pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Phraseology in English Pharmaceutical Discourse: A Corpus-Driven Study of Register Variation

Autor książki:

Łukasz Grabowski

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 312 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788373956438
ISBN: 978-83-7395-643-8
Data: 2015-04-02
30.38 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

This book presents the results of an empirical study focusing on a description of linguistic variation across and within selected English pharmaceutical text types, such as patient information leaflets, summaries of product characteristics, clinical trial protocols, and chapters from academic textbooks on pharmacology. The study combines selected concepts from the fields of register analysis and phraseology with corpus linguistics methodology. The study results provide a comprehensive description of similarities and differences in terms of the use and discourse functions of keywords, lexical bundles and phrase frames found in the English pharmaceutical discourse. Also, the results revealed salient links between the situational characteristics of the four pharmaceutical text varieties on the one hand, and the use and functions of the most frequent vocabulary and phraseology. The study provided an up-to-date description of the English language used in the pharmaceutical domain. The book is intended for researchers and advanced students of linguistics interested in phraseology and the English language used for specific (pharmaceutical) purposes, for ESP teachers, and for those practitioners in the pharmaceutical field who are non-native speakers of English. Niniejsza monografia przedstawia wyniki badania empirycznego polegającego na opisaniu językowego zróżnicowania wybranych typów angielskich tekstów farmaceutycznych, takich jak ulotki dla pacjentów, skrócone charakterystyki produktów leczniczych, protokoły z badań klinicznych leków oraz rozdziały z podręczników akademickich z dziedziny farmakologii. U podstaw badania leży synteza wybranych koncepcji zaczerpniętych z analizy rejestrów języka oraz frazeologii z metodologią językoznawstwa korpusowego. Wyniki badania dostarczają możliwie pełnego opisu podobieństw i różnic co do wyboru i funkcji dyskursywnych słów kluczowych, zbitek wielowyrazowych i ram frazowych w obrębie angielskiego dyskursu farmaceutycznego. Ponadto rezultaty badania wykazały istotny związek pomiędzy funkcjami komunikacyjnymi i kontekstem użycia poszczególnych typów tekstów farmaceutycznych a dystrybucją, frekwencją i funkcjami dyskursywnymi najczęściej używanej leksyki i frazeologii. Przeprowadzone badanie dostarczyło nowe i aktualne dane niezbędne do opisu języka angielskiego używanego w celach specjalistycznych w sektorze farmaceutycznym.

Książka adresowana jest do badaczy i specjalistów w dziedzinie językoznawstwa, studentów wyższych lat kierunków filologicznych zainteresowanych frazeologią i językiem angielskim używanym dla celów specjalistycznych (farmaceutycznych), a także do nauczycieli specjalistycznego języka angielskiego i tych pracowników sektora farmaceutycznego, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym.

Książka "Phraseology in English Pharmaceutical Discourse: A Corpus-Driven Study of Register Variation" - Łukasz Grabowski - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Książka posiada 312 stron i została wydana w 2015 r. Cena 30.38 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.