pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
książka:

Politeja nr 11/2009

Dane szczegółowe:
Producent: Księgarnia Akademicka
Rok wyd.: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 504 s.
ISSN: 1733-6716
Data: 2006-02-22
25.20 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Politeja - półrocznik Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest, zgodnie z zamierzeniem swoich inicjatorów, forum, na którym toczy się debata o kształtującej się i dynamicznej w swoich przemianach rzeczywistości.

Książka "Politeja nr 11/2009" - oprawa miękka - Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. Książka posiada 504 stron i została wydana w 2009 r. Cena 25.20 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Ze wspólną historią do wspólnej przyszłości. Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej Pana Vygaudasa Usackasa na Uniwersytecie Jagiellońskim wygłoszone w dniu 21 kwietnia 2009 roku

ARTYKUŁY:
RZECZYWISTOŚĆ I DZIEDZICTWO PRL-U

Lech Mażewski, Ustrój PRL a typy ustrojów w Polityce Arystotelesa Janusz Goćkowski, Pan Cogito w spustoszonym stuleciu (tradycyjny inteligent wobec komunistycznej socjotechniki)
Krzysztof Brzechczyn, Społeczna rola uczonego a rola tajnego współpracownika organów bezpieczeństwa państwa. O wpływie posttotalitarnego dziedzictwa
Karolina Golemo, Polska komunistyczna i Polska "solidarnościowa" w oczach włoskiej lewicy. Opinie ekspertów

ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

Maja Megier, Liberalizacja handlu czy zagraniczna pomoc gospodarcza? Zwalczanie biedy i nierówności w dobie globalizacji
Rafał Riedel, Kontestacja państwa dobrobytu a integracja europejska - perspektywa neofunkcjonalistyczna
Krzysztof Żarna, Wybrane aspekty przystąpienia Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku)
Wojciech Szczepański, Wyzwania polityczne i społeczne towarzyszące procesowi integracji Chorwacji z Unią Europejską
Dominika Mikucka-Wójtowicz, Tendencje autorytarne w chorwackiej polityce drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku - przyczyny zahamowania procesu demokratyzacji
W.J. Korab-Karpowicz, Turcja na rozdrożu - europeizacja czy islamizacja?
Ewa Szczepankiewicz, Niedokończona dekolonizacja Sahary Zachodniej - historia i perspektywy rozstrzygnięcia konfliktu
Paulina Matera, Stany Zjednoczone Ameryki wobec członkostwa Wielkiej Brytanii w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej
Marta Młodzianowska, Współczesna amerykańska religijność. Odczucia, postawy i praktyki religijne protestantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Patrycja Lipold, Międzynarodowi gracze. Wymiana technologii nuklearnej pomiędzy Koreą Północną a Pakistanem

MYŚL POLITYCZNA

Tomasz Szczech, Jan Kalwin - nietolerancja umiarkowana
Czesław Wróbel, Zbiorowości ludzkie oraz kryteria ich oceny w filozofii Stanisława Staszica
Rafał Kuś, Myśl polityczna Feliksa Młynarskiego
Ryszard Tomczyk, Kyrył Trylowśkyj i jego ostatnie polityczne przedsięwzięcie: Ukraińska Partia Socjalistyczno-Radykalna Lewica w latach 1927-1928
Rafał Olszowski, Russell Kirk i koncepcja Niezmiennych Zasad
Adrian Powęska, Hermeneutyczny dyskurs rozumienia. Człowiek, tożsamość i tradycja kulturowa w filozofii Hansa-Georga Gadamera
Marek Delong, Historia idei według Isaiaha Berlina
Howard Williams, Situating Nationalism and Nationalist Theory
Marta Soniewicka, Współczesny spór o koncepcję człowieka w społeczeństwie liberalnym

VARIA

Bogumił Grott, Wiktor Poliszczuk - zmarły historyk ukraińskiego nacjonalizmu
Agnieszka Lipska-Sondecka, Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej
Tomasz Jakubec, Dlaczego Polacy nie lubią sporu w polityce? O romantycznej
genezie pewnej postawy wobec współczesnego życia politycznego w Polsce

RECENZJE

Dariusz Góra-Szopiński, Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów
Paweł Laidler, Grzegorz Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku
Rafał Opulski, O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej, wybór i opracowanie tekstów Sławomir Łukasiewicz
Bogumił Grott, Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Eugeniusz Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946
Beata Kosowska-Gąstoł, Współczesne systemy polityczne, red. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska
Joanna Sondel-Cedarmas, Maciej Marszał, Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939
Błażej Sajduk, Robert A. Dahl, Bruce Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna