pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
podręcznik:

Prawo rolne

Dane szczegółowe:
Wydawca: LexisNexis
Rok wyd.: 2006
Oprawa: miękka
Ilość stron: 528 s.
Wymiar: 168x236 mm
EAN: 9798373345606
ISBN: 8373345604
Data: 2009-02-25
pozycja niedostępna

Prawo rolne - opis wydawcy:

Prawo rolne pod redakcją naukową prof. Andrzeja Stelmachow-skiego — to podręcznik akademicki autorów reprezentujących: Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Jagielloński, Uniwer-sytet Warszawski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Rzeszowie, Uniwersytet w Białymstoku, zrzeszonych w Stowa-rzyszeniu Agrarystów Polskich. Podręcznik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia, stając się w zamyśle próbą zintegrowania za-równo środowiska, jak i programów nauczania prawa rolnego (wraz z prawem żywnościowym).
Tradycyjny sposób prezentacji systemu prawa rolnego został przebudowany przez Autorów ze względu na toczący się proces dostosowywania prawa polskiego do ustawodawstwa Unii Eu-ropejskiej, wskazując te dziedziny, w których obowiązuje ono także w Polsce. Autorzy przedstawili korzenie historyczne pol-skiego ustawodawstwa rolnego wraz z jego tendencjami rozwojo-wymi. Ukazali modele rozwiązywania kluczowych problemów agrarnych w skali prawno-porównawczej oraz sposoby regulo-wania zagadnień praktycznych w obowiązującym (a także pro-jektowanym) prawie polskim. Dzięki takiej konstrukcji opracowa-nie może być przydatne nie tylko dla studentów prawa i admini-stracji, ale także dla praktyków zajmujących się prawem rol-nym.
Stan prawny na 15 marca 2006 roku.
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!
Sobota, 23 Marca 2019 roku.