pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Dane szczegółowe:
Wydawca: INFOR Grupa
Rok wyd.: 2022
Oprawa: miękka
Ilość stron: 548 s.
Wymiar: 165x235 mm
EAN: 9788382681581
ISBN: 978-83-8268-158-1
Data: 2022-05-06
Cena wydawcy: 199.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Publikacja jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposób należy interpretować obowiązujące regulacje oraz w jakim zakresie można je stosować. Uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach, które weszły w życie w 2022 r. Dotyczą one m.in. dodatku osłonowego oraz rozszerzenia katalogu przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za jego pobyt w placówce. Autorki opisują także zmiany w przepisach dotyczące pracowników socjalnych, wynikające z nowelizacji uchwalonej w roku 2021. Objaśniają też szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które bezpośrednio dotyczą systemu pomocy społecznej i zatrudnionych w nim pracowników.

Komentarz do ustawy o pomocy społecznej zawiera liczne odniesienia do przepisów innych ustaw oraz aktów wykonawczych, które również zostały w nim omówione. Autorki przytaczają także aktualne orzecznictwo, wskazujące obowiązujące linie orzecznicze w sprawach spornych lub budzących istotne wątpliwości interpretacyjne. Całość stanowi praktyczny przewodnik po systemie pomocy społecznej, omawiający m.in.:
-zasady pomocy społecznej,
-podział zadań pomocy społecznej między administrację publiczną - zadania administracji rządowej oraz zadania własne gminy i powiatu,
-instytucje pomocy społecznej,
-formy i tryb udzielanej pomocy, w tym kryteria przyznawania świadczeń.

Publikacja z pewnością ułatwi lepsze i szybsze zrozumienie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych. Przede wszystkim jednak usprawni stosowanie tych przepisów oraz rozwiązywanie kwestii spornych. Z tego względu opracowanie to polecamy szczególnie:
-osobom zajmującym się zawodowo pomocą społeczną,
-pracownikom socjalnym,
-pracownikom administracji publicznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
-prawnikom specjalizującym się w zagadnieniach systemu pomocy społecznej.

Dzięki naszej publikacji każda z tych osób bez trudu wdroży w swojej codziennej pracy najnowsze regulacje dotyczące m.in.:
-zwiększenia kwoty dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego,
-zmniejszenia okresu pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy,
-umożliwienia zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
-ustalenia ścieżki awansu zawodowego dla pracowników socjalnych,
-wprowadzenia pomocy psychologicznej dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia w terenie.

O AUTORKACH:
Magdalena Kasprzak - doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalistka w zakresie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej oraz w zakresie systemu pomocy społecznej, wykładowca akademicki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała m.in. w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy. Od 2013 r. działa również społecznie w sektorze organizacji pozarządowych.

Joanna Nowicka - radca prawny, specjalistka w zakresie prawa finansowego i finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu pomocy społecznej, a także prawa gospodarczego, w tym prawa antymonopolowego, prawa konkurencji i prawa Unii Europejskiej. Jest dyplomowanym prawnym konsultantem projektów finansowanych ze środków unijnych. Od 2013 r. działa również społecznie w sektorze organizacji pozarządowych.

Książka "Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy" - Magdalena Kasprzak, Joanna Nowicka - oprawa miękka - Wydawnictwo INFOR Grupa. Książka posiada 548 stron i została wydana w 2022 r.