pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Książki »
»
Renowacje i zabytki(03)/2002
książka:

Renowacje i zabytki(03)/2002

Dane szczegółowe:
Producent: Renowacje i zabytki
Oprawa: miękka
Data:2001-01-14
Cena wydawcy: 6.00 złpozycja niedostępna

Renowacje i zabytki(03)/2002 - opis książki:

Tematy wiodące: - Wielkopolska - Ochrona i konserwacja zabytków w Wielkopolsce - Kamień - procesy niszczenia kamiennych obiektów zabytkowych - Ceramiczne materiały budowlane - właściwości techniczne.

Książka „Renowacje i zabytki(03)/2002” - oprawa miękka - Wydawnictwo Renowacje i zabytki.

Książka posiada 0 stron i została wydana w 0000 r.

Spis treści:

W Numerze:

ROZMAITOŚCI str. 6
SKOZK
Informacja o działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa od kwietnia do czerwca 2002r. str. 14

List otwarty do Pani Minister Jolanty Szymanek-Deresz Szefa kancelarii Prezydenta RP str. 15

WIELKOPOLSKA
Ochrona i konserwacja zabytków w Wielkopolsce Na terenie województwa jest 175 założeń urbanistycznych, które zachowały swój historyczny układ przestrzenny, z tego 83 znalazło się w rejestrze zabytków, podobnie jak 1071 domów i kamienic. Jako pierwsze zaczęły remontować swoje siedziby banki, powoli również właściciele prywatni przystępują do odnawiania kamienic. Przywraca się także w śródmieściach stare bruki, aranżuje oświetlenie wzorowane na starych lampach gazowych, konserwuje lub odtwarza studzienki i fontanny, ale także rzeźbę zdobiącą niegdyś elewacje kamienic. mgr Dorota MATYASZCZYK - str. 18

EGIR 2002
Wystąpienia prelegentów prezentujące w ogólnym zarysie zasób substancji zabytkowej w regionach oraz wykonane i zamierzone prace renowacyjne. Łódź - zadania w zakresie konserwacji zabytków dr Jacek WESOŁOWSKI - str. 28

Krajobraz regionu śląskiego dr Jacek OWCZAREK - str. 32

Stan i potrzeby w zakresie ochrony zabytków na Opolszczyźnie mgr Krzysztof SPYCHAŁA - str. 36

Wybrane obiekty wymagające konserwacji w regionie warmińsko-mazurskim mgr Jacek WYSOCKI - str. 41

Ochrona i konserwacja zabytków Podkarpacia w latach 1999 - 2001 mgr Mariusz Czuba - str. 46

LUBELSZCZYZNA
Ważniejsze realizacje konserwatorskie prowadzone w roku 2002 w województwie lubelskim Wśród licznych prac, podejmowanych przez właścicieli i użytkowników zabytków, uwagę zwracają te, w których zakres prac obejmuje działania kompleksowe, trudne i wyróżniające się pod względem konserwatorskim. mgr inż. arch. Halina LANDECKA - str. 52

"Winiarnia" - Rynek 8 w Lublinie mgr Małgorzata PODGÓRSKA-MAKAL - str. 58

Konserwacja XVI-wiecznej polichromii - Rynek 8 w Lublinie mgr Małgorzata PODGÓRSKA-MAKAL - str. 65

Odrysowywać, obfotografowywać, chronić relikwie przeszłości... dr Jerzy ŻYWICKI - str. 70

RYNEK
Cukier w konserwacji mgr Ewa KRÓLIKOWSKA - str. 73

Złoto płatkowe - propozycja dla konserwatorów str. 77

Klin zerowy - standardowe rozwiązanie na dachy stożkowe Wiesława HLEBOWICZ - str. 78

Oświetlenie, które eksponuje i chroni dzieła sztuki Ewa ZIELIŃSKA - str. 79

Keramzyt - właściwości i zastosowanie Najczęściej keramzyt stosowany jest jako izolacja cieplna, w pewnym stopniu także przeciwwilgociowa i akustyczna. Można nim izolować stropy, stropodachy, "dachy zielone", sklepienia, ściany fundamentowe i piwniczne, podłogi układane na gruncie, kanały instalacyjne. dr inż. arch. Maciej MOTAK - str. 80

KAMIEŃ
Sole rozpuszczalne w wodzie w procesach niszczenia kamiennych obiektów zabytkowych W literaturze brak jest normy określającej dolne bezpieczne stężenie soli rozpuszczalnych w kamieniu. Niektóre doniesienia podają, że już roztwory 0,01n wpływają na fizyko-chemiczne własności niektórych składników kamienia. Z tego punktu widzenia ilość pozostawianej w kamieniu soli rozpuszczalnej powinna być jak najmniejsza. Jednakże sole rozpuszczalne w wodzie stabilizują spoiwo kamieni, szczególnie tych, które zawierają minerały ilaste, krzemionkę koloidalną, alofany, itp.; dlatego też odsalanie należy prowadzić tak, aby soli tych pozostało ok. 0,8 %-wag. dr Sławomir SKIBIŃSKI - str. 86

ARANŻACJA, ADAPTACJA
Gospoda w Niemcach Obiekt w stylu "baroku witkiewiczowskiego" posiada wybitne walory estetyczne. Gospoda w Niemcach powstała w 1903 roku, a więc w najlepszym okresie krótkiego trwania stylu zakopiańskiego. Jej projektantami byli dwaj wybitni architekci warszawscy Franciszek Lilpop i Karol Jankowski. dr Jacek OWCZAREK - str. 95

KONSERWACJA, RENOWACJA
Uszczelnienie krypty św. Marka w Wenecji Zadanie polegało na uszczelnieniu krypty tak, aby zapobiec przedostawaniu się do wewnątrz wody morskiej. Warunkiem było zachowanie oryginalnego wyglądu wewnętrznych powierzchni ścian i posadzki. Krypta jest przykładem perfekcyjnie wykonanego uszczelnienia obiektu zabytkowego, a otwór kontrolny pozwala zwiedzającym turystom przekonać się naocznie co do wysokości lustra wody napierającej na ściany krypty. dyr. Hans-Axel KABREDE - str. 98

CERAMIKA
Ceramiczne materiały budowlane - właściwości techniczne (cz. 3) O przydatności wyrobu w konkretnym zastosowaniu decydują jego właściwości techniczne: konstrukcyjne i użytkowe. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie, mrozoodporność, przewodność cieplną, występowanie szkodliwych zanieczyszczeń, promieniotwórczość, odporność chemiczną i biologiczną oraz trwałość. dr inż. Lucyna WESTFAL - str. 100

FORUM
Konserwacja zabytków a nowe technologie adiunkt Mieczysław STEC - str. 109

ZASADY I STAWKI
Zasady i stawki wynagradzania artystów plastyków - konserwatorów dzieł sztuki Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki - str. 112 KARTY TECHNICZNE - blacha i orynnowanie, tynki i zaprawy, preparaty chemiczne, ceramika, stolarka otworowa str. 114-122

CENNIKI - tynki i zaprawy, preparaty chemiczne, ceramika str. 123-126

ARTYKUŁY SPONSOROWANE
Calcimur - nowy program materiałów na bazie dyspergowanego wapna str. 84
Kościół św. Jakuba str. 108
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Renowacje i zabytki(03)/2002"
Produkty podobne:
Rozbiórki budynków i budowli - okładka książki
Rozbiórki budynków i budowli Anna Rawska-Skotniczny, Artur Margazyn