pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo AFM


okładka książki - Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów

Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów są drugą monografią z cyklu opracowań dotyczących szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej.Tom zawiera społeczne oraz ekonomiczne uwarunkowania rozwoju miast i regionów miejskich, kraju, jak...
pozycja niedostępna

okładka książki - Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku

Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Książka odnosi się do praktycznego wymiaru bibliotekarstwa naukowego w dobie wszechobecnych technologii i wywołanych nimi zmian w postawie użytkowników. Pomimo że zgromadzone w monografii teksty nie wyczerpują tematyki zastosowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym

Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Zebrane w tej książce artykuły i eseje oczywiście nie wyczerpują problematyki ewolucji myśli prawnokarnej od czasów szkoły klasycznej do neoklasycznej.Omówione w niej zostały jedynie wybrane może ktoś powiedzieć: dość przypadkowo...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego

Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka to głos w debacie nad stanem naszej kodyfikacji cywilnej. Jubileusz 50-lecia uchwalenia kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego zbiega się z jubileuszem wybitnego cywilisty -...
pozycja niedostępna

okładka książki - Stanisław Hryń

Stanisław Hryń

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Zawiera gł. ilustracje.autor Stanisław Hryń ; tekst Anna Dettloff ; tłumaczenie na język angielski Małgorzata Morawek ; tłumaczenie na język niemiecki Peter-Christian Seraphim]. tekst Anna Dettloff ; tłumaczenie na język angielski Małgorzata Morawek...
pozycja niedostępna

okładka książki - Państwo na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Procesy genezy i czynniki trwania

Państwo na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Procesy genezy i czynniki trwania

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka azjatycka; Rok wydania: 2014; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Spis treści Państwo na Bliskim Wschodzie jako przedmiot badań Część I Czynniki państwotwórcze 1. Produktywność 1.1. Efekt gospodarczy 1.2. Osadnictwo w Arabii 2. Nierówności 2.1. Plemię jako typ idealny 2.2. Elity plemienne 2.3. Lineaże i marabuci...
pozycja niedostępna

okładka książki - Economic liberalization versus political liberties: Middle Eastern dangers, European perils. Liberalizacja ekonomiczna a wolności polityczne: bliskowschodnie zagrożenia i europejskie ryzyko

Economic liberalization versus political liberties: Middle Eastern dangers, European perils. Liberalizacja ekonomiczna a wolności polityczne: bliskowschodnie zagrożenia i europejskie ryzyko

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Among the received wisdoms of our time some of us particularly cherish the assumption that economic liberalization would naturally lead to political liberalization. No doubt derived from the more general creed that economic liberalism nurtures,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polska bieda w świetla Europejskiego Roku Walki z ubóstwem i Wykluczeniem Spolecznym

Polska bieda w świetla Europejskiego Roku Walki z ubóstwem i Wykluczeniem Spolecznym

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Książka trafia w sedno głównych problemów społecznych, jakimi są współcześnie bieda i wykluczenie społeczne, a jakie stają się poważnym obszarem wyzwań dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i przejawiają się w realizowaniu odpowiednich...
pozycja niedostępna

okładka książki - Konkurencyjność strukturalno - czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012

Konkurencyjność strukturalno - czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Wybrany przez Autora problem jest bardzo ważny z punktu widzenia naukowego, ponieważ jego zbadanie wzbogaca naszą wiedzę o przebiegu, determinantach i efektach zmian w handlu zagranicznym średniej wielkości kraju określanego jako emerging market,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rozwój świadomości religijnej u młodzieży. Badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat

Rozwój świadomości religijnej u młodzieży. Badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Świadomość religijna: jej określenie, struktura i funkcje. Rozwój świadomości religijnej u młodzieży w świetle literatury przedmiotu. Analiza komponentów świadomości religijnej. Wzory osobowe...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wpływ członkostwa w WTO na handel zagraniczny Chin. Implikacje dla gospodarki światowej

Wpływ członkostwa w WTO na handel zagraniczny Chin. Implikacje dla gospodarki światowej

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka azjatycka; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Przedmiotem niniejszej publikacji są kwestie związane z członkostwem Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w Światowej Organizacji Handlu, osadzone w teoretycznym kontekście jakim jest nauka o międzynarodowych stosunkach gospodarczych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Mediacja w rozwiązaniu konfiktów wieku adolescencji

Mediacja w rozwiązaniu konfiktów wieku adolescencji

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Mediacja, choć jest instytucją stosunkowo młodą w polskim systemie prawa ( ma niespełna trzynaście lat), z powodzeniem może być wykorzystywana w bardzo szerokim zakresie. Podstawowym jej założeniem jest koncepcja sprawiedliwości naprawczej,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polska misja w Iraku. Użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej RP na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008

Polska misja w Iraku. Użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej RP na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Monografia powinna stać się istotnym materiałem służącym nie tylko politykom, analitykom wojskowym i politologom, ale także studentom. (...) Uznaję ją za jedną z najciekawszych publikacji dotyczących współczesnych meandrów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce. Historia, realia, perspektywy

Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce. Historia, realia, perspektywy

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Część IRealia i perspektywyDanuta WaniekTożsamość lewicowo-feministyczna. Filozoficzne źródła sprzeciwu i postępu społecznego. O polityczności feminizmuAgnieszka Szczudlińska-KanośKobiety na regionalnej scenie politycznejMarta MajorekKobiety...
pozycja niedostępna

okładka książki - Chrześcijańska demokracja w Polsce. Seria: Rejony humanistyki nr 7

Chrześcijańska demokracja w Polsce. Seria: Rejony humanistyki nr 7

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Książka dotyczy ciekawego i ważnego zagadnienia współczesnego polskiego życia publicznego, mianowicie praktycznej absencji na polskiej scenie politycznej partii chrześcijańsko-demokratycznych. Autorka analizuje zagadnienie wszechstronnie, opierając...
pozycja niedostępna

okładka książki - Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne

Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Publikacja składa się z 11 tekstów różnych autorów reprezentujących ośrodki akademickie z całego kraju, których różni wiek i doświadczenie w pracy badawczej, ale łączy wspólny obszar zainteresowań: komunikowanie lokalne oraz historia mediów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów

Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Współczesne poglądy na temat roli aspektów ekologicznych w rozwoju przedsiębiorstw i regionów mają swoje źródło w koncepcji rozwoju zrównoważonego, akcentującego konieczność równoczesnej realizacji celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych....
pozycja niedostępna

okładka książki - Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu

Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
W monografii ukazano wybrane problemy zarządzania finansami jednostek gospodarczych z wykorzystaniem systemu informacyjnego rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej. Przedstawiono także nowatorskie koncepcje pomiaru wartości poprzez...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego

Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Obecnie na rynku wydawnictw profesjonalnych oferowanych jest wiele publikacji, które analizują pozycję prawną, kompetencje, funkcjonowanie członków zarządu spółki kapitałowej z punktu widzenia przepisów kodeksu spółek handlowych. Tymczasem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji

Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji

Książka. Wydawnictwo: AFM; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Księga jubileuszowa. Profesorowi Erhardowi Cziomerowi w czterdziestolecie pracy naukowo-dydaktycznej teksty te dedykują przyjaciele, koledzy,...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 6 : 12345...ostatnia» (117 pozycji)