Wydobywa edukacyjny i społeczny...
Obniżka ceny! 23.94  29.00  5.06 

okładka książki - Teoria obrazu w naukach humanistycznych

Teoria obrazu w naukach humanistycznych

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Wśród tekstów zgromadzonych w niniejszym zbiorze mamy bardzo szeroki zakres dyscyplin humanistycznych: od filozofii, poprzez socjologię, psychologię, antropologię, aż po refleksję nad sztuką, filmoznawstwo i medioznawstwo. Zakres problemowy książki...
37.15  39.00  1.85 

okładka książki - Idee, wartości, słowa w życiu publicznym

Idee, wartości, słowa w życiu publicznym

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W książce Idee, wartości, słowa w życiu publicznym zostały zgromadzone artykuły na temat zjawisk charakterystycznych dla życia społecznego w ponowoczesności. Na zjawiska te spojrzano z perspektywy wiedzy o komunikowaniu i wiedzy o współczesnych...
31.37  38.00  6.63 

okładka książki - Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1970-2005. Wybrane zagadnienia

Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1970-2005. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja zawiera rozprawy i szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży z lat 1970-1989 (część 1) oraz z lat 1989-2005 (część 2), upowszechnione wcześniej w zwartych wydawnictwach zbiorowych oraz dotąd niepublikowane. Są to prace...
41.28  50.00  8.72 

Strona 2 z 14 : «12345...ostatnia» (272 pozycji)