pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia - kult - kontekst społeczny

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2016
Oprawa: miękka
Ilość stron: 328 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788380612860
ISBN: 978-83-8061-286-0
Data: 2016-11-08
Cena wydawcy: 30.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia - kult - kontekst społeczny.

Książka "Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia - kult - kontekst społeczny" - Andrzej Gil, ks. Mirosław Kalinowski, Ihor Skoczylas (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 328 stron i została wydana w 2016 r.

Spis treści:

s. bp Michał Janocha, Cudowne objawienie albo Phoenix quarto redivivus
Владика Міхал Яноха, Чудесне об явлення або Phoenix quarto redivivus

Od Redaktorów
Від Редакторів


Ikonografia oraz kult / Іконографія та культ

Skróty / Скорочення

Володимир Александрович, Іконографічна традиція Холмської ікони Богородиці
Wołodymyr Ałeksandrowycz, Ikonograficzna tradycja Chełmskiej ikony Bogurodzicy

Andrzej Gil, Kult ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Źródła i konteksty
Анджей Ґіль, Культ ікони Холмської Богородиці. Джерела та контексти

Paweł Sygowski, Kolejne sukienki i inne dekoracje ikony Matki Boskiej Chełmskiej
Павел Сиґовський, Шати та інше оздоблення ікони Холмської Богородиці

Dorota Wereda, Rola biskupa Maksymiliana Ryłły w kreowaniu kultu wizerunku Matki Boskiej Chełmskiej
Дорота Вереда, Роль холмського владики Максиміліана (Рила) в поширенні культу Матері Божої Холмської

Piotr Kondraciuk, Obrazy Matki Boskiej Chełmskiej w kościołach rzymskokatolickich na obszarze dawnej diecezji chełmskiej
Пйотр Кондратюк, Ікони Холмської Богородиці в римо-католицьких храмах на терені давньої Холмської єпархії

Оксана Ременяка, Новітня історія ікони Богородиці Холмської
Oksana Remieniaka, Najnowsza historia obrazu Matki Boskiej Chełmskiej

Piotr Krasny, Mirosław P. Kruk, Kilka uwag o okcydentalizacji sztuki cerkiewnej w monarchii jagiellońskiej
Пйотр Красни, Мірослав П. Крук, Декілька зауваг про окциденталізацію церковного мистецтва в Яґеллонській монархії


Kontekst społeczny / Суспільний контекст

Adrian Jusupović, Miasto stołeczne Daniela Romanowicza. Dzieje Chełma do połowy XIV wieku
Адріан Юсуповіч, Столичне місто Данила Романовича. Історія Холма до середини XIV століття

Ryszard Szczygieł, Chełm w XV-XVIII wieku
Ришард Щиґел, Холм у XV-XVIII століттях

Andrzej Wawryniuk, Chełm w końcu XVIII - początkach XXI wieku. Od Nowej Galicji Zachodniej do III Rzeczypospolitej
Анджей Вавринюк, Холм наприкінці XVIII - на початку XXI століть. Від Нової Західної Галичини до Третьої Речі Посполитої

Ігор Скочиляс, Київська митрополія та її Холмсько-Белзька єпархія як Slavia Unita (XVII-XVIII століття)
Ihor Skoczylas, Metropolia kijowska oraz jej eparchia chełmsko-bełska jako Slavia Unita (XVII-XVIII wieku)

Robert Kozyrski, Troska szlachty o unicką katedrę w Chełmie, obraz Matki Boskiej Chełmskiej i bazylianów (na podstawie akt sejmiku chełmskiego XVII-XVIII wieku)
Роберт Козирський, Турбота шляхти про унійну катедру в Холмі, образ Холмської Богородиці та василіан (на підставі актів Холмського сеймика XVII-XVIII століть)

Beata Lorens, Monaster bazyliański w Chełmie w XVII i XVIII wieku
Беата Лоренс, Василіанський монастир у Холмі XVII-XVIII століть

O Autorach i Redaktorach
Про авторів та редакторів


Oceń, napisz recenzję/opinię [+]