pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
System Prawa Administracyjnego. Tom 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza...
książka:

System Prawa Administracyjnego. Tom 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji

Dane szczegółowe:
Wydawca: C H Beck
Rok wyd.: 2016
Oprawa: Twarda z obwolutą
Ilość stron: 710 s.
Wymiar: 160x240 mm
EAN: 9788325587437
ISBN: 9788325587437
Data: 2016-09-07
Cena: 379.85  Cena wydawcy: 399.00 zł Oszczędzasz: 19.15 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 1-3 dni

System Prawa Administracyjnego. Tom 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza... - opis wydawcy:

Tom 12 z serii Systemu Prawa Administracyjnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej w administracji.

Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z:
- ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173), które określają zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności;
- ustawy z 28.4.2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 133, poz. 660 ze zm.), które wprowadziły alternatywny system dochodzenia szkód wyrządzonych pacjentom przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w szpitalu;
- ustawy z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1491), które zwiększają zakres kompetencji władczych Prezesa NFZ wobec jednostek;
- ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), które określają zasady odpowiedzialności podmiotów leczniczych, np. za odmowę udzielenia świadczenia.

Autorzy uzupełnili także publikację o omówienie szczególnych problemów przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód wynikających z legalnych działań administracji. Analiza poglądów judykatury i doktryny pokazuje, że zagadnienie nie jest tak oczywiste, a w odniesieniu do niektórych roszczeń rodzi wręcz zasadnicze rozbieżności w ocenach.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej w administracji. Autorzy omawiają:
- genezę i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa;
- współczesne modele odpowiedzialności odszkodowawczej administracji i ich tendencje rozwojowe;
- filozoficzne i aksjologiczne uzasadnienia obowiązku indemnizacyjnego administracji;
- konstytucjonalizację prawa podmiotowego do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej (m.in. analiza przesłanek odpowiedzialności z tytułu bezprawia władzy w świetle Kodeksu cywilnego oraz art. 77 Konstytucji RP, a także według innych regulacji pozakodeksowych);
- odpowiedzialność deliktową administracji w świetle Kodeksu cywilnego (m.in. zasadę ryzyka, zasadę słuszności, zagadnienia prawa międzyczasowego, podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych podmiotów publicznoprawnych za czynności niewładcze);
- przesłanki odpowiedzialności deliktowej za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej (m.in. odpowiedzialność z tytułu bezprawia judykacyjnego oraz normatywnego, podstawy odpowiedzialności komornika sądowego, zakres obowiązku naprawienia szkody);
- przesłanki odpowiedzialności za działania legalne administracji (m.in. zakres przedmiotowy, ocena zdarzenia wywołującego szkodą, rola związku przyczynowo-skutkowego, zakres odszkodowania);
- realizację roszczeń odszkodowawczych (m.in. zakres podmiotowy, forma rekompensaty, droga dochodzenia roszczeń, przedawnienie roszczeń, znaczenie regresu dla funkcjonowania systemu odpowiedzialności administracji za wyrządzone szkody).

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w sprawach sądowoadministracyjnych. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!
Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk - autor m.in.:
Służąc dobru wspólnemu - okładka książki
Służąc dobru wspólnemu Katarzyna Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk (red.);
Produkty podobne:
Kierunki rozwoju prawa administracyjnego - okładka książki
Kierunki rozwoju prawa administracyjnego Rafał Stackiewicz (red.)
Czwartek, 25 Kwietnia 2019 roku.