pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Zbiór karny PLUS 2021

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wolters Kluwer business
Rok wyd.: 2021
Oprawa: miękka
Ilość stron: 1208 s.
EAN: 9788382237450
ISBN: 978-83-8223-745-0
Data: 2021-02-02
Cena wydawcy: 89.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Stan prawny na 1.01.2021 r.

Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 18)
KODEKS KARNY
- od 25 sierpnia 2020 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny (Dz. U. poz. 1444)
- od 5 grudnia 2020 r. - ustawa z 14 sierpnia 2020 r. zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517 ze zm.)
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
- od 26 sierpnia 2020 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 sierpnia 2020 r., K 46/15 (Dz. U. poz. 1458)
- od 1 października 2028 r., 1 października 2029 r. - ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320)
KODEKS KARNY WYKONAWCZY
- od 1 stycznia 2021 r. - ustawa z 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 ze zm.)
KODEKS KARNY SKARBOWY
- od 1 października 2020 r. - ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520)
- od 1 stycznia 2021 r. - ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2122)
- od 1 lipca 2021 r. - ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320)
KODEKS WYKROCZEŃ
- od 29 listopada 2020 r. - ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112 ze zm.)
- od 30 listopada 2020 r. - ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956)
- od 5 grudnia 2020 r. - ustawa z 14 sierpnia 2020 r. zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517)
- od 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634)
KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA
- od 4 września 2020 r. - ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1423)
- od 29 listopada 2020 r. i od 6 grudnia 2020 r. - ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112 ze zm.)
- od 30 listopada 2020 r. - ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956)
- od 1 października 2029 r. - ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. )
USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
- od 1 stycznia 2021 r. - ustawa z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492 ze zm.)
- od 1 kwietnia 2021 r. - ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk sejm. nr 209, oczekuje na ogłoszenie w Dz. U.).

Książka "Zbiór karny PLUS 2021" - praca zbiorowa - oprawa miękka - Wydawnictwo Wolters Kluwer business. Książka posiada 1208 stron i została wydana w 2021 r.