pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Solidarność Podziemna 1981-1989
Książki »
Tytuł książki:

Solidarność Podziemna 1981-1989

Autor książki:

Andrzej Friszke

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: ISP PAN
Oprawa: twarda
Ilość stron: 699 s.
Wymiar: 170x250 mm
EAN: 9788388490453
ISBN: 83-88490-45-1
Data: 2006-08-29
50.27 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

"Solidarność" zmieniła Polaków i Polskę, rozsadziła struktury komunistycznego państwa, podważyła jego legitymizację, stworzyła przesłanki przejścia do demokracji i wyzwolenia Polski z zależności od Związku Radzieckiego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uformowało się podziemie, którego wielkość i formy działania nie miały precedensu w państwach realnego socjalizmu. Celem opracowań zamieszczonych w tym tomie jest próba określenia rozmiarów podziemia, stosownych metod działania, sposobu zorganizowania struktur kierowniczych, relacji z zagranicą, a także wewnętrznych kontrowersji.
Historia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i kierownictw największych podziemnych regionów "Solidarności", jak również zasad działania wydawnictw "drugiego obiegu" oraz konspiracji naukowców, zostały napisane na podstawie różnorodnych archiwaliów, prasy i wywiadów przeprowadzonych z kilkudziesięcioma uczestnikami kierowniczych struktur podziemia".

Książka "Solidarność Podziemna 1981-1989" - Andrzej Friszke (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo ISP PAN. Cena 50.27 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Friszke Andrzej Wstęp 9
Friszke Andrzej Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" (1982-1987) 17
Powstanie TKK 17
Od wiosny do jesieni. Strategia TKK w 1982 roku 28
Rozwiązanie "Solidarności" i porażka TKK 41
Struktura i funkcjonowanie TKK 51
TKK i jej partnerzy zagraniczni 60
Długi marsz - strategia i taktyka 69
W stanie niby-niewojennym 78
Polityka policyjna 91
Próba jawnego kierownictwa 103
Bojkot 113
TKK a inne ośrodki kierownicze "Solidarności" 119
Biuro Koordynacyjne a TKK. Pieniądze i sprzęt 132
"Grobla" 145
Przełom 1986 roku 155
Amnestia i Tymczasowa Rada "Solidarności" 159
Krajowa Komisja Wykonawcza 172
Knoch Konrad Regionalna Komisja Koordynacyjna w Gdańsku w latach 1982-1989 183
Wybuch stanu wojennego w Gdańsku. Trudne początki konspiracji 184
Spotkanie "wielkiej trójki". Pierwsze wystąpienie 190
Oficjalne narodziny RKK. "Chrzest bojowy" organizacji 193
Członkowie pierwszej RKK (1982-1986) 195
Rozbicie pierwszej RKK 202
Życie w konspiracji 205
Struktura RKK 208
Media podziemne 214
Relacje z Kościołem 221
Kontakty RKK z zagranicą 222
Pozyskiwanie środków finansowych 225
Działalność RKK w latach 1982-1986 227
RKK po odejściu Halla 241
Biuro Lecha Wałęsy 244
Kryzys RKK 246
Druga RKK 247
Wybijanie się na jawność 250
Ożywienie nastrojów na Wybrzeżu 255
Koniec RKK - akcja scaleniowa 263
Podsumowanie 266
Zając Ewa Małopolska "Solidarność" w podziemiu (1982-1989) 269
Powstanie i działalność NSZZ "Solidarność" w Małopolsce 269
Grudzień 1981 273
Regionalna Komisja Wykonawcza 278
Międzydzielnicowy i Międzyzakładowe Komitety Solidarności 285
Aresztowania 289
Regionalny Komitet Solidarności 292
"Solidarność" w Hucie im. Lenina 298
Kamiński Łukasz Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk (1981-1990) 309
Początki działalności 310
W obliczu kryzysu 331
Odbudowa 335
Między podziemiem a jawnością działania 342
Olejnik Leszek Podziemne struktury NSZZ "Solidarność" w regionie Ziemia Łódzka w latach 1981-1989 353
Łódzka "Solidarność" wobec wprowadzenia stanu wojennego 354
Struktury ponadzakładowe 360
W kręgu inicjatyw władz stanu wojennego 374
Geneza i powstanie RKW 381
Podział w łódzkiej "Solidarności" 389
Na drodze do kompromisu 400
Podsumowanie 403
Friszke Andrzej Regionalny Komitet Wykonawczy Mazowsze. Powstanie, struktura, działalność (1981-1986) 405
Początki podziemia 409
Spór o formę organizacji 419
RKW 432
Biuro 436
"Tygodnik Mazowsze" 443
Finanse 449
Poligrafia 454
Radio "Solidarność" i "Armenia" 459
Grupy Oporu "Solidarni" 465
Oświata - Kultura - Nauka (OKN) 471
Akcje masowe 475
Represje 476
RKW Kulerskiego 483
Ujawnienie 484
Zakończenie 485
Kaliski Bartosz Meandry radykalizmu. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet "Solidarność" w latach 1982-1988 489
Porozumienie CDN 490
Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Samoobrony Społecznej NSZZ "Solidarność" 492
Połączenie 494
Struktura organizacyjna 496
Poligrafia i prasa 501
Uwolnienie Jana Narożniaka 503
Działania operacyjne MSW przeciwko MRKS-owi 505
Proces MRKS-u 506
Odrodzenie 508
Stosunki MRKS-u z Regionalną Komisją Wykonawczą i "Tygodnikiem Mazowsze" 510
Rewolucja radykałów i schyłek drugiego MRKS-u 519
Sowiński Paweł "Wola", czyli wolność: Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ "Solidarność", tygodnik, Grupa Polityczna 531
Początki 531
Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny 535
Grupa Polityczna 541
Ku jawności 544
Kunicki-Goldfinger Marek Społeczny Komitet Nauki 549
Brzostek Błażej "Tygodnik Wojenny" 621
Sowiński Paweł Siła wolnego słowa - Nowa, Krąg, CDN (1982-1989) 637
Indeks nazwisk i pseudonimów 667
Noty o autorach 697
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Andrzej Friszke (red.) - autor m.in.:
Kupujący tę pozycję zamówili również:
PRL - normalny kraj. Seria: Z archiwów - okładka książki

PRL - normalny kraj. Seria: Z archiwów bezpieki...

Filip Musiał, Jarosław Szarek (red.)
Psychologia Okrągłego Stołu - okładka książki

Psychologia Okrągłego Stołu

Andrzej Friszke, Janusz Grzelak, Mirosław Kofta, Adam Leszczyński, Wiktor Osiatyński, Janusz Reykowski
Produkty podobne:
NSZZ Solidarność Uniwersytetu Marii - okładka książki

NSZZ Solidarność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej...

Zbigniew Zaporowski, Mirosław Szumiło
Your Solidarity - Our Liberty. - okładka książki

Your Solidarity - Our Liberty. Wasza Solidarność...

Sławomir Łukasiewicz, Agnieszka Jaczyńska, Patryk Pleskot
Archiwum Wiktora Kulerskiego. Dokumenty - okładka książki

Archiwum Wiktora Kulerskiego. Dokumenty podziemnej...

Jan Olaszek, Andrzej Friszke (red.)