pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym

Autor książki:

Mateusz Tchórzewski

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wolters Kluwer business
Rok wyd.: 2018
Oprawa: twarda
Ilość stron: 276 s.
Wymiar: 154x216 mm
EAN: 9788381248327
ISBN: 978-83-8124-832-7
Data: 2018-09-25
Cena wydawcy: 129.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym wywierają zasadniczy wpływ na konstrukcję i funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.

W monografii znajdziesz usystematyzowane i spójne praktyczno-teoretyczne kompendium wiedzy z zakresu normatywnej koncepcji przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Jest ona cenną pomocą w procesie interpretowania i tworzenia przepisów prawa w zakresie objętej przedmiotową tematyką.

W książce odnajdziesz również:
- autorski wzorzec przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym,
- analizę poszczególnych przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w ustawie o podatku od osób prawnych,
- uwagi o charakterze de lege lata oraz de lege ferenda przy uwzględnieniu autorskiego modelu przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym,
- analizę dorobku judykatury sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości z omawianego zakresu.

Autor omawia m.in.:
- typy zdarzeń skutkujących zaistnieniem przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym,
- zidentyfikowanie i przyporządkowanie poszczególnych typów przychodów odpowiadającym im metodom regulacji,
- przychody nietworzące podstawy opodatkowania wskutek bezpośredniej i pośredniej dyspozycji ustawodawcy,
- przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
- zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzone udziały lub akcje w spółce,
- przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela,
- środki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną oraz z tytułu wystąpienia z takiej spółki,
- odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych,
- wartości świadczeń wolontariuszy udzielanych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- przychody osób prawnych zwolnionych z opodatkowania.

Książka "Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym" - Mateusz Tchórzewski - oprawa twarda - Wydawnictwo Wolters Kluwer business. Książka posiada 276 stron i została wydana w 2018 r.