pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora
»
Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora

Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora

Sortuj wg

Historia pamięcią pisana. Biografie polsko-niemieckie - okładka książki

Historia pamięcią pisana. Biografie polsko-niemieckie

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Książka jest wynikiem kilku polsko-niemieckich spotkań biograficznych, organizowanych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Wydana została w wersji dwujęzycznej: polskiej i niemieckiej.Znajdujące się w niej teksty są autentycznymi relacjami ich autorów...
pozycja niedostępna

Gwardia Narodowa Warszawska 1830-1831. Organizacja i umundurowanie - okładka książki

Gwardia Narodowa Warszawska 1830-1831. Organizacja i umundurowanie

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Autorka w swoich badaniach skupiła się na organizacji Gwardii i jej finansowaniu oraz na umundurowaniu gwardzistów, a zatem na zagadnieniach, które były przez badaczy relatywnie zaniedbane. Tekst właściwy został uzupełniony dodatkiem...
pozycja niedostępna

Frierdich Holderlin. Poezje zebrane - okładka książki

Frierdich Holderlin. Poezje zebrane

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Literatura / Poezja, dramat; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Dostępna teraz po polsku w całości młodzieńcza poezja Fryderyka Hölderlina uderza swoją różnorodnością. Motywy osobiste dom rodzinny i postacie bliskich, pierwsza szkolna miłość, powstające w porywie wolnościowym związki przyjacielskie,...
pozycja niedostępna

Z dziejów kartografii Mazowsza i ziem sąsiednich XVII-XX wieku - okładka książki

Z dziejów kartografii Mazowsza i ziem sąsiednich XVII-XX wieku

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Książka jest zbiorem artykułów dotyczących dziejów kartografii Mazowsza i ziem sąsiednich od XVII do początku XX wieku. Prezentowane tu artykuły są wynikiem moich kilkuletnich badań. Trzy teksty umieszczone w niniejszej książce są publikowane po...
pozycja niedostępna

Wzorce osobowe działaczy społeczno-politycznych - okładka książki

Wzorce osobowe działaczy społeczno-politycznych

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Książka jest przejrzystą i udaną systematyką wiedzy na temat istoty, struktury i funkcji wzorców osobowych współczesnych działaczy społecznych i politycznych. Autor z precyzją przypomina subtelności treściowe i niuanse w relacjach takich jak...
pozycja niedostępna

Artes Liberales 1-2(8-9) 2010. Romantyzm i edukacja - okładka książki

Artes Liberales 1-2(8-9) 2010. Romantyzm i edukacja

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Czasopisma / Filologiczne; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Na niniejszy podwójny numerArtes Liberales (nr1-2) za rok 2010 składają się referaty i wystąpienia dyskusyjne wygłoszone bądź nadesłane w związku z konferencją naukową poświęconą polskiemu romantyzmowi, zorganizowaną przez Akademię Humanistyczną...
pozycja niedostępna

Studia mazowieckie nr 3-4/2011 - okładka książki

Studia mazowieckie nr 3-4/2011

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
W tym wydaniuStudiów Mazowieckich znalazły się opracowania poświęcone różnym procesom i wydarzeniom historycznym. W części obejmującej STUDIA zwraca uwagę opracowanie J. Barańskiego poświęcone emigracji zarobkowej z Królestwa Polskiego za...
pozycja niedostępna

Polenlieder. Niemieckie wiersze o powstaniu listopadowym - okładka książki

Polenlieder. Niemieckie wiersze o powstaniu listopadowym

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Niemieckie wiersze o Polsce, zwłaszcza układane masowo po upadku powstania listopadowego, zawsze odbierane były pozytywnie przez polską opinię, głównie jako wyraz sympatii dla sprawy polskiej, mniej dla ich walorów artystycznych. Niemiecka...
pozycja niedostępna

Dawna Rosja i Rosjanie we współczesnych badaniach polskich - okładka książki

Dawna Rosja i Rosjanie we współczesnych badaniach polskich

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Historia / Państwa świata; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Zgromadzono opracowania dotyczące nowożytnych dziejów Rosji: Krzysztofa Łukawskiego (AH Pułtusk):Moskwa w polskich pamiętnikach z początku XVII wieku, Adrienne Kormendy (AH Pułtusk):Wschodnia polityka króla Stefana Batorego, Hieronima Grali...
pozycja niedostępna

Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie. Tom 1-2 - okładka książki

Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie. Tom 1-2

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2007; Oprawa: twarda;
Owocem obrad III Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego w Pułtusku jest niniejsza publikacja. Dzięki niej Czytelnik ma możliwość poszerzyć swą wiedzę o życiu politycznym i ruchu ludowym w Polsce,...
pozycja niedostępna

Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym - okładka książki

Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Jednym z najważniejszych kryteriów, a zarazem czynników sprawczych rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jest aktywność społeczna. Aktywność społeczna może i powinna występować w różnych wymiarach oraz w wielu formach. Wymiarami aktywności...
pozycja niedostępna

Mechanizmy autonomii, stosunki polsko-radzieckie 1956-1965 - okładka książki

Mechanizmy autonomii, stosunki polsko-radzieckie 1956-1965

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
Chruszczow łamiąc system stalinowski, zastąpił go tzw. centralizmem demokratycznym. Realizacja tego zamierzenia w Polsce potoczyła się w swoisty sposób. Śmierć Bieruta sprowokowała walkę o władzę, tym gwałtowniejszą, że toczyła się w atmosferze...
pozycja niedostępna

Universitas Vilnensis. Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792 - okładka książki

Universitas Vilnensis. Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2004; Oprawa: twarda;
Rozprawa Janiny Kamińskiej wyróżnia się wzorowym warsztatem naukowym. Wzbogaca ona naszą wiedzę z zakresu historii wychowania i historii nauki. Ukazuje w nowym świetle realizację ambitnego dzieła Komisji Edukacji Narodowej, jakim była odbudowa...
pozycja niedostępna

Studia Rejowskie - okładka książki

Studia Rejowskie

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2006; Oprawa: twarda;
Miejsce Reja w literaturze polskiej XVI wieku Dialog i wizerunek. Dwa dominujące typy konstrukcji wypowiedzi w poetyce Reja Losy i kształt edytorski szesnastowiecznych wydań dzieł...
pozycja niedostępna

Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej 20 lat doświadczeń - okładka książki

Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej 20 lat doświadczeń

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Mija 20 lat od rozpoczęcia zasadniczych i gruntownych przemian systemo­wych w państwach Europy Środkowej, Wschodniej i na Bałkanach. Po początko­wej euforii nastały trudności okresu transformacji, a droga do systemu demokratycznego i rynkowego...
pozycja niedostępna

Materiały do historii wojskowości nr 2 - okładka książki

Materiały do historii wojskowości nr 2

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
Prezentowany obecnie drugi tom Materiałów do historii wojskowości jest zbiorem artykułów naukowych doktorantów Wydziału Historycznego Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusk oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Niniejszy tam...
pozycja niedostępna

Dziennik 1937-1943 - okładka książki

Dziennik 1937-1943

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Dzienniki; Rok wydania: 2006; Oprawa: twarda;
Życie i sama postać autora Dziennika wydają się dziś zapomniane, a przecież był to żywot człowieka będącego na świeczniku wielkiej polityki, przez wiele lat uważanego za delfina Benita Mussoliniego-żywot barwny, ale i dramatyczny. Galeazzo...
pozycja niedostępna

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Tom 2 - okładka książki

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Wojna Światowa; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Celem książki było zilustrowanie najważniejszych wydarzeń, procesów społecznych oraz przemian politycznych, których areną były ziemie polskie w latach...
pozycja niedostępna

Proceedings of the Third Central European Conference of Young Egyptologists - okładka książki

Proceedings of the Third Central European Conference of Young Egyptologists

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
This volume is mainly a collection of articles based on the papers delivered during the Third Central European Conference of Young Egyptologists. Egypt 2004: Perspectives of Research, which was held from the 12th to the 14th of May 2004. in the...
pozycja niedostępna

Terytoria sporne w Europie po roku 1815 - okładka książki

Terytoria sporne w Europie po roku 1815

Książka. Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora; Kategoria: Książki / Historia / Świat / do 1914 r.; Rok wydania: 2001; Oprawa: twarda;
Współczesna Europa jednoczy się od czterdziestu lat, tzn. od podpisania w 1958 r. traktatów rzymskich. O granice i zasięg politycznego władztwa na naszym kontynencie spierano się i walczono od niepamiętnych czasów. Autor analizuje spory terytorialne...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 7 : 12345...ostatnia» (130 pozycji)