pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Książki »
»
Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza
książka:

Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2011
Oprawa: miękka
Ilość stron: 306 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788377023419
ISBN: 837702341-5
Data: 2012-03-15
31.20  32.00  0.8 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 3-5 dni

Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza - Antoni Dębiński, Leszek Pietraszko - opis książki:


Antoni Dębiński, Leszek Pietraszko
OD REDAKTORÓW
Antoni Dębiński, Leszek Pietraszko
FROM THE EDITORS
Stanisław Wilk
PRZEMÓWIENIE REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
Stanisław Wilk
THE SPEECH OF THE RECTOR OF JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN
Leszek Pietraszko
PRZEMÓWIENIE DYREKTORA KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
Leszek Pietraszko
THE SPEECH OF THE DIRECTOR OF THE NATIONAL SCHOOL OF JUDICIARY AND PUBLIC PROSECUTION
Stanisław Fic
PRZEMÓWIENIE ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA LUBLINA
Stanisław Fic
THE SPEECH OF THE DEPUTY MAYOR OF LUBLIN
Henryk Łucjan
PRZEMÓWIENIE PREZESA FUNDACJI ROZWOJU LUBELSZCZYZNY
Henryk Łucjan
THE SPEECH OF THE PRESIDENT OF THE FOUNDATION FOR LUBELSKIE DEVELOPMENT
Antoni Dębiński
PRAWO RZYMSKIE JAKO PODSTAWA KULTURY EUROPEJSKIEJ
ROMAN LAW AS THE FOUNDATION OF EUROPEAN CULTURE (summary)
Tadeusz Piłat
TRADYCJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI JAKO ELEMENT KULTURY POGRANICZA POLSKO–UKRAIŃSKIEGO
TRADITION IN THE JUDICIAL SYSTEM AS AN ELEMENT OF THE POLISH–UKRAINIAN CROSS-BORDER CULTURE (summary)
Dennis Rodwell
EVALUATIONS AND RECOMMENDATIONS OF UNESCO AND ICOMOS FOR THE CONSERVATION OF HISTORIC CITIES UNDER NATIONAL LAWS
Dennis Rodwell
OCENY I ZALECENIA UNESCO I ICOMOS W ZAKRESIE OCHRONY MIAST HISTORYCZNYCH W RAMACH USTAWODAWSTWA KRAJOWEGO
EVALUATIONS AND RECOMMENDATIONS OF UNESCO AND ICOMOS FOR THE CONSERVATION OF HISTORIC CITIES UNDER NATIONAL LAWS (summary)
Katarzyna Zalasińska
OCHRONA PRAWNA HISTORYCZNYCH ZAŁOŻEŃ PRZESTRZENNYCH
LEGAL PROTECTION OF HISTORICAL SPATIAL LAYOUTS (summary)
Halina Landecka
MIASTA HISTORYCZNE W PRAWNYM SYSTEMIE OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE
HISTORIC CITIES IN THE LEGAL FRAMEWORK OF MONUMENT PROTECTION IN POLAND (summary)
Ewa Kipta
PRZYSZŁOŚĆ MIAST HISTORYCZNYCH W ZAŁOŻENIACH DO USTAWY O ROZWOJU MIAST
FUTURE FOR HISTORIC CITIES: A PROPOSAL FOR THE LEGISLATION ON URBAN REHABILITATION AND DEVELOPMENT (summary)
Irena Ławrowska
REWITALIZACJA TERYTORIUM HISTORYCZNEGO CENTRUM MIASTA I TWIERDZY BRZESKIEJ. AKTUALNE PROBLEMY I PROJEKTY
REVITALISATION OF THE HISTORICAL DOWNTOWN OF THE CITY OF BREST LITOVSKI AND THE FORTRESS OF BREST. CURRENT PROBLEMS AND PROJECTS (summary)
Andreas Billert
ZNACZENIE REGULACJI PRAWNO-REWITALIZACYJNYCH DLA ODNOWY HISTORYCZNYCH DZIELNIC MIEJSKICH. PORÓWNANIE SYTUACJI MIAST NIEMIEC I POLSKI
THE SIGNIFICANCE OF REHABILITATION LAWS AND OTHER LEGAL TOOLS FOR THE RENOVATION OF HISTORIC CITY QUARTERS. A COMPARATIVE LOOK AT THE POLISH AND GERMAN APPROACHES (summary)
Yaroslav Iolkin, Oksana Kashyntseva
OCHRONA PRAWNA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I MATERIALNEGO W ŚWIETLE USTAWODAWSTWA UKRAIŃSKIEGO
LEGAL PROTECTION OF CULTURAL AND MATERIAL HERITAGE UNDER THE UKRAININAN LEGISLATION (summary)
Yurii Savchuk
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВИВЕЗЕННЯ, ВВЕЗЕННЯТА ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
Yurii Savchuk
REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE UKRAINY O WYWOZIE, WWOZIE I ZWROCIE DÓBR KULTURY
REGULATIONS CONTAINED IN THE UKRAININAN ACT ON THE EXPORT, IMPORT AND RETURN OF CULTURAL GOODS (summary)
Валентина Миколаївна Угонь
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Walentyna Mykołaiwna Uhoń
ROZWÓJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ W OBWODZIE WOŁYŃSKIM W OPARCIU O DZIEDZICTWO HISTORYCZNO-KULTUROWE
TOURISM DEVELOPMENT IN THE VOLHYNIA REGION BASED ON HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE (summary)
Wojciech Paczuski
PROBLEM HANDLU I PRZEMIESZCZANIA DZIEŁ SZTUKI I ZABYTKÓW W STREFACH PRZYGRANICZNYCH
THE PROBLEM OF TRADE IN AND MOVEMENT OF WORKS OF ART AND HISTORICAL ARTEFACTS IN BORDER AREAS (summary)
Olgierd Jakubowski
PRZESTĘPSTWO NIELEGALNEGO WYWOZU ZABYTKÓW. GŁÓWNE PROBLEMY I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
THE CRIME OF ILLEGAL EXPORTATION OF MONUMENTS: THE MAIN ISSUES AND PROPOSED SOLUTIONS (summary)
Wiesław Pływaczewski
ZJAWISKO GRABIEŻY DZIEDZICTWA KULTURY NA PRZYKŁADZIE PRZESTĘPCZOŚCI TRANSGRANICZNEJ
PLUNDER OF CULTURAL HERITAGE FROM THE PERSPECTIVE OF CROSS-BORDER CRIME (summary)
Maciej Trzciński
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRZECIWKO ZABYTKOM ARCHEOLOGICZNYM
PRACTICAL ASPECTS OF COMBATING "HERITAGE CRIME" (summary)
Mariusz Leszczyński
OCHRONA PRAWNA DÓBR KULTURY W KOŚCIELE KATOLICKIM
LEGAL PROTECTION OF CULTURAL GOODS IN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH (summary)
Stefan Batruch
OCHRONA SAKRALNYCH DÓBR KULTURY W ŚWIETLE GRECKOKATOLICKIEGO PRAWA WYZNANIOWEGO NA PRZYKŁADZIE TRANSGRANICZNEGO CENTRUM DIALOGU W KORCZMINIE
PROTECTION OF SACRED CULTURAL GOODS IN THE LIGHT OF THE GREEK-CATHOLIC DENOMINATIONAL LAW: EXAMPLE OF THE TRANSBOUNDARY CENTRE FOR DIALOGUE IN KORCZMIN (summary)
Eleonora Bergman
ZASTOSOWANIE RELIGIJNEGO PRAWA ŻYDOWSKIEGO W OCHRONIE SYNAGOG I CMENTARZY ŻYDOWSKICH
JEWISH RELIGIOUS LAW AS APPLIED TO THE PRESERVATION OF SYNAGOGUES AND JEWISH CEMETERIES (summary)
Artur Kuś
POLITYKA KULTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ
CULTURAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION (summary)
Sławomir Fundowicz
INSTYTUCJE PROMUJĄCE DZIEDZICTWO KULTURALNE
INSTITUTIONS PROMOTING CULTURAL HERITAGE (summary)
Noty o autorach
About the authors

