pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
książka:

Zeszyty Naukowe SGSP nr 81(1)2022

Dane szczegółowe:
Producent: SGSP
Rok wyd.: 2022
Oprawa: miękka
Ilość stron: 178 s.
EAN: 2500010511766
ISSN: 0239-5223
Data: 2023-06-05
Książka używana Stan książki bardzo dobry.
10.00 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Zbiór artykułów.

Książka "Zeszyty Naukowe SGSP nr 81(1)2022" - oprawa miękka - Wydawnictwo SGSP. Książka posiada 178 stron i została wydana w 2022 r. Cena 10.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA /SAFETY ENGINEERING   Jan Stefan Bihatowicz 7 Wykorzystanie elementów uczenia maszynowego do modelowania steżęnia zanieczyszczeń atmosferyanych:studium przypadku pyłu PMas w Szczcinie Application of Machine Learning in Air Pollutants Modeling; a Case Study of PMzs in Sacecin(Poland)   Kamil Łukasz Węglarz 29 Koncepcja ochrony przeciwpożarowej na statku morskim towarowym Regalica The Concept of Fire Prevention on the Regalica Cargo Vessel   Marcin Krukowski, Piotr Siwicki, Andrzej Brandyk,Janusz Kubrak, Adam Koziot, Adam Kiazkc 47 Skuteczność usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych pochodzących z wód spływających z uszczelnionych powierzchni w oddzielaczu cieczy lekkich ficiency of Removal of Petroleum Pollutants from Water Runoffrom Sealed Surfaces in a Light Liquil Separator   Magdalena Wróbel, Justyna Rybak, Wioletta Rogula-Kozłowska, Filip Dwojak 3 Ocena toksyczności wymywanego miejskiego pyłu drogowego z wykorzystaniem testu Microtox badanie porównawcze dla Dolnego i Górego Śląska oxicity of Urban Road Dust Run-Off Usingthe Microtox Test - a Comparative Study for Lowe and Upper Silesia   BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY   Marzena Netczuk-Gwoździewicz 77 Personal and Structural Security from the Perspective of Social Sciences   Jan Tymiński 89 Współdziałanie ratowników udzielających kwalifikowanej pierwszej pomocy z personelem medycznym w warunkach przedszpitalnych Prehospital Cooperation between Qualfied First Aid Providers and Healthcare Professionals   Tomasz R. Debowski 107 Wpływ pandemi COVID-19 na bezpieczeńístwo zgromadzeń religijnych Zboru Chrześcijańska Spoleczność-studium przypadku The lmpact ofthe COVID-19 Pandemic on the Seaurity of Religious Assemblies of the Christian Community Congregation -a Case Study   RafatWrobel, Tadeusz Kęsoń 123 Planowanie cywilne i zadania organów pańistwa w sytuacji zagrożenia epidemicznego w Polsce Civi Planning and Tasks of State Authorities in an Epidemic Hazard in Poland   Jan Ziobro 139 Uwarunkowania i konteksty organizacji sprawnego ratownictwa Conditions and Contexts in Organization of Effective Rescue   Izabella Grabowska-Lepczak 167 Współczesny wymiar edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce Contemporary Dimension of Education for Security in Poland