pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Książki »
»
Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych
książka:

Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych

Dane szczegółowe:
Wydawca: IFiS PAN
Rok wyd.: 2010
Oprawa: miękka
Ilość stron: 400 s.
Wymiar: 155x240 mm
EAN: 9788376830131
ISBN: 978-83-7683-013-1
Data: 2010-07-19
Przecena!!! 22.05  30.00  7.95 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych - Zbigniew Sawiński - opis książki:

Właściwości prezentowanych metod znane są specjalistom od analiz ilościowych, a na przykład analiza korespondencji znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce badawczej. Nikt jednak przed Sawińskim nie powiązał ich w całość, nie pokazał kryjących się za nimi założeń i możliwości aplikacyjnych (...) Z oryginalnością poznawczą łączą się walory dydaktyczne książki. Jej tematyczna struktura ma logikę wykładu. Autor zaczynając od spraw elementarnych przechodzi do bardziej złożonych, omawiając krok po kroku właściwości rozpatrywanych metod (...), ilustruje posługiwanie się nimi na konkretnych przykładach, mówi jak należy je interpretować, a jakich wniosków unikać (...) Książka ta może być również podręcznikowym exemplum pisania o rzeczach niełatwych w odbiorze. Autor posługuje się językiem przyjaznym dla czytelnika - logicznym, precyzyjnymi zdaniami, z robieniem przerywników (...) A równocześnie napisane jest to z dystansem, dzięki komentarzom odautorskim i ogólniejszej refleksji.


Z recenzji prof. dr hab. Henryka Domańskiego

Książka „Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych” - oprawa miękka - Wydawnictwo IFiS PAN.

Książka posiada 400 stron i została wydana w 2010 r.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1: Przejrzystość znaku wobec znaczenia 1.1 Właściwości obiektów a cechy 1.2 Mechanizm zjawiska a jego zasięg. Badania jakościowe i ilościowe 1.3 Właściwości ilościowe i jakościowe
1.4 Właściwości przestrzenne 1.5 Paradoks Simpsona 1.6 Skale pomiaru 1.7 Opis wyników badań w kategoriach probabilistycznych 1.8 Dane wieloodpowiedziowe 1.9 Zapis cech w komputerowych plikach danych 1.10 Tablice jako narzędzie analizy danych 1.11 Podsumowanie

Rozdział 2: Prezentacja danych za pomocą tabel

2.1 Od pliku danych do tablicy 2.2 Utworzenie tabeli prezentującej badane zjawisko 2.2.1 Zawężenie zbiorowości badanych osób 2.2.2 Łączenie kategorii o niewielkich liczebnościach 2.2.3 Uwzględnienie bądź pominięcie kategorii rezydualnych 2.2.4 Prezentacja danych ważonych 2.2.5 Kwestia umieszczenia cechy w boczku lub w główce tabeli 2.2.6 Ustalenie kolejności kategorii 2.2.7 Wybór wielkości w polach tabeli pod kątem celu prezentacji 2.2.8 Zasady prezentowania wielkości liczbowych w polach tabeli 2.2.9 Relacje między tabelą a tekstem

2.3 Elementy tabeli i ich edycja 2.4 Uwagi końcowe

Rozdział 3: Czy niezależność istnieje?

3.1 Notacja stosowana w opisie tablic 3.2 Modele referencyjne w ujęciu konfirmacyjnym i eksploracyjnym 3.3 Niezależność stochastyczna 3.4 Niezależność jako identyczność profili 3.5 Nadrzędna rola marginesów 3.6 Marginesy jako dyspozycje do zachowań 3.7 Czy marginesy poprawnie odzwierciedlają kształt zjawiska 3.8 Niezależność a losowość 3.9 Niezależność a równość szans 3.10 Statystyczny test niezależności 3.11 Określenie siły związku 3.12 Dyskusja

Rozdział 4: W poszukiwaniu modelu zjawiska

4.1 Czym jest model związku w tablicy 4.2 Narzędzia porównywania liczebności: stosunek i różnica 4.3 Korzyści i ograniczenia różnic 4.4 Użyteczność indeksów 4.5 Wskaźniki Quételeta 4.6 Zasada wzajemności oddziaływań 4.7 Zastosowanie wskaźników Quételeta do analizy wzajemnych oddziaływań 4.8 Przykład budowy modelu: homogamia małżeńska ze względu na wiek 4.9 Ustalenie stopnia dopasowania modelu do danych 4.10 Identyfikacja pól o największej specyfice 4.11 Dyskusja

Rozdział 5: Dystanse między profilami

5.1 Wnioskowanie na podstawie podobieństwa profili 5.2 Wskaźnik różnic między profilami i jego interpretacja 5.3 Przekształcenie różnic między profilami w układ dystansów 5.4 Wartości skalowe jako wynik dopasowania średnich 5.5 Kształt związku a porządek wierszy i kolumn: homogamia małżeńska ze względu na wiek 5.6 Dopasowane średnie a podobieństwo profili 5.7 Dyskusja

Rozdział 6: Eksploracja istoty zjawiska

6.1 Reguła prostoty 6.2 Wybór miary dystansów między profilami 6.3 Tablica kanoniczna 6.4 Utworzenie tablicy kanonicznej 6.5 Własności modelu kanonicznego 6.5.1 Jednowymiarowość dystansów między profilami 6.5.2 Współrzędne kanoniczne a dopasowane średnie 6.5.3 Korelacja kanoniczna a siła związku 6.5.4 Interpretacja wskaźników Quételeta 6.5.5 Dekompozycja chi-kwadrat 6.6 Rekurencja, czyli wyjaśnienie za pomocą modelu kanonicznego tego, czego model kanoniczny nie wyjaśnił 6.7 Kanoniczna dekompozycja tablic: pełny wykład metody 6.8 Dyskusja

Rozdział 7: Obrazy zjawisk

7.1 Historia analizy korespondencji 7.2 Czym różni się analiza korespondencji od analizy kanonicznej 7.3 Zasady interpretacji rozwiązania w postaci graficznej 7.4 Bezwładność a graficzna postać rozwiązania 7.5 Wyniki analizy korespondencji nie odzwierciedlają liczebności 7.6 Wybór skal do prezentacji rozwiązania. Pochodzenie społeczne studentów różnych kierunków studiów w roku akademickim 1928/29 7.7 Granice dwuwymiarowości rozwiązania. Czyli, kto kogo cytuje 7.8 Korzyści w wypadku dużej liczby kategorii. Ilustracja na przykładzie europejskiego rynku reklamy 7.9 Cecha ilościowa w analizie korespondencji. Jak wykształcenie wiąże się z inteligencją i dochodami 7.10 Uwzględnienie w tablicy więcej niż dwóch cech 7.11 Tabela czy obraz: podsumowanie

Zakończenie Aneks A: Dowody wybranych własności Aneks B: Sposób wykonania obliczeń Literatura cytowana Indeks
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych"
Zbigniew Sawiński - autor m.in.:
Socialogical tools measuring occupations - okładka książki
Socialogical tools measuring occupations Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński;
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Produkty podobne:
Problemy nierówności społecznej - okładka książki
Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce... Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek
Podstawy demometrii - okładka książki
Podstawy demometrii Agnieszka Rossa
Poradnictwo wolontariackie - okładka książki
Poradnictwo wolontariackie Agnieszka Piasecka