Książka „Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 306 stron i została wydana w 2011 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza"
Antoni Dębiński, Leszek Pietraszko (red.) - autor m.in.:
Opus Magnum - kulowskie wieczory - okładka książki
Opus Magnum - kulowskie wieczory z muzyką Antoni Dębiński, Teresa Księska-Falger;
Korespondencja Pliniusza Młodszego - okładka książki
Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem... Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk, Agata Łuka (red.);
Leksykon tradycyjnego rzymskiego - okładka książki
Leksykon tradycyjnego rzymskiego prawa prywatnego.... Antoni Dębiński, Maciej Jońca;
Studia prawnicze KUL, 1(49)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 1(49)/2012 Antoni Dębiński (red.);
Studia prawnicze KUL, 3(51)/2012 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 3(51)/2012 Antoni Dębiński (red.);
Roman Longchamps de Berier (1883-1941). - okładka książki
Roman Longchamps de Berier (1883-1941). Profesor... Antoni Dębiński, Magdalena Pyter (red.);
Studia prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011 Antoni Dębiński (red.);
Church and Roman Law - okładka książki
Church and Roman Law Antoni Dębiński;
Nauki prawne pomiędzy tradycją - okładka książki
Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością.... Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Bożena A. Czech-Jezierska (red.);
Studia prawnicze KUL, 2-3(38-39)/2009 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 2-3(38-39)/2009 Antoni Dębiński (red.);
Studia prawnicze KUL, 4(44)/2010 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 4(44)/2010 Antoni Dębiński (red.);
Trybunał Koronny w kulturze prawnej - okładka książki
Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej... Antoni Dębiński, Waldemar Bednaruk, Marzena Lipska (red.);
Romanitas i christianitas. Stanislao - okładka książki
Romanitas i christianitas. Stanislao Płodzień... Antoni Dębiński, ks. Stanisław Jóźwiak (red.);
Studia prawnicze KUL, 1(33)/2008 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 1(33)/2008 Antoni Dębiński (red.);
Kościół i prawo rzymskie - okładka książki
Kościół i prawo rzymskie Antoni Dębiński;
Studia prawnicze KUL, 1/2007 - okładka książki
Studia prawnicze KUL, 1/2007 Antoni Dębiński (red.);
Wokół problematyki małżeństwa w - okładka książki
Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim Antoni Dębiński, Monika Wójcik (red.);
Produkty podobne:
Zabezpieczenie obiektów sakralnych - okładka książki
Zabezpieczenie obiektów sakralnych Sławomir Kociewak, Piort Ogrodzki, Jacek Rulewicz
Polska ochrona zabytków - okładka książki
Polska ochrona zabytków Bohdan Rymaszewski
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - okładka książki
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Alina Maciejewska, Agnieszka Turek
Policja w ochronie zabytków sakralnych - okładka książki
Policja w ochronie zabytków sakralnych Zbigniew Judycki, Mirosław Karpowicz (red.)