pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko: autor tytuł  24h
Księgarnia »
Książki »
»
Przegląd Historyczny. Tom XCVI. Zeszyt 3 / 2005
książka:

Przegląd Historyczny. Tom XCVI. Zeszyt 3 / 2005

Dane szczegółowe:
Wydawca: DiG
Oprawa: miękka
Ilość stron: 133 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 977003321805503
ISSN: 0033-2186
Data: 2006-08-16
Cena: 17.59  Cena wydawcy: 20.00 zł Oszczędzasz: 2.41 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Przegląd Historyczny. Tom XCVI. Zeszyt 3 / 2005 - opis książki:

Jedno z najstarszych pism historycznych w Polsce, od tomu XC: 1999 wydawane przez Wydawnictwo Di G i przygotowywane wspólnie z Towarzystwem Miłośników Historii i Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Książka „Przegląd Historyczny. Tom XCVI. Zeszyt 3 / 2005” - oprawa miękka - Wydawnictwo DiG.

Książka posiada 133 stron i została wydana w 0000 r.

Spis treści:

K. POMIAN — Niższe? Wyższe? Równe? Cywilizacja europejska wobec innych 391
ROZPRAWY
I. ŁUĆ — CONCORDIA PRAETORIANORUM i FIDES PRAETORIANORUM na denarach z roku 69 n.e .403
N. KRÓLIKOWSKA — Udział muzułmanek w lokalnym życiu społecznym w Imperium Osmańskim w XVI–XVIII wieku 421
P. ŻUREK — Akcja Hotelu Lambert na rzecz obalenia bana Chorwacji Josipa Jelačicia w dobie Wiosny Ludów . .439
MATERIAŁY
M. STRASZEWICZ — Testament Anny z Korsaków Rahoziny z 1563 roku. Przyczynek do dziejów jeńców połockich 449
L. JAŚKIEWICZ — Książę Aleksander Imeretyński o społeczeństwie Królestwa Polskiego w przededniu wizyty cara Mikołaja II (memoriał z 24 lipca /5 sierpnia 1897) . . 459
DYSKUSJE
A. WYROBISZ — Wizerunek mężczyzny w nowożytnej sztuce europejskiej. Jakiego mężczyzny? (uwagi o książce Männlichkeit im Blick. Visuelle Inszenierungen in der Kunst seit Frühen Neuzeit, wyd. Mechtild F e n d i Marianne K o o s) .467
J. TOMASZEWSKI — O pogromie w Brześciu, administracji polskiej na kresach wschodnich i pięknej sztuce edycji dokumentów (na marginesie książki Wojciecha Ś l e s z y ń s k i e g o) 475
PREZENTACJE
M. JANOWSKI — Poza sporami o pamięć narodową (45. Zjazd Historyków Niemieckich, Kilonia, 14–17 września 2004) 481
PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM XCVI, 2005, ZESZ. 3, ISSN 0033–2186 RECENZJE D. BRODKA, Die Geschichtsphilosophie in der spätantiken Historiographie. Studien zu Prokopios von Kaisareia, Agathias von Myrina und Theophylaktos Simokkates (W. Ceran) . 487
Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu (Stan bádania o dejinách Spiša), red. Ryszard Gł a d k i e w i c z, Martin Homz a, przy współudziale Michała P u ł a w s k i e g o i Michala S l i v k i (K. Baczkowski) 489
M. ANGOLD, The Fourth Crusade: event and context (T. Wo l i ń s k a ) 492
M. VALE, The Princely Court. Medieval Courts and Culture in North–West Europe (R. B u b c z y k ) 497
Życie codzienne w XVIII–XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności, pod red. Bożeny P ł o n k i – – S y r o k i i Andrzeja S y r o k i (M. Kopczyński) .499
J. GRABOWSKI, Pamiętniki wojskowe 1812–1814, słowo wstępne Bogdan B o r u c k i i Andrzej B r z o z o w s k i (W. Witczak) . .504
M. PIOTROWSKA–MARCHEWA, Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815–1863 (A. Szwarc) 507
V. PRŮCHA a kolektiv, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992, I. dil, období 1918–1945 (J. Tomaszewski) 511
Polacy na Zaolziu 1920–2000. Polácí na Těšínsku. Zbiór referatów z konferencji naukowej, która odbyła się 13.–14.10.2000 w Czeskim Cieszynie. Sbornik příispěvků z vědecké konference konané ve dnech 13.–14.10.2000 v Českém Tešíně, red. Józef S z yme c z e k (J. Tomaszewski) . 514
M. W. WANATOWICZ, Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945–2003 w świadomości społecznej (J. Tomaszewski) .516
LISTY DO REDAKCJI . .519
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Przegląd Historyczny. Tom XCVI. Zeszyt 3 / 2005"
Produkty podobne: