pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
książka:

Przegląd filozoficzno-literacki. Lem 1 (22) / 2009

Dane szczegółowe:
Producent: Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wyd.: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 321 s.
ISSN: 1643-2045
Data:2001-02-05
Cena wydawcy: 17.33 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Dla podkreślenia specyfiki określonej hipotezy Lem często skłania czytelnika do odczytywania tekstów na dwóch poziomach równocześnie. Te spośród jego dzieł, które najsilniej skupiają się na problemach wiedzy i rozumienia, zarazem subtelnie je odzwierciedlają w problemach bohaterów, co staje się interpretacyjnym wyzwaniem dla czytelnika. Innymi słowy, pisarz stawia przed odbiorcą problemy interpretacyjne analogiczne do problemów wiedzy czy rozumienia modelowanych w jego dziełach
Peter Swirski

Jeżeli makabra jest czymś innym niż groteska, to na czym polegają różnice? Pierwszą i chyba najważniejszą z nich można wskazać od razu. Groteska ma w sobie zazwyczaj komponent niepowagi. W grotesce jest coś śmiesznego, coś komicznego - w taki sposób egzorcyzmuje się za jej pomocą cierpienie, śmierć i rozkład. Tymczasem w makabrze nie ma ani śladu żartu, szyderstwa czy śmieszności. Makabra jest poważna i tylko poważna. To dlatego Wielenieckiemu Komizm Bystronia "nie zgadza się" z całą resztą sytuacji
Paweł Majewski

Jak sądzę, ideałem poznawczego dyskursu nie jest u Lema bynajmniej język "twardej" nauki. A raczej: ten język, choć lepiej od innych zabezpieczony przed popadaniem w dowolność i sprzeczności, sam dla siebie niewiele potrafi, gdy staje przed nim zadanie opisania i przyswojenia ludzkiej kulturze jakiegoś naprawdę nowego dla niej przedmiotu. Każdą tego rodzaju Obcość kultura atakuje od razu całą wiązką różnych języków - od fizykochemicznych analiz i filozoficznego eseju czy dialogu aż po artykuł w prasie brukowej bądź kazanie wędrownego kaznodziei. Te języki nie są równoważne i nie zapewniają podobnego "zysku poznawczego" w sensie informacyjnym, ale ich wielość jest jakoś potrzebna kulturze. Bo przyswojenie Obcości wymaga działania na wielu polach: ma swój aspekt statecznie deskryptywny, ma też - mitologiczny czy religijny.

Jerzy Jarzębski

Książka "Przegląd filozoficzno-literacki. Lem 1 (22) / 2009" - oprawa miękka - Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Książka posiada 321 stron i została wydana w 2009 r.

Spis treści:

Paweł Majewski - Lem - nowy filozof (s. 9-10)

KLASYKA

Stanisław Lem - Przedmowa do Maski (przeł. W. Jaźniewicz i M. Płaza) (s. 11-13)
Stanisław Lem - Posłowie do Śledztwa (przeł. W. Jaźniewicz i M. Płaza) (s. 15-17)
Stanisław Lem - Bezpieczna technika bez niebezpieczeństwa? (przeł. W. Jaźniewicz i M. Płaza) (s. 19-24)

ROZPRAWY

John Perry Barlow - Deklaracja Niepodległości Cyberprzestrzeni (przeł. P. Majewski) (s. 25-27)
Robert Pepperell - Manifest posthumanistyczny (przeł. P. Majewski) (s. 29-40)
Slavoj Žižek - Żadnego seksu! To jest posthumanizm! (przeł. P. Majewski) (s. 41-51)
Jerzy Jarzębski - Poznanie u Lema. Wariacje genologiczne (s. 53-60)
Peter Swirski - Gry z Wszechświatem: o nauce i jej uprzedzeniach w Niezwyciężonym Stanisława Lema (przeł. M. Płaza) (s. 61-88)
Maciej Dajnowski - Między uniformizacją a płynnością formy. Postać groteskowa w prozie Lema jako vehiculum myśli filozoficzno-społecznej (s. 89-103)
Michał Choptiany - Dwa oceany i myślenie transludzkie. Solaris Stanisława Lema a posthumanizm Wolfganga Welscha (s. 105-125)
Paweł Majewski - Lem fantastyczny czy makabryczny? O możliwym źródle pisarstwa nie-realistycznego (s. 127-153)
Maciej Płaza - Lem i Poe czyli o pewnej dalekiej przyjaźni (s. 155-176)
Andrzej Wasilewski - Kultura, technologia, literatura. Stanisław Lem o kryzysie kulturowym (s. 177-198)
Paweł Okołowski - Turpizm i wierność. O neolukrecjańskiej erotyce Stanisława Lema (s. 199-211)
Wiktor Jaźniewicz - Rosyjskojęzyczne publikacje Stanisława Lema (s. 213-234)
Aleksandr Gricanow - Hasła Lem i Solaris z rosyjskich encyklopedii filozoficznych (przeł. W. Jaźniewicz i P. Okołowski) (s. 235-238)

TWÓRCZOŚĆ
Magda Milanowicz - Szukajcie, nie znajdziecie (s. 239-292)

FORUM PHILOSOPHICUM
Bartłomiej Knosala - Koncepcja mitu jako zapisu reakcji społecznej na zmianę techniczną u Giambattisty Vico i Marshalla McLuhana (s. 293-306)
Paweł Majewski - Sztuka pamięci a psychodynamika oralności. Kilka uwag o dwóch modelach zapamiętywania (s. 307-322)

Noty o autorach (s. 323-326)