pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Sam jeden. Józef Mackiewicz – pisarz i publicysta. Seria: Literatura i Pamięć

Autor książki:

Kazimierz Maciąg

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wyd.: 2021
Ilość stron: 536 s.
EAN: 9788382293128
ISBN: 978-83-8229-312-8
Data: 2021-12-01
50.00 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Książka Kazimierza Maciąga jest monografią poświęconą życiu i tw órczości Józefa Mackiewicza, pisarza, który zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej literaturze i w polskim myśleniu o historii i polityce. […] Książka jest szerokim, bogatym w fakty i interpretacje opracowaniem uwzględ- niającym większość problemów poruszanych w bogatej już literaturze o twórczości Mackiewicza. Maciąg porządkuje tę wiedzę w przejrzystej strukturze i przedstawia ją, uzupełniając o zbadane przez siebie problemy. Zaletą pracy jest jej wyraźny konsekwentny układ. Punkt ciężkości pracy leży w opisaniu i udokumentowaniu wyjątkowości pisarstwa Mackiewicza, które Maciąg wiąże m.in. z dyskusją warstwy autentyku z tradycyjnie rozumianymi gatunkami literackimi, wpływem literatury rosyjskiej oraz podejmowaniem tematów rzadko poruszanych w polskim pisarstwie. (z recenzji prof. Marii Zadenckiej)

Monografia Kazimierza Maciąga z pewnością dobrze wpisuje się w cele serii „Literatura i Pamięć”, dla kt órej została napisana. Poświęcona jest bowiem jednemu z najwybitniejszych pisarzy polskich XX w., którego dokonania – cytuję z programu serii – „nie miały szans na pełne zaistnienie w świadomości społecznej lub które w ramach polityki kulturalnej PRL były przesłaniane stereoty- powymi, tendencyjnymi interpretacjami”, a zarazem napisana została w sposób na tyle przystęp- ny i atrakcyjny, iż ma szansę trafić do „szerokiego grona czytelników”. […] Kazimierz Maciąg napisał bowiem bardzo udaną, solidną książkę popularnonaukową, która opowiada o bohaterze książki w sposób przystępny, acz zachowujący rygory dyskursu naukowego, a przy tym zwięzły, co nie było łatwe, zważywszy na niezwykłą biografię Mackiewicza, jego bardzo duży dorobek, a wreszcie dyskusje, jakie się wokół niego toczyły.

(z recenzji prof. dr. hab. Macieja Urbanowskiego)

Kazimierz Maciąg, dr hab., prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie Polonistyki i Dzienni- karstwa. Prowadzi badania nad prozą XIX i XX w., m.in. nad nurtem realistycznym, tw órczością Kraszewskiego, Prusa, Sienkiewicza, dwudziestowiecznych realistów oraz literaturą dokumen- tu osobistego i kreacją postaci artysty oraz autobiografizmem w literaturze. Autor monografii: W kręgu problematyki „pamiętników mówionych” i „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskie j, współredaktor monografii zbiorowych oraz kilkudziesię- ciu artykułów publikowanych m.in. w „Wieku XIX”, „Tematach i Kontekstach” i monografiach.

 

Książka "Sam jeden. Józef Mackiewicz – pisarz i publicysta. Seria: Literatura i Pamięć" - Kazimierz Maciąg - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 536 stron i została wydana w 2021 r. Cena 50.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.