pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Zarządzanie instytucją kultury. Seria: Sektor publiczny w praktyce

Dane szczegółowe:
Wydawca: C H Beck
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 372 s.
Wymiar: 165x238 mm
EAN: 9788325575892
ISBN: 978-83-2557-589-2
Data: 2015-07-02
Cena wydawcy: 139.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Stan prawny: kwieciń 2015 r.

Niniejsza publikacja została przygotowana, aby pomóc Państwu w opracowaniu i wdrożeniu w instytucjach i organizacjach działających na obszarze kultury i sztuki, nowoczesnych systemów zarządzania aktywnością administracyjną i programową.

Dzięki tej książce będą Państwo mogli:
- poznać zasady prawne funkcjonowania instytucji kultury - tworzenie, łączenie, przekazywania, podział, likwidacja IK, jak również działalność statutowa, forma prawna przekazania mienia przez organ założycielski itp.,
- poznać zasady zatrudniania (powołanie, odwołanie, konkursy), i wynagradzania dyrektora IK, jego zastępców oraz głównego księgowego - przedstawiamy również zakres ich obowiązków i odpowiedzialności,
- przygotować strategiczny plan rozwoju instytucji i organizacji zajmujących się kulturą i sztuką z podziałem na poszczególne etapy pracy nad strategią (zdefiniowanie misji i wizji IK, analiza SWOT, cele i mierniki, planowanie strategiczne, budżet strategiczny),
- zarządzać zasobami ludzkimi,
- przygotować plan finansowy instytucji kultury,
- opracować budżet zadaniowy dla poszczególnych działań w podziale na przychody i koszty,
- przygotować i zrealizować interesującą ofertę programową - zapewni to placówce frekwencję przez długi okres jej istnienia (formy aktywności zawarte w ofercie, etapy planowania oferty, grupa docelowa, sposoby planowania wydarzeń, program zajęć prezentowany w ofercie, konstruowanie budżetu oferty, wykorzystanie Internetu w prezentacji oferty),
- zarządzać projektami (planowanie projektu i jego budżetu, problem jako źródło projektu, tworzenie celów projektu, określenie rezultatów i wskaźników realizacji projektu, opis grupy docelowej, analiza rozwiązań alternatywnych, harmonogram realizacji projektu, koordynacja projektu, personel w projekcie, zarządzanie informacją w projekcie, jego sprawozdawczość i monitoring, przedstawienie projektu do konkursu dotacyjnego, studium wykonalności projektu, umowa o dofinansowanie projektu, przekazywanie płatności, projekty partnerskie),
- poznać metody konstrukcji i realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych,
- opracować formularze ewaluacyjne - omawiamy poszczególne etapy, kryteria, metody i techniki badań ewaluacyjnych i rezultaty, które powstają w wyniku jej przeprowadzenia,
- zapewnić swojej instytucji dobrą kondycję finansową - pokazujemy jak pozyskać znaczące środki finansowe pochodzące z programów dotacyjnych i od sponsorów prywatnych,
- wybrać narzędzia promocji w Internecie odpowiednie do prowadzonej działalności.

Książka wyjaśnia m.in.:
- jaką działalność inną niż kulturalna może prowadzić Instytucji kultury,
- jak opracować zadania, podzadania i działania w ramach funkcji 9 do projektu budżetu na rok 2015 w układzie zadaniowym oraz ich mierniki,
- jak zaplanować przychody i koszty w układzie zadaniowym,
- jak pozyskać środki na działalność kulturalną od sponsorów,
- jakie są zasady współpracy instytucji z innymi partnerami (współpraca z samorządowe, z organizacjami pozarządowymi, zarządzanie partycypacyjne),
- jak pozyskać finansowanie na działalność kulturalną ze środków krajowych (dotacje podmiotowe, celowe, dotacje z pożytku publicznego - otwarty konkurs ofert, tryb uproszczony, programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
- jak pozyskać finansowanie na działalność kulturalną ze środków zagranicznych (Programy Operacyjne),
- jak przygotować program imprezy okazjonalnej rozbudowanej o szereg wydarzeń towarzyszących,
- jak przygotować wzorcową ofertę kulturalną,
- jak wyznaczyć wskaźniki rezultatu projektu,
- jak opracować budżet projektu,
- jakie są etapy, kryteria, metody i techniki badań ewaluacyjnych,
- jak przygotować raport ewaluacyjny,
- jak prowadzić działania promocyjne w Internecie.

Książka "Zarządzanie instytucją kultury. Seria: Sektor publiczny w praktyce" - Robert Barański, Joanna Kos-Łabędowicz, Sławomir Liżewski, Ewa Ostapowicz, Ryszard Skrzypiec - oprawa miękka - Wydawnictwo C H Beck. Książka posiada 372 stron i została wydana w 2015 r.