pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Tkaniny zabytkowe z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów. Tom 2. XVII wiek

Autor książki:

Natalia Krupa

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Księgarnia Akademicka
Rok wyd.: 2021
Oprawa: miękka
Ilość stron: 637 s.
Wymiar: 245x300 mm
EAN: 9788374389556
ISBN: 978-83-7438-955-6
Data: 2023-09-01
185.26 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Zamiłowanie do rzemiosła artystycznego w kulturze polskiej od - zwierciedlają bogate zbiory zabytków troskliwie przechowywanych w skarbcach kościołów i klasztorów. Analiza stanu zgromadzonych zasobów sztuki kościelnej wskazuje na przewagę tekstylnych para - mentów liturgicznych pośród innych obiektów sztuki użytkowej. Szaty wykorzystywane w liturgii wykonywano z cennych tkanin stanowiących przedmiot fundacji, importu czy wtórnego wykorzy - stania. Poznanie zbiorów sztuki sakralnej pozwala odtworzyć hi - storię przemian stylowych, zachodzących we wzornictwie tkanin, z określeniem wpływów kulturowych odgrywających dużą rolę w formułowaniu stylów, kierunków artystycznych decydujących o zarysowaniu ram czasowych czy określeniu atrybucji ufundowa - nych paramentów. Przedmiotem katalogu jest naukowe opracowanie materiału za - bytkowego obejmującego tkaniny z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów. Drugi tom poświę - cono zabytkom tekstylnym z czasów XVII stulecia. Zasadniczym celem tej publikacji jest identyfikacja i uporządko - wanie znaczącego materiału tekstyliów rozproszonych w kościołach i klasztorach krakowskich. Dokładne omówienie historii, kompo - zycji, techniki wykonania uzupełnione stanem badań stanowi po - równawczą bazę danych opracowaną na podstawie materiału na co dzień trudno dostępnego, zamkniętego w skarbcach kościelnych. Katalog przyczyni się zapewne do uzupełnienia naukowych usta - leń powstałych na podstawie kolekcji muzealnych, służąc kompleksowemu omówieniu historii tkanin od XV do końca XVII stulecia.

Książka "Tkaniny zabytkowe z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów. Tom 2. XVII wiek" - Natalia Krupa (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. Książka posiada 637 stron i została wydana w 2021 r. Cena 185.26 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